settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


כשבוחנים את כתבי הקודש, שתי עובדות מסתמנות בברור. בראש ובראשונה, אלוהים הוא רוח ואין לו תכונות או מגבלות אנושיות. שנית, כל העדות אותה ניתן למצוא בכתובים מעידה על כך שאלוהים גילה את עצמו לאנושות כזכר. בראש ובראשונה, עלינו להבין את טבעו האמיתי של אלוהים. אלוהים מפגין את כל התכונות אותן אנחנו מוצאים באדם: יש לו דעת, רצון, תבונה, ורגשות. אלוהים מתקשר עם אחרים ומנהל מערכות יחסים, ואפשר לראות את הפעולות האישיות שלו לאורך הכתובים.

כנאמר ביוחנן ד' 24, "האלוהים הוא רוח והעובדים אותו צריכים לעבדו ברוח ובאמת". מאחר ואלוהים הוא ישות רוחנית, הרי שאין לו מאפיינים אנושיים גשמיים. עם זאת, לעיתים הכתובים עושים שימוש בלשון ציורית שמקצה לאלוהים תכונות אנושיות בכדי לאפשר לבני האדם להבין את אלוהים, ולו במידה. ההחלה הזו של תכונות אנושיות בתיאור אלוהים מכונה "אנתרומורפיזם". אנתרומורפיזם הוא פשוט אמצעי שמאפשר לאלוהים (ישות רוחנית) להבהיר אמיתות אודות טבעו לבני אדם, אנושיים וגשמיים. מאחר והאנושות היא גשמית, הרי שיכולת ההבנה שלנו כשזה מגיע לדברים שמשתרעים מעבר למישור הגשמי היא מוגבלת; לפיכך, אנתרומורפיזם במסגרת כתבי הקודש מסייע לנו להבין מי הוא אלוהים.

חלק מהקושי נובע מכך שהאנושות נבראה בצלמו ובדמותו של אלוהים. בבראשית א' 27-26 נאמר, " ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמש, הרומש על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו: זכר ונקבה, ברא אותם".

הגבר והאשה שניהם נבראו בצלמו ובדמותו של אלוהים, והם נישאים מעל לכל יתר הבריאה מעצם העובדה שכמו לאלוהים, גם להם יש דעת, רצון, תבונה, רגשות ומוסר. לבעלי החיים אין את היכולת להחליט החלטות מוסריות והם אינם ישויות בעלות רוח כמו בני האדם. צלמו ודמותו של אלוהים הוא המרכיב הרוחני שבני האדם לבדם חולקים עם אלוהים. אלוהים ברא את בני האדם כדי שיוכל לנהל איתם מערכת יחסים אינטימית ואוהבת. בני האדם הם היחידים בקרב הבריאה שנועדו למטרה זו.

ובכל זאת, הגבר והאשה רק מעוצבים בצלמו ובדמותו של אלוהים – הם לא "העתק" של אלוהים. עצם העובדה שיש גברים ונשים לא גורסת בהכרח שלאלוהים יהיו היבטים גבריים ונשיים. זכור, לעצם היותנו ברואים בצלמו ובדמותו של אלוהים אין שום קשר למאפיינים פיזיים.

אנחנו יודעים שאלוהים הוא ישות רוחנית ואין לו מאפיינים גשמיים. עם זאת, העובדה הזו לא מגבילה את האופן בו אלוהים עשוי לבחור לגלות את עצמו לאנושות. הכתובים מכילים את כל ההתגלות שאלוהים העניק לאנושות לגבי עצמו, ולפיכך הם המקור האובייקטיבי היחידי למידע אודות אלוהים. קריאת הכתובים מגלה שיש מספר הבחנות באשר לאופן בו אלוהים בחר לגלות את עצמו לאנושות.

כמעט מאה ושבעים פעם מכנים הכתובים את אלוהים "אבא". מעצם ההכרח, רק זכר יכול להיות "אב". לו אלוהים היה בוחר להתגלות לבני האדם בדמות נקבה, הרי שהכתובים היו מכנים אותו "אם", ולא "אב". בתנ"ך, כמו גם בברית החדשה, שוב ושוב נעשה שימוש בכינויי שם בלשון זכר ביחס לאלוהים.

ישוע כינה את אלוהים "אבא" פעמים רבות, ופעמים אחרות השתמש בכינויי שם בלשון זכר כשדיבר על אלוהים. רק בספרי הבשורה ישוע מדבר על אלוהים כ"אב" קרוב למאה ושישים פעם. מעניינים במיוחד דבריו של ישוע ביוחנן י' 30: "אני והאב, אחד אנחנו". מן הסתם ישוע בא לעולם בדמות גבר כדי למות על הצלב כתשלום עבור חטאי העולם. כמו אלוהים האב, גם ישוע התגלה לאנושות בדמות זכר. אנחנו מוצאים בכתובים אין ספור מקומות נוספים בהם ישוע עושה שימוש בשמות עצם ובכינויי שם בלשון זכר תוך התייחסות לאלוהים.

יתר ספרי הברית החדשה (ממעשי השליחים ועד ספר ההתגלות) מכילים גם הם קרוב לתשע מאות פסוקים בהם נעשה שימוש במילה theos – לשון זכר ביוונית – תוך התייחסות ישירה לאלוהים. לאורך הכתובים, באין ספור מראי מקום, אנחנו מוצאים דפוס עקבי וברור שמעיד על התייחסות לאלוהים בלשון זכר. אלוהים בחר לגלות את עצמו בצורה זו כדי שבני האדם יוכלו להבין ביתר קלות מי הוא. למרות שאלוהים "עושה הנחות" כדי לעזור לנו להבין מי הוא באמת, חשוב שלא ננסה "להכניס את אלוהים לקופסה", כביכול, על ידי הטלת מגבלות שאינן תואמות את טבעו ואופיו.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים הוא זכר או נקבה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries