?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח


שאלה: למה אלוהים הוא אל קנא?

תשובה:
חשוב להבין את השימוש שנעשה במונח "קנאה". המילה "קנא" שמופיעה בשמות כ' 4 שונה מהשימוש באותו שורש בכדי לתאר את חטא הקנאה (גלטים ה' 21). כשאנחנו מדברים על "קנאה", אנחנו מדברים על צרות עין מכיוון שלמישהו יש דבר מה שלנו אין. אדם עשוי לקנא באחר מכיוון שלאותו אדם יש רכב או בית יפים יותר (רכוש). או אולי הוא מקנא באחר בגלל כשרון או יכולת כלשהי שיש לאותו אדם (כמו כישרון בתחום ספורט כלשהו). דוגמה נוספת היא קנאה שבאה לידי ביטוי כשאדם מקנא באחר בגלל מראהו החיצוני או יופיו.

בשמות כ' 4, זה לא שאלוהים מקנא במישהו שיש לו משהו שהוא רוצה או צריך. בשמות כ' 4-3 אנחנו קוראים, "לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים, מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, ולא תעבדם. כי אני ה' אלוהיך, אל קנא...". שים לב שאלוהים מקנא כשמישהו מעניק לאחר כבוד שראוי אך ורק לו.

בפסוקים האלה, אלוהים מדבר על אנשים שיוצרים אלילים ומשתחווים להם וסוגדים להם במקום שיסגדו לו לבדו. אלוהים מאוד רכושני כשזה מגיע לעבודת האלוהים, לסגידה, לשבח ולהלל שהוא לבדו ראוי להם. זה חטא (כפי שאלוהים מבהיר במצווה הזו) להשתחוות או לשרת דבר כלשהו אחר פרט לאלוהים. זה חטא כשאנחנו משתוקקים, או כשאנחנו מקנאים, או מפגינים צרות עיין כלפי אחרים בגלל דבר מה שאין לנו. זה דבר אחר לגמרי כשנעשה שימוש במילה "קנאה" כשמדובר על כך שאלוהים הוא אל קנא. אלוהים מקנא לדבר מה ששייך לו בזכות; סגידה ועבודת אלוהים שייכים לאלוהים בלבד, ועלינו להעניק אותם אך ורק לו.

דוגמה פרקטית יכולה אולי לעזור לנו להבין את ההבדל. אם בעל רואה גבר אחר מפלרטט עם אשתו, יש לו זכות מלאה להתמלא קנאה, שכן לו לבדו נתונה הזכות לפלרטט עם אשתו. קנאה שכזו היא לא בגדר חטא. להפך, היא בהחלט במקום. קנאה למשהו שאלוהים מכריז שהוא שלך בזכות היא דבר רצוי וראוי. קנאה היא חטא כשהיא נובעת מתשוקה למשהו שלא שייך לך. הלל, שבח, עבודת אלוהים, כבוד והערצה שייכים לאלוהים לבדו, שכן רק הוא לבדו באמת ראוי להם. לפיכך, לאלוהים יש זכות לקנא כשאלה מופנים כלפי אלילי נכר. זו בדיוק הקנאה ששאול השליח מתאר באגרת השנייה לקורינתים י"א 2, כשהוא אומר "מקנא אני לכם קנאת אלוהים..."

English
חזור לעמוד הבית בעברית
למה אלוהים הוא אל קנא?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים