settings icon
share icon
שאלה

?תכונותיו של אלוהים מהן? מיהו אלוהים

תשובה


בבואנו לענות על השאלה הזו, החדשות הטובות הן שלא חסר מידע בנמצא בכל הקשור לאלוהים! כשאתה קורא מאמר זה, אולי תמצא שעדיף שתקרא את המאמר כולו, ורק אז תחזור לאחור לבחון פסוקים או קטעים נבחרים פעם נוספת. יש חשיבות תהומית לציון מראי מקום בכתובים במענה לשאלה שלנגד עינינו, שכן ללא סמכותם של כתבי הקודש, הדברים שלהלן לא יועילו לך יותר מסתם השקפה של אדם כלשהו לגבי אלוהים, השקפה שיכולה לעיתים להיות לוקה בחסר (ראה איוב מ"ב 7). חשוב ואף חיוני שננסה להבין מיהו אלוהים באמת! חוסר יכולת להבין מיהו אלוהים עשוי להוביל אותנו לסגוד לאלילי נכר, בניגוד לרצונו (שמות כ' 5-3).

אנחנו יכולים לדעת רק את מה שאלוהים בחר לגלות לנו על עצמו. אחת מתכונותיו וסגולותיו של אלוהים היא "האור", כלומר המידע שהוא מגלה לנו על עצמו (ישעיהו ס' 19; יעקב א' 17). אלוהים גילה לנו מידע על עצמו, בכדי שאף אחד מאיתנו לא יוכל להסתפק בפחות מאשר לבוא אל מנוחתו (אל העברים ד' 1). הבריאה, כתבי הקודש, והדבר שהפך לבשר (ישוע המשיח), יעזרו לנו להבין מיהו אלוהים.

נתחיל בהבנה שאלוהים הוא הבורא ואנחנו חלק מבריאתו (בראשית א' 1; תהילים כ"ד 1). אלוהים אמר לאדם שהוא נברא בצלמו כדמותו. האדם ניצב מעל לכל הבריאה והשליטה עליה ניתנה בידו (בראשית א' 28-26). כתוצאה מהנפילה בחטא, נפגמה הבריאה, אבל היא עדיין מעידה על יופי וסדר שמאפשרים לנו לקלוט את גדולתו של אלוהים.

כדי לדעת מיהו אלוהים, נוכל להעזר בשמותיו:

אלוהים – בעל עוצמה (בראשית א' 1)
אדוני - יחס בין אדון למשרת (שמות ד' 10, 13)
אל עליון – האל החזק מכולם (בראשית י"ד 20)
אל רואי- האל הרואה הכול (בראשית ט" 13)
אל שדי- הכול יכול (בראשית י"ז 1)
אל עולם – אל נצחי (ישעיהו מ' 28)
יהוה- אדון, קיום עצמאי ונצחי (שמות ג' 13,14)

בוא נמשיך ונבחן את תכונותיו של אלוהים: אלוהים הוא נצחי, כלומר אין לו התחלה ואין סוף לקיומו. הוא בן אלמוות, אינסופי (דברים ל"ג 27; תהילים צ' 2; הראשונה לטימותיאוס א' 17). אלוהים הוא בלתי משתנה, כלומר הוא מהימן וראוי לאמון באופן מוחלט (מלאכי ג' 6; במדבר כ"ג 19; תהילים ק"ב 26,27). אין מתחרים לאלוהים, אין אף אחד שמשתווה לו במעשיו או באישיותו; הוא מושלם (שמואל ב' ז' 22; תהילים פ"ו 8; ישעיהו מ' 25; מתי ה' 48). אי אפשר לרדת לחקר מעשיו של אלוהים ואין אפשרות להבין אותו (ישעיהו מ' 28; תהילים ק"מ"ה 3; אל הרומים י"א 34-33).

אלוהים הוא צדיק, הוא אינו נושא פנים או מפלה בין אדם לאדם (דברים ל"ב 4; תהילים י"ח 30). אלוהים הוא כל יכול; הוא בעל עוצמה שאי אפשר להשתוות לה. הוא יכול לעשות כל דבר שרצוי בעיניו, אך מעשיו תמיד יהיו בהתאם לאופיו (התגלות י"ט 6; ירמיהו ל"ב 17, 27). אלוהים נוכח בכל מקום. הוא תמיד נמצא בכל מקום (תהילים קל"ט 13-7; ירמיהו כ"ג 23). אלוהים יודע-כל; הוא יודע את העבר, ההווה והעתיד, ואפילו את מה שאנחנו חושבים בכל רגע נתון. מאחר שהוא יודע הכל, הצדק שלו תמיד נעשה בהגינות (תהילים קל"ט 5-1; משלי ה' 21).

אלוהים הוא אחד – הוא היחיד ואין אחר מבלעדיו. הוא גם היחיד שמסוגל לענות על הצרכים העמוקים ביותר שלנו ועל געגועי ליבנו, והוא היחיד שראוי להלל ולהתמסרות שלנו (דברים ו' 4). אלוהים הוא צדיק; הוא אינו יכול ואינו מוכן להתעלם ממעשי רשעה. הצדק והיושר של אלוהים הם שחייבו שישוע המשיח יחווה את משפט אלוהים כשלקח את חטאינו על עצמו בכדי שאנחנו נוכל לזכות בסליחת חטאים (שמות ט' 27; מתי כ"ז 46-45; אל הרומים ג' 26-21).

אלוהים הוא ריבון; הוא עליון. כל הבריאה יחדיו, בין אם במודע או שלא במודע אין ביכולתה לסכל את מטרתו ותכליתו (תהילים צ"ה 3; צ"ג 1; ירמיהו ל"ג 20). אלוהים הוא רוח; כלומר הוא אינו נראה לעין האדם (יוחנן א' 18, ד' 24). אלוהים הוא שילוש, כלומר הוא שלושה באחד, אותה ישות, שווה בכוח ובכבוד. שימו לב שבפרקים הראשונים המזכירים את "שם" אלוהים הוא מופיע כיחיד למרות שהכוונה היא לשלוש ישויות נפרדות – "אב, בן ורוח הקודש" (מתי כ"ח 19; מרקוס א' 11-9). אלוהים הוא אמת; כלומר הוא עומד בהסכמה עם כל מה שהוא מייצג. הוא תמיד יהיה נקי כפים ואינו יכול לשקר (תהילים קי"ז 2; שמואל א' ט"ו 29).

אלוהים הוא קדוש; הוא מופרד מכל זיהום מוסרי. אלוהים רואה את כל הרע, וזה מכעיס אותו; בדרך כלל מוזכרת האש בכתובים לצד קדושתו של אלוהים. אלוהים מיוחס לאש שלא תכלה (ישעיהו ו' 3; חבקוק א' 13; שמות ג' 2, 5-4; אל העברים י"ב 29). אלוהים הוא נדיב; בכך נכללים טובו, חסדו ואהבתו – אלה מילים שנותנות משמעות לטובו. לולא חסדו של אלוהים, שאר תכונותיו היו עומדות כחייץ שמפריד ביננו לבינו. אך תודה לאל, לא כך הדבר, שכן הוא חפץ להכיר כל אחד מאיתנו באופן אישי (שמות ל"ד 6; תהילים ל"א 19; הראשונה לפטרוס א' 3; יוחנן ג' 16; יוחנן י"ז 3).

התשובה שלעיל היא רק ניסיון צנוע לענות על השאלה מיהו אלוהים ומהן תכונותיו. אני רוצה לעודד אותך להמשיך ולדרוש את פניו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהן תכונותיו של אלוהים? מיהו למעשה אלוהים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries