?האם מאמין יכול להיות אחוז שדים


שאלה: מאמין משיחי יכול להיות אחוז שדים?

תשובה:
בכתבי הקודש לא נאמר מפורשות שמאמין משיחי יכול להיות אחוז שדים. מאחר ורוח הקודש שוכן בקרב המאמין (אל הרומים ח' 11-9; הראשונה אל הקורינתים ו' 19; ג' 16) נראה לא הגיוני שרוח הקודש יניח לשד לאחוז באדם שהוא עצמו שוכן בו. זהו נושא מאוד טעון ושנוי במחלוקת. כך או אחרת, אנחנו באופן אישי מאמינים שמאמין משיחי לא יכול להיות אחוז שדים. אנחנו מאמינים שישנו הבדל חד בין היותו של אדם אחוז שדים לבין היותו נתון לדיכוי והשפעה של שדים. היותו של אדם אחוז שדים משמע שלשד יש שליטה ישירה על המחשבות והפעולות שאותו אדם עושה (לוקס ד' 35-33; ח' 33-27; מתי י"ז 18-14). אדם שנמצא תחת השפעה או דיכוי של שד משמע שד או שדים שתוקפים את אותו אדם באופן רוחני ומעודדים אותו להתנהגות חוטאת (הראשונה לפטרוס ה' 9-8; יעקוב ד' 7). שים לב שבקטעים בברית החדשה שעניינם מלחמה רוחנית, לא נאמר לנו ששד כלשהו גורש מקרבו של המאמין (אל האפסים ו' 18-10). אנחנו נקראים להתייצב נגד השטן, והוא יברח מפנינו (הראשונה לפטרוס ה' 9-8; יעקוב ד' 7), לא להשליך אותו החוצה מקרבנו.

אני לא מאמין שאלוהים יניח לאחד מילדיו, אותו הוא פדה בדמו של המשיח (הראשונה לפטרוס א' 19-18) והפך אותו לבריאה חדשה (השנייה אל הקורינתים ה' 17) – להיות אחוז ונשלט בידי שד כזה או אחר. כן, כמאמינים אנחנו נמצאים במלחמה נגד השטן ועושי דברו, אבל לא כשהם מצויים בתוכנו. בראשונה ליוחנן ד' 4 נאמר, "אתם, ילדי, מאלוהים אתם, ונצחתם אותם, שכן הוא אשר בכם גדול מזה אשר בעולם". מיהו זה אשר בנו? רוח הקודש. ומי הוא זה אשר בעולם? השטן והשדים שלו.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מאמין משיחי יכול להיות אחוז שדים?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים