settings icon
share icon
שאלה

?מי הייתה אשתו של קיין? האם אשתו של קיין הייתה גם אחותו

תשובה


הכתובים לא מציינים באופן ספציפי מי היתה אשתו של קיין, אך התשובה היחידה שמתקבלת על הדעת היא שהיא היתה אחותו או אחייניתו. הכתובים לא מציינים מה היה גילו של קיין כשהרג את הבל (בראשית ד' 8). כפי שעולה מתיאור המאורעות בין קיין והבל, שניהם היו חקלאים באותו זמן, וככל הנראה כבר היו בוגרים, ולכל אחד מהם משפחה משלו. לאדם וחווה כנראה היו ילדים נוספים חוץ מקיין והבל כשהבל נרצח (בראשית ד' 14). ובהחלט היו להם ילדים רבים לאחר מכן, שלא לדבר על נכדים או נינים. אשתו של קיין (בראשית ד' 17) היתה בתם או נכדתם של אדם וחווה.

מכיוון שאדם וחווה היו בני האדם הראשונים (והיחידים) עלי אדמות, לא היתה לילדיהם ברירה אלא להינשא זה לזו. אלוהים לא אסר על נישואים בתוך המשפחה אלא מאוחר יותר כשהיו יותר אנשים ולא היה עוד צורך בנישואים בתוך המשפחה (ויקרא י"ח 6-18). הסיבה העיקרית לאיסור על נישואים בתוך אותה משפחה היתה שגילוי עריות הוביל בדרך כלל להפרעות גנטיות בצאצאי האיחוד. כשלשני אנשים עם אותו קוד גנטי (אחים ואחיות) יש ילדים משותפים, הסיכויים להפרעות גנטיות גבוהים יותר. כשלבני זוג ממשפחות שונות יש ילדים משותפים – נדיר מאוד שלשני ההורים יהיה את אותו פגם גנטי. הקוד הגנטי של בני האדם הלך ו"הזדהם" לאורך הדורות ובמשך מאות השנים שחלפו פגמים גנטיים התרבו, התחזקו והועברו מדור לדור. לאדם וחווה לא היה שום פגם גנטי, ולכן הם והדורות הראשונים של צאצאיהם נהנו מבריאות טובה מזו שיש לנו. ילדיהם של אדם וחווה סבלו ממעט אם בכלל פגמים גנטיים. כתוצאה מכך, לא היתה בעיה כלשהי עבורם להתחתן בתוך המשפחה. זה בטח נראה לך מוזר ואפילו דוחה לחשוב שאשתו של קין היתה אחותו. אך מבראשית, כיוון שאלוהים התחיל עם אדם אחד ואשה אחת, לא היתה לדור השני ברירה אחרת אלה להינשא בתוך המשפחה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מי היתה אשתו של קיין? היא היתה גם אחותו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries