settings icon
share icon
שאלה

?האם כתבי הקודש רלבנטיים גם לימינו

תשובה


באגרת אל העברים ד' 12 אנחנו קוראים: “שהרי דבר האלוהים חי ופועל, וחד הוא מחרב פיפיות וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין פרקים למח העצמות, ובוחן מחשבות הלב וכוונותיו". למרות שהכתובים נכתבו בידי יותר מארבעים מחברים שונים לאורך תקופה של למעלה מאלף וחמש מאות שנה, הדיוק והרלבנטיות שלהם לא נס ליחם גם היום. הכתובים, באופן ייחודי ואובייקטיבי, הינם המקור לכל ההתגלות שאלוהים גילה על עצמו ועל תכניתו לאנושות.

בכתבי הקודש אנחנו מוצאים מידע רב אודות העולם, שזכה לאישור באמצעות תצפיות מדעיות ומחקרים שנערכו לאורך השנים. דוגמאות למידע שכזה אנחנו מוצאים בויקרא י"ז 11; קוהלת א' 7-6; איוב ל"ו 29-27; תהילים קי"ב 27-25; ובאגרת אל הקולוסים 17-16. ככל שתכנית הגאולה של אלוהים נחשפת לאורך הכתובים, דמויות רבות ושונות מתוארות בבהירות. הכתובים מספקים מידע רב על אופיים של בני האדם ועל נטיותיהם. הניסיון היומיומי שלנו מעיד שמידע זה אכן מתאר בדייקנות את מצבו של האדם יותר מכל ספר או ניתוח פסיכולוגי שהם. עובדות היסטוריות רבות שנכתבו בכתבי הקודש זכו לאישור מאת מקורות חיצוניים. ישנם מחקרים היסטוריים שמעידים על התאמה מלאה בין כתבי הקודש לבין כתבים חיצוניים שמתארים את אותו האירוע. במקרים רבים, כתבי הקודש, אף מדוייקים יותר מבחינה היסטורית.

כתבי הקודש הם לא ספר היסטוריה, טקסט פסיכולוגי או ירחון מדעי. כתבי הקודש הם התיאור שהעניק לנו אלוהים אודות מי שהוא ומהם רצונו ותכניותיו עבור האנושות. הרכיב המשמעותי ביותר בהתגלות הוא הסיפור על החטא שמפריד אותנו מאלוהים והאמצעי שסיפק בידינו אלוהים לשיקום ההתחברות שלנו איתו באמצעות קורבן בנו, ישוע המשיח, על הצלב. הצורך שלנו בישועה לא משתנה. כך גם העובדה שאלוהים חפץ לקרב אותנו אליו.

כתבי הקודש מכילים מידע מדויק ורלבנטי. המסר החשוב ביותר בכתובים הוא הגאולה האוניברסלית והנצחית שנועדה לכל האנושות כולה. דבר אלוהים לעולם לא יהיה מיושן; לעולם לא יהיו לו תחליף הולם או דגם משופר יותר. תרבויות משתנות, חוקים משתנים, דורות מתחלפים – אך דבר אלוהים יהיה רלבנטי תמיד, בימינו ממש כפי שהיה כשנכתב לראשונה. לא כל הפסוקים מתאימים אולי למה שאנחנו חווים בהכרח כיום, אבל הכתובים ככלל מכילים את האמת שאנחנו יכולים וצריכים ליישם בחיינו, אתמול, היום וגם מחר.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

כתבי הקודש רלבנטיים גם לימינו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries