settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


המילה "תלמיד" מעידה על מישהו ש"לומד" או על "חסיד". משמעות המילה "שליח" היא "מישהו שנשלח". כשישוע התהלך עלי אדמות, נקראו השנים-עשר "תלמידים". שנים-עשר התלמידים שהלכו אחרי ישוע, למדו ממנו וישבו ללמוד לרגליו. לאחר שישוע קם לתחייה ועלה לשמים, הוא שלח את התלמידים (מתי כ"ח 20-18; מעשי השליחים א' 8) לרחבי העולם כדי שיהיו עדיו. מנקודה זו ואילך הם כונו שנים-עשר ה"שליחים". עם זאת, בתקופה שקדמה לצליבתו ותחייתו של ישוע, המונחים תלמיד ושליח היו ברי החלפה; ישוע לימד את תלמידיו ושלח אותם לחוצות להפיץ את המסר שלו.

במתי י' 4-2 אנחנו קוראים: " ואלה שמות שנים-עשר השליחים: הראשון שמעון המכונה כיפא, אנדרי אחיו, יעקב בן זבדי ויוחנן אחיו, פיליפוס ובר-תלמי, תאמא ומתי המוכס, יעקב בן חלפי ותדי, שמעון הקנאי ויהודה איש קריות -האיש שמסר אותו". הכתובים מזכירים את השנים-עשר גם במרקוס ג' 19-16 ובלוקס ו' 16-13. השוואה בין שלושת הקטעים מגלה שישנם שינויים שוליים בשמו של תדי, שהיה מוכר גם כ"יהודה בן יעקב" (לוקס ו' 16). לאחר שבגד בישוע, יהודה איש קריות הוחלף בידי מתתיה כשליח השנים-עשר (ראה מעשי השליחים א' 26-20). יש בגוף המשיח מי שרואים במתתיה שליח "חסר תוקף" בקרב השנים עשר, ומאמינים ששאול השליח היה למעשה מי שבחר אלוהים כתחליף במקומו של יהודה איש קריות.

השנים-עשר היו אנשים מן השורה שאלוהים השתמש בהם בצורה בלתי רגילה. בין השנים-עשר היו דייגים, מוכסים ואפילו מהפכן. בבשורות אנחנו קוראים על הכישלונות, המאבקים והספקות של שנים-עשר הגברים הללו שהלכו בעקבות ישוע. אחרי שחזו בתחייתו של ישוע ובעלייתו לשמים, רוח הקודש שינה והפך אותם לאנשי אלוהים רבי עוצמה "שהפכו את כל העולם" (מעשי השליחים י"ז 6). מה היה מקור השינוי? השנים-עשר "היו יחד עם ישוע" (מעשי השליחים ד' 13). מי ייתן ויאמרו את אותו הדבר גם עלינו!

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מי היו שנים-עשר התלמידים/שליחים של ישוע המשיח?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries