settings icon
share icon
Tambaya

Yaya zan iya sani idan wani abu zunubi ne?

Amsa


Akwai batutuwa guda biyu da wannan tambayar ta ƙunsa, abubuwan da Littafi Mai-Tsarki ya ambata takamaimai kuma ya furta zunubi kuma waɗanda Littafi Mai Tsarki bai yi magana kansu kai tsaye ba. Jerin zunubai daban-daban na Nassi sun hada da Misalai 6:16-19, Galatiyawa 5:19-21, da 1 Korantiyawa 6:9-10. Babu shakka cewa waɗannan sassan suna gabatar da ayyukan a matsayin zunubi, abubuwan da Allah baya yarda da su. Kisa, zina, karya, sata, da dai sauransu - babu shakka littafi mai tsarki ya gabatar da irin wadannan abubuwa kamar zunubi. Batun da ya fi wuya shi ne sanin abin da ke zunubi a ɓangarorin da Littafi Mai Tsarki bai yi magana kai tsaye ba. Lokacin da Littafi Mai Tsarki bai rufe wani fanni ba, muna da wasu ka’idodi gama-gari a cikin Kalmarsa don yi mana jagora.

Na farko, idan babu takamaiman bayani game da nassi, yana da kyau a tambaya ba ko wani abu ba daidai bane, a'a, maimakon haka, idan ya tabbata da kyau. Littafi Mai Tsarki ya ce, misali, cewa mu “yi amfani da kowace dama” (Kolosiyawa 4:5). Fewan kwanakinmu a nan duniya sun yi gajeru kuma masu daraja dangane da lahira wanda bai kamata mu ɓata lokaci kan son kai ba, amma muyi amfani da shi a kan “abin da ke da kyau domin gina waɗansu bisa ga bukatunsu” (Afisawa 4:29).

Kyakkyawan gwaji shine don sanin ko zamu iya gaskiya, cikin lamiri mai kyau, roƙi Allah ya albarkaci kuma yayi amfani da wannan aikin don kyawawan manufofin sa. “To, duk abin da kuke yi, ko ci, ko sha, ku yi kome saboda ɗaukakar Allah” (1 Korintiyawa 10:31). Idan akwai wuri don shakka game da ko yana faranta wa Allah rai, to ya fi kyau a bar shi. “Duk abin da ba na bangaskiya ba ne, zunubi ne” (Romawa 14:23). Ya kamata mu tuna cewa an fanshi jikunanmu, da rayukanmu kuma na Allah ne. “Ashe, ba ku sani ba, jikinku Haikali ne na Ruhu Mai Tsarki wanda yake a zuciyarku, wanda kuka kuma samu a gun Allah? Ai, ku ba mallakar kanku ba ne. Sayenku aka yi da tamani. To, sai ku ɗaukaka Allah da jikinku.” (1 Korintiyawa 6: 19-20). Wannan babbar gaskiyar ya kamata ta shafi abin da muke yi da inda za mu.

Bugu da kari, dole ne mu kimanta ayyukanmu ba wai kawai dangane da Allah ba, har ma dangane da tasirin su ga danginmu, abokanmu, da sauran mutane gaba daya. Ko da wani abu ba zai ɓata mana rai ba, idan ya shafi wani ko kuma ya shafi shi, laifi ne. “Ya kyautu kada ma ka ci nama, ko ka sha ruwan inabi, ko kuwa ka yi kowane irin abu, wanda zai sa ɗan'uwanku yin tuntuɓe… To, mu da muke ƙarfafa, ya kamata mu ɗauki nauyin raunana, kada mu yi sonkai. (Romawa 14:21; 15: 1).

A ƙarshe, ka tuna cewa Yesu Kiristi shi ne Ubangijinmu da Mai Cetonmu, kuma babu wani abin da za a bari ya ba da fifiko fiye da yadda muke so da nufinsa. Babu wata al'ada ko nishaɗi ko buri da za a bari ya mallaki rayuwarmu ta hanyar da ba ta dace ba; Kristi ne kawai ke da wannan ikon. “Dukan abubuwa halal ne a gare ni, amma ba dukan abubuwa ne masu amfani ba. Abu duka halal na a gare ni,” amma ba zan zama bawan kome ba” (1 Korintiyawa 6:12). “Kome kuke yi, a game da magana ko aikatawa, ku yi duka da sunan Ubangiji Yesu, kuna gode wa Allah Uba ta wurinsa” (Kolosiyawa 3:17).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Yaya zan iya sani idan wani abu zunubi ne?
© Copyright Got Questions Ministries