settings icon
share icon
Tambaya

Ta yaya zan iya fahimtar muryar Allah?

Amsa


Mutane da yawa a cikin shekaru sun yi wannan tambayar. Sama'ila ya ji muryar Allah, amma bai gane shi ba sai Eli ya koya masa (1 Sama’ila 3:1-10). Gidiyon ya sami wahayi daga Allah, kuma har yanzu yana shakkar abin da ya ɓata har ya nemi alama, ba sau ɗaya ba, amma har sau uku (Alƙalawa 6:17-22, 36-40). Lokacin da muke sauraron muryar Allah, ta yaya za mu san cewa shi ne wanda yake magana? Da farko dai, muna da abin da Gideon da Sama'ila ba su da shi. Muna da cikakkun Baibul, hurarriyar Kalmar Allah, don karantawa, nazari, da yin bimbini a kansu “Kowane Nassi hurarre na Allah ne, mai amfani ne kuma wajen koyarwa, da tsawatarwa, da gyaran hali, da kuma tarbiyyar aikin adalci, domin bawan Allah yă zama cikakke, shiryayye sosai ga kowane kyakkyawan aiki” (2 Timothawus 3:16-17). Lokacin da muke da tambaya game da wani batun ko yanke shawara a rayuwarmu, ya kamata mu ga abin da Littafi Mai-Tsarki zai ce game da shi. Allah ba zai taɓa sa mu saba wa abin da ya koyar a cikin Kalmarsa (Titus 1:2).

Don jin muryar Allah dole ne mu kasance na Allah. Yesu ya ce, “Tumakin nan nawa sukan saurari muryata, na san su, suna kuma bi na” (Yahaya 10:27). Waɗanda suka ji muryar Allah su ne nasa - waɗanda suka sami ceto ta wurin alherinsa ta wurin bangaskiya cikin Ubangiji Yesu. Waɗannan su ne tumakin da suka ji, suka kuma gane muryarsa, domin sun san shi Makiyayinsu. Idan har za mu gane muryar Allah, dole ne mu zama nasa

Muna jin muryarsa lokacin da muke ɓata lokaci cikin nazarin Littafi Mai-Tsarki da natsuwa cikin nazarin Kalmarsa. Yawancin lokacin da muke ciyarwa sosai tare da Allah da Kalmarsa, zai fi sauƙi mu gane muryarsa da jagorancinsa a rayuwarmu. Ana horar da ma'aikata a banki don sanin jabun ta hanyar nazarin ainihin kuɗi ta yadda zai zama da sauƙi a gano na jabu. Ya kamata mu saba sosai da Kalmar Allah ta yadda idan wani ya yi mana magana kuskure, a bayyane yake cewa ba na Allah bane.

Duk da yake Allah na iya yin magana da kyau ga mutane a yau, yana magana da farko ta rubutacciyar Kalmarsa. Wani lokaci jagorancin Allah na iya zuwa ta wurin Ruhu Mai Tsarki, ta wurin lamirinmu, ta halin da muke ciki, da kuma ta hanyar nasihar wasu mutane. Ta hanyar kwatanta abin da muka ji da gaskiyar Nassi, zamu iya koyon gane muryar Allah.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Ta yaya zan iya fahimtar muryar Allah?
© Copyright Got Questions Ministries