settings icon
share icon
Tambaya

Me ya sa za mu yi addu'a? Mece ce ma'anar addu'a yayin da Allah ya san abin da zai faru a gaba kuma ya riga ya mallaki komai. Idan ba za mu iya canza ra'ayin Allah ba, me ya sa za mu yi addu'a?

Amsa


Ga Kirista, yin addua ya zama kamar numfashi ne, mai sauƙin aikatawa fiye da rashin yinsa. Muna yin addu'a saboda dalilai daban-daban. Abu daya, addua wani nau'i ne na bautar Allah (Luka 2:36-38) da yi masa biyayya. Muna addu'a saboda Allah ya umurce mu muyi addu'a (Filibbiyawa 4:6-7). Kristi da Ikilisiyar farko sun shirya mana misali mai kyau (Markus 1:35; Ayukan Manzanni 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Idan Yesu yana ganin bai dace mu yi addu'a ba, ya kamata mu ma.

Wani dalili kuma na yin addu’a shi ne cewa Allah yana nufin addu’a ta zama hanyar samun mafita a cikin lamura da dama. Muna addu'a cikin shiri don manyan yanke shawara (Luka 6:12-13); don shawo kan shingen shaidan (Matiyu 17:14-21); tattara ma'aikata don girbi na ruhaniya (Luka 10:2); don samun ƙarfi don shawo kan jaraba (Matiyu 26:41); kuma don samun hanyoyin ƙarfafa wasu a ruhaniya (Afisawa 6:18-19).

Mun zo ga Allah tare da takamaiman buƙatunmu, kuma muna da alƙawarin Allah cewa addu'o'inmu ba a banza suke ba, koda kuwa bamu sami takamaiman abin da muka roƙa ba (Matiyu 6:6; Romawa 8:26-27). Ya yi alƙawarin cewa idan muka roƙi abubuwan da suka dace da nufinsa, zai ba mu abin da muka roƙa (1 Yahaya 5:14-15). Wani lokaci yakan jinkirta amsoshinsa gwargwadon hikimarsa kuma don amfaninmu. A cikin waɗannan yanayi, ya kamata mu kasance masu ƙwazo da nacewa cikin addu'a (Matiyu 7:7; Luka 18:1-8). Bai kamata a ga addua a matsayin hanyarmu ta samun Allah yin nufinmu a duniya ba, sai dai a zaman wata hanya ce ta yin nufin Allah a duniya. Hikimar Allah ta fi ta mu nesa ba kusa ba.

Ga yanayin da bamu san nufin Allah takamaimai ba, addu'a hanya ce ta fahimtar nufinsa. Da a ce mace 'yar Siriya da ɗiyar da aljanu ta rinjayi ba ta yi addu'a ga Almasihu ba, da' yarta ba za ta warke (Markus 7:26-30) Idan makaho a wajen Yariko bai kira ga Kristi ba, da ya zama makaho (Luka 18:35-43). Allah ya ce sau da yawa zamu tafi ba tare da tambaya ba (Yakubu 4: 2). A wata ma'anar, addu'a tana kama da raba bishara ga mutane. Ba mu san wanda zai amsa saƙon bishara ba har sai mun raba shi. Haka nan, ba za mu taɓa ganin sakamakon addu'ar da aka amsa ba sai mun yi addu'a.

Rashin addu’a yana nuna rashin bangaskiya da kuma rashin amincewa da Kalmar Allah. Muna addu'a don nuna bangaskiyarmu ga Allah, cewa zai yi kamar yadda ya alkawarta cikin Kalmarsa kuma ya albarkaci rayuwarmu fiye da yadda zamu iya tambaya ko fata (Afisawa 3:20). Addu'a ita ce hanyarmu ta farko don ganin Allah yana aiki a rayuwar wasu. Domin ita hanyarmu ce ta "toshewa cikin" ikon Allah, hanyanmu ne na cin nasara akan Shaidan da rundunarsa bamu da ikon shawo kanmu da kanmu. Saboda haka, Allah ya same mu sau da yawa a gaban kursiyinsa, gama muna da babban firist a sama wanda zai iya dacewa da duk abin da muke ciki (Ibraniyawa 4:15-16). Muna da alkawalin sa cewa addu'ar mai adalci na mutumin kirki tana cika abubuwa da yawa (Yakubu 5:16-18). Bari Allah ya ɗaukaka sunansa a rayuwarmu kamar yadda muka gaskata da shi har ya isa zuwa gare shi sau da yawa cikin addu'a.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Me ya sa za mu yi addu'a? Mece ce ma'anar addu'a yayin da Allah ya san abin da zai faru a gaba kuma ya riga ya mallaki komai. Idan ba za mu iya canza ra'ayin Allah ba, me ya sa za mu yi addu'a?
© Copyright Got Questions Ministries