settings icon
share icon
Tambaya

Mene ne Kujerun Yanke Hukunci na Kristi?

Amsa


Romawa 14:10-12 ya ce, “Ai, dukkanmu za mu tsaya a gaban kursiyin shari'ar Allah…Don haka kowannenmu zai faɗi abin da shi da kansa ya yi, a gaban Allah.” Korintiyawa ta biyu 5:10 ta gaya mana, “Don lalle ne a gabatar da mu duka, a gaban kursiyin shari'a na Almasihu, domin kowa yă sami sakamakon abin da ya yi tun yana tare da wannan jiki, ko mai kyau ne, ko kuma marar kyau.” A cikin mahallin, ya bayyana sarai cewa duka nassosin suna magana ne game da Krista, ba marasa imani ba. Kursiyin shari'a na Kristi, sabili da haka, ya haɗa da masu bada gaskiya game da rayuwarsu ga Kristi. Kursiyin shari'a na Kristi baya tantance ceto; abin da aka ƙaddara ta hadayar Kristi a madadinmu (1 Yahaya 2:2) da kuma bangaskiyarmu gare Shi (Yahaya 3:16). Dukan zunubanmu an gafarta, kuma ba za a taɓa hukunta mu saboda su ba (Romawa 8:1). Bai kamata mu kalli kursiyin shari'a na Kristi kamar yadda Allah yake hukunta zunubanmu ba, amma dai Allah yana ba mu ladan rayuwarmu. Haka ne, kamar yadda Littafi Mai Tsarki ya ce, za mu ba da lissafin kanmu. Wani ɓangare na wannan hakika yana amsa zunuban da muka aikata. Koyaya, wannan ba shine zai zama tushen farko na kursiyin hukunci na Kristi ba.

A kursiyin shari'a na Kristi, ana ba wa masu imani lada bisa ga yadda suka yi wa Kristi aminci (1 Korantiyawa 9:4-27; 2 Timothawus 2:5). Wasu daga cikin abubuwan da za'a yanke mana hukunci akan su shine yadda muka yi biyayya da Babbar Umurnin (Matiyu 28:18-20), yadda muka ci nasara bisa zunubi (Romawa 6:1-4), da kuma yadda muke sarrafa harsunanmu (Yakubu 3: 1-9). Littafi Mai-Tsarki yayi magana game da masu bi waɗanda ke karɓar rawanin abubuwa daban-daban bisa ga irin aminci da suka yi wa Kristi (1 Korantiyawa 9:4-27; 2 Timothawus 2:5). An bayyana rawanin daban a cikin 2 Timothawus 2:5, 2 Timothawus 4:8, Yaƙubu 1:12, 1 Bitrus 5:4, da Wahayin Yahaya 2:10. Yakubu 1:12 kyakkyawan bayani ne game da yadda ya kamata muyi tunani game da kursiyin shari'a na Kristi: “Albarka tā tabbata ga mai jimirin gwaji, domin in ya jure gwajin, sai ya sami kambin rai, wanda Ubangiji ya yi wa masu ƙaunarsa alkawari.”

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mene ne Kujerun Yanke Hukunci na Kristi?
© Copyright Got Questions Ministries