settings icon
share icon
Tambaya

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da yadda kuke tafiyar da harkokin ku?

Amsa


Littafi Mai Tsarki yana da abubuwa da yawa da zai ce game da sarrafa kuɗi. Game da lamuni, Littafi Mai-Tsarki gaba ɗaya yana bada shawara akan sa. Duba Misalai 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 ("Matalauta su ne bayin attajirai, bawa ne kai ga wanda ka ci bashi a gare shi.... Kada ka yi alkawarin ɗaukar wa wani lamuni, gama idan ka kāsa biya har gadonka ma za su ɗauke."). Sau da yawa, Littafi Mai-Tsarki ya yi gargaɗi game da tara dukiya kuma ya ƙarfafa mu mu nemi wadata ta ruhaniya a maimakon haka. Karin Magana 28:20: "Amintaccen mutum zai cika kwanakinsa lafiya, amma idan kana so ka sami dukiya dare ɗaya, za a hukunta ka." Duba kuma Misalai 10:15; 11:4; 18:11; 23:5.

Misalai 6:6-11 suna ba da hikima game da lalaci da lalacewar kuɗi da babu makawa ke haifar da su. An gaya mana cewa muyi la'akari da tururuwa mai ƙwazo da ke aiki don adana abinci don kanta. Wurin kuma yayi gargadi game da bacci lokacin da ya kamata muyi aiki a wani abu mai riba. "Malalaci" rago ne, malalaci wanda ya gwammace ya huta da aiki. Karshensa ya tabbata - talauci da bukata. A ɗaya gefen kuma shi ne wanda ya damu da neman kuɗi. Irin wannan, a cewar Mai-Wa'azi 5:10, ba shi da wadataccen wadatar da za ta gamsar da shi kuma dole ne ya riƙa yawan fahimta koyaushe. Timothawus na farko 6:6-11 kuma yayi kashedi game da tarkon son arziki.

Maimakon son tara dukiya akan kanmu, samfurin littafi mai tsarki shine na bayarwa, ba samu ba. "Abin la'akari fa, shi ne wanda ya yi ƙwauron yafa iri, gonarsa za ta yi masa ƙwauron amfani, wanda kuwa ya yafa a yalwace, sai ya girba a yalwace. Sai kowa yă bayar yadda ya yi niyya, ba tare da ɓacin rai ko tilastawa ba, domin Allah yana son mai bayarwa da daɗin rai." (2 Korintiyawa 9:6-7). Muna kuma karfafa gwiwar mu zama masu kula da abin da Allah Ya ba mu. A cikin Luka 16:1-13, Yesu ya faɗi kwatancin wakilin rashin gaskiya a matsayin hanya ta gargaɗar da mu game da rashin kulawa mara kyau. Halin labarin shine "Idan fa ba ku yi aminci da dukiya ta wannan duniya ba, wa zai amince muku da dukiya ta gaskiya?" (Aya 11). Hakanan muna da alhaki mu ciyar da gidanmu, kamar yadda 1 Timothawus 5:8 ke tunatar da mu: "Duk wanda bai kula da danginsa ba, tun ba ma iyalinsa ba, ya mūsa wa bangaskiya ke nan, ya kuma fi marar ba da gaskiya mugunta."

A takaice, menene Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da sarrafa kuɗi? Amsar za a iya takaita shi da kalma ɗaya - hikima. Ya kamata mu zama masu hikima da kuɗinmu. Ya kamata mu tanadi kuɗi, amma ba mu tara su ba. Dole ne mu kashe kuɗi, amma da hankali da iko. Dole ne mu ba da baya ga Ubangiji, da farin ciki da kuma sadaukarwa. Ya kamata mu yi amfani da kuɗinmu don taimakon wasu, amma tare da fahimta da kuma ja-gorar Ruhun Allah. Ba laifi ba ne mutum ya zama mai arziki, amma ba laifi ba ne son kuɗi. Ba laifi ba ne a talauce, amma ba daidai ba ne a barnata kuɗi a kan abubuwa marasa muhimmanci. Saƙon da ke cikin Littafi Mai Tsarki game da sarrafa kuɗi ya zama mai hikima.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da yadda kuke tafiyar da harkokin ku?
© Copyright Got Questions Ministries