settings icon
share icon
Tambaya

Shin za mu iya ganin kuma sanin abokanmu da danginmu a sama?

Amsa


Mutane da yawa suna cewa abu na farko da suke so su yi yayin da suka zo sama shi ne ganin duk abokai da ƙaunatattunsu waɗanda suka shude a gabansu. A cikin lahira, za a sami wadataccen lokaci don gani, sani, da kuma kasancewa tare da abokai da danginmu. Koyaya, wannan ba zai zama mahimmancinmu na farko a sama ba. Za mu shagaltu sosai da bautar Allah da jin daɗin abubuwan al'ajabi na sama. Haduwarmu da ƙaunatattunmu wataƙila za mu cika da ambaton alheri da ɗaukakar Allah a cikin rayuwarmu, da ƙaunarsa mai ban al'ajabi, da manyan ayyukansu. Za mu yi farin ciki sosai domin za mu iya yabo da bautar Ubangiji tare da sauran masu bi, musamman waɗanda muke ƙauna a duniya.

Menene Littafi Mai Tsarki ya ce game da ko za mu iya sanin mutane a bayan rayuwarsu? Sarki Saul ya gane Sama'ila lokacin da boka na Endor ya kirawo Sama'ila daga lahira (1 Sama’ila 28:8-17). Lokacin da jaririn Dauda ya mutu, Dauda ya ba da sanarwar, "Zan je wurinsa, amma ba zai dawo wurina ba" (2 Sama'ila 12:23). David ya ɗauka cewa zai iya gane ɗansa a sama, duk da cewa ya mutu tun yana jariri. A cikin Luka 16:19-31, Ibrahim, Li'azaru, da attajirin duk sanannnu ne bayan mutuwa. A sake kamanninsa, Musa da Iliya sananne ne (Matiyu 17:3-4). A cikin waɗannan misalai, Littafi Mai Tsarki kamar yana nuna cewa za a iya gane mu bayan mutuwa.

Littafi Mai Tsarki ya ce idan muka zo sama, za mu “zama kamarsa [Yesu]; gama za mu gan shi yadda yake” (1 Yahaya 3:2). Kamar yadda jikinmu na duniya ya kasance na mutum na farko Adamu, haka jikinmu na tashin matattu zai zama kamar na Kristi (1 Korantiyawa 15:47).

“Kamar yadda muka ɗauki siffar na turɓayar nan, haka kuma za mu ɗauki siffar na Saman nan. Domin lalle ne, marar ruɓa ya maye mai ruɓar nan, marar mutuwa kuma ya maye mai mutuwar nan” (1 Korintiyawa 15:49, 53). Mutane da yawa sun gane Yesu bayan tashinsa daga matattu (Yahaya 20:16, 20; 21:12; 1 Korantiyawa 15:4-7). Idan ana iya ganewa da Yesu a cikin ɗaukakarsa, mu ma za a iya gane mu a cikin jikkunanmu da aka ɗaukaka. Samun damar ganin ƙaunatattunmu wani bangare ne mai ɗaukaka na sama, amma sama ta fi game da Allah nesa ba kusa ba. Abin farin ciki zai kasance idan muka sake haɗuwa da ƙaunatattunmu kuma muka bauta wa Allah tare da su har abada abadin.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Shin za mu iya ganin kuma sanin abokanmu da danginmu a sama?
© Copyright Got Questions Ministries