settings icon
share icon
Tambaya

Menene menene dalilin coci?

Amsa


Ayukan Manzanni 2:42 ana iya ɗauka azaman sanarwa ne na coci: “Sai suka himmantu ga koyarwar manzanni da tarayya da juna, da gutsuttsura gurasa, da kuma yin addu'a.” A cewar wannan aya, dalilai/ayyukan coci su zama 1) koyar da koyaswar littafi mai tsarki, 2) samar da wurin sada zumunci ga masu bi, 3) lura da cin abincin dare na Ubangiji, da 4) yin addu'a.

Ikklisiya zata koyar da koyaswar littafi mai tsarki saboda haka zamu iya zama cikin imaninmu. Afisawa 4:14 ta gaya mana, “An yi wannan kuwa don kada mu sāke zama kamar yara, waɗanda suke jujjuyawa, iskar kowace koyarwa tana ɗaukar hankalinsu, bisa ga wayon mutane da makircinsu da kissoshinsu.” Ikklisiya ya kamata ya zama wurin zumunci, inda Krista zasu iya sadaukar da kai ga juna kuma su girmama juna (Romawa 12:10), umarni ga juna (Romawa 15:14), zama masu kirki da jin kai ga juna (Afisawa 4:32), karfafa juna (1 Tassalunikawa 5:11), kuma mafi mahimmanci, kaunaci juna (1 Yahaya 3:11).

Ikklisiya ya zama wuri inda masu imani zasu iya kiyaye Jibin Maraice na Ubangiji, suna tunawa da mutuwar Almasihu da kuma zubar da jini a madadinmu (1 Korantiyawa 11:23-26). Tunanin “karya gurasa” (Ayukan Manzanni 2:42) shima yana dauke da ra'ayin cin abinci tare. Wannan wani misali ne na cocin da ke inganta zumunci. Dalilin cocin na ƙarshe bisa ga Ayyukan Manzanni 2:42 shine addu'a. Ikklisiya ya zama wuri wanda ke inganta addu'a, yana koyar da addu'a, da yin addu'oi. Filibiyawa 4:6-7 suna ƙarfafa mu, “Kada ku damu da kome, sai dai a kowane hali ku sanar da Allah bukatunku, ta wurin yin addu'a da roƙo, tare da gode wa Allah. Ta haka salamar Allah, wadda ta fi gaban dukkan fahimta, za ta tsai da zukatanku da tunaninku ga Almasihu Yesu.”

Wani aikin da aka ba cocin shine shelar bisharar ceto ta wurin Yesu Kiristi (Matta 28:18-20; Ayukan Manzanni 1:8). An kira coci ya zama mai aminci cikin raba bishara ta wurin magana da aiki. Ikklisiya ya zama "fitila" a cikin jama'a, tana nuna mutane zuwa ga Ubangijinmu da Mai Cetonmu Yesu Kiristi. Ikklisiya duka zata inganta bishara kuma ta shirya membobinta don yin shelar bishara (1 Bitrus 3:15).

Wasu dalilai na ƙarshe wasu dalilai na ƙarshe na cocin an ba su a Yakubu 1:27: “Addini sahihi kuma marar aibu a gaban Allah Ubanmu, shi ne a kula da gwauraye mata, da marayu a cikin ƙuntatarsu, a kuma a keɓe kai marar aibi daga duniya.” Ikilisiya za ta kasance ne game da hidimar yi wa waɗanda suke da bukata. Wannan ya hada da ba kawai raba bishara ba, amma har da tanadi don bukatun jiki (abinci, sutura, matsuguni) kamar yadda ya cancanta kuma ya dace. Ikklisiya kuma ita ce ta tanadar wa masu imani cikin Kristi kayan aikin da suke buƙata don shawo kan zunubi kuma su sami 'yanci daga gurɓata duniya. Ana yin wannan ta koyarwar littafi mai tsarki da kuma tarayyar Kirista.

Don haka, menene dalilin cocin? Bulus yayi kyakkyawan kwatanci ga masu bi a Koranti. Ikilisiya hannayen Allah ne, bakinsa, da ƙafafuwan sa a cikin wannan duniyar - jikin Kristi (1 Korantiyawa 12:12-27). Ya kamata mu kasance muna yin abubuwan da yesu Almasihu zai yi idan yana nan duniya. Ikilisiya ya zama ta "Krista," "kamar Kristi," da masu bin Kristi.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Menene menene dalilin coci?
© Copyright Got Questions Ministries