settings icon
share icon
Tambaya

Mene ne Mulkin Karni, kuma ya kamata a fahimce shi a zahiri?

Amsa


Kalmar fyaucewa ba ta cikin Baibul. Kalmar ta fito ne daga kalmar Latin ma'anarta "ɗaukar kaya, jigilar kaya, ko kwace." Sanarwar '' daukewa '' ko fyaucewa da coci ana koyar da shi a fili cikin Littafi.

Fyaucewa daga coci shine taron da Allah yake “fisge” duk masu bada gaskiya daga duniya domin samar da hukuncin adalcinsa wanda zai zubo a duniya a lokacin tsananin. An bayyana fyaucewa da farko a cikin 1 Tassalunikawa 4:13-18 da 1 Korantiyawa 15:50-54. Allah zai tayar da dukkan masu imani waɗanda suka mutu, zai ba su jikuna ɗaukaka kuma ya ɗauke su daga duniya, tare da dukan masu bi masu rai waɗanda suma za a ba su jigajigan masu ɗaukaka a lokacin. “domin Ubangiji kansa ma zai sauko daga Sama, da kira mai ƙarfi, da muryar babban mala'ika, da kuma busar ƙahon Allah. Waɗanda suka mutu suna na Almasihu, su ne za fara tashi, sa'an nan sai mu da muka wanzu, muke a raye, za a ɗauke mu tare da su ta cikin gajimare, mu sadu da Ubangiji a sararin sama, sai kuma kullum mu kasance tare da Ubangiji” (1 Tassalunikawa 4:16-17).

Fyaucewa zai haɗa da canzawar jikinmu nan da nan don dacewa da mu har abada. “Amma mun sani sa'ad da ya bayyana, za mu zama kamarsa, domin za mu gan shi kamar yadda yake” (1 Yahaya 3:2). Fyaucewa za a bambanta da zuwan ta biyu. A ranar fyaucewa, Ubangiji yana zuwa “cikin gizagizai” don ya tarye mu “cikin iska” (1 Tassalunikawa 4:17). A dawowa ta biyu, Ubangiji yana saukowa har zuwa duniya don ya tsaya a kan Dutsen Zaitun, wanda ya haifar da girgizar ƙasa da ta biyo bayan fatattakar magabtan Allah (Zakariya 14:3-4).

Koyarwar fyaucewa ba a koyar da shi a cikin Tsohon Alkawari, shi ya sa Bulus ya kira shi “asiri” yanzu da aka bayyana: “Ga shi, zan sanar da ku wani asiri! Ba dukanmu ne za mu yi barci ba, amma dukanmu za a sauya kamanninmu, farat ɗaya da ƙyiftawar ido, da jin busar ƙaho na ƙarshe, domin za a busa ƙaho, za a kuma ta da matattu da halin rashin ruɓa, za a kuma sauya kamanninmu” (1 Korintiyawa 15:51-52).

Fyaucewa wani al'amari ne mai ɗaukaka wanda ya kamata dukkanmu muna ɗoki. Daga karshe zamu 'yantu daga zunubi. Zamu kasance a gaban Allah har abada. Akwai muhawara da yawa game da ma'ana da Faɗin fyaucewa. Wannan ba nufin Allah bane. Maimakon haka, fyaucewa ya kamata ya zama koyarwa mai sanyaya rai cike da bege; Allah yana so mu "ƙarfafa juna da waɗannan kalmomin" (1 Tassalunikawa 4:18).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mene ne Mulkin Karni, kuma ya kamata a fahimce shi a zahiri?
© Copyright Got Questions Ministries