settings icon
share icon
Tambaya

Menene Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da bisharar wadata?

Amsa


A cikin bisharar wadata, wanda aka fi sani da "Kalmar Bangaskiya," an gaya wa mai bi ya yi amfani da Allah, alhali gaskiyar Kiristanci na Littafi Mai Tsarki akasin haka ne -- Allah yana amfani da mai bi. Tiyoloji na wadata yana ganin Ruhu Mai Tsarki azaman iko ne wanda za'a yi amfani dashi ga duk abin da mai bi yake so. Littafi Mai-Tsarki ya koyar da cewa Ruhu Mai Tsarki Mutum ne wanda ke bawa mai bi damar yin nufin Allah. Yunkurin bisharar wadata yana kama da wasu ƙungiyoyi masu haɗama da ke ɓata cocin farko. Bulus da sauran manzannin ba su yarda da ko yin sulhu da malaman ƙarya waɗanda suka yayata irin wannan koyarwar ba. Sun bayyana su a matsayin malaman ƙarya masu haɗari kuma sun aririci Kiristoci su guje su.

Bulus ya gargadi Timothawus game da irin waɗannan maza a cikin 1 Timothawus 6:5, 9-11. Waɗannan mutanen "lalatattun tunani" da ake tsammani ibada wata hanya ce ta samun riba kuma sha'awar wadata tarko ne da ya kawo su "cikin halakarwa da lalacewa" (aya 9). Neman arziki hanya ce mai hatsari ga Krista kuma wacce Allah yayi gargaɗi akanta: "Ai, son kuɗi shi ne tushen kowane irin mugun abu. Don tsananin jarabar kuɗi kuwa waɗansu mutane, har sun bauɗe wa bangaskiya, sun jawo wa kansu baƙin ciki iri iri masu sukar rai." (Aya 10). Idan arziki makasudi ne mai kyau ga masu ibada, da Yesu ya bi su. Amma baiyi ba, ya gwammace maimakon ya sami wurin saka kansa (Matiyu 8:20) da koya wa almajiransa suyi haka. Ya kamata kuma a tuna cewa almajirin da ya damu da dukiya shi ne Yahuza.

Bulus yace kwadayi bautar gumaka ne (Afisawa 5:5) kuma ya umarci Afisawa dasu guji duk wanda ya kawo sakon lalata ko rowa (Afisawa 5:6-7). Koyarwar wadata ta hana Allah yin aiki shi kaɗai, ma'ana cewa Allah ba shi ne Ubangijin kowa ba saboda ba zai iya aiki ba sai mun sake shi ya yi hakan. Bangaskiya, bisa ga Maganar Bangaskiya koyaswa, ba miƙa wuya dogaro ga Allah ba; bangaskiya ita ce hanyar da muke sarrafa dokokin ruhaniya waɗanda malamai masu wadata suka yi imani da sararin samaniya. Kamar yadda sunan "Kalmar Bangaskiya" yake nunawa, wannan ƙungiyar tana koyar da cewa imani abu ne na abin da muke faɗa fiye da wanda muka yarda da shi ko kuma gaskiyar da muka rungumi da tabbatarwa a cikin zukatanmu.

Kalmar da aka fi so ta wadatar malamai ta bishara ita ce "furci tabbatacce." Wannan yana nufin koyarwar cewa kalmomi kansu suna da ikon ƙirƙirawa. Abin da kuka ce, malamai masu wadata suna da'awa, shine ke yanke duk abin da ya same ku. Furucin ka, musamman ni'imomin da kake nema ga Allah, dole ne a bayyana su gaba ɗaya ba tare da girgiza ba. Sannan ana buƙatar Allah ya amsa (kamar dai mutum zai iya buƙatar komai daga Allah!). Don haka, ikon Allah ya albarkace mu ya rataya a kan imaninmu. Yakubu 4:13-16 ya saba wa wannan koyarwar karara: "To, ina masu cewa, 'Yau ko gobe za mu je gari kaza, mu shekara a can, mu yi ta ciniki, mu ci riba' Alhali kuwa ba ku san abin da gobe za ta kawo ba. Wane iri ne ranku? Ai, kamar hazo yake, jim kaɗan sai ya ɓace." Nesa daga maganar abubuwa zuwa rayuwa a nan gaba, ba mu ma san abin da gobe zai zo ba ko kuwa za mu rayu.

Maimakon ya nanata muhimmancin arziki, Littafi Mai Tsarki ya yi gargaɗi game da biɗe shi. Masu imani, musamman shugabanni a cikin coci (1 Timothawus 3:3), ya kamata su sami yanci daga son kuɗi (Ibraniyawa 13:5). Ai, son kuɗi shi ne tushen kowane irin mugun abu. (1 Timothawus 6:10). Yesu ya yi gargaɗi, Ya kuma ce musu, “Ku kula fa! ku yi nesa da kowane irin kwaɗayi, don yawan kaya ba shi ne rai ba.” (Luka 12:15). Da bambanci sosai ga wadatar bishara mai gamsarwa kan neman kuɗi da dukiya a wannan rayuwar, Yesu ya ce, "Kada ku tara wa kanku dukiya a duniya, inda asu da tsatsa suke ɓatawa, inda ɓarayi kuma suke karyawa su yi sata."(Matiyu 6:19). Abubuwan da ba za a iya sasantawa ba tsakanin koyarwar wadata da bisharar Ubangijinmu Yesu Kiristi an fi dacewa da shi a cikin kalmomin Yesu a cikin Matta 6:24, "Ba dama ku bauta wa Allah da dukiya gaba ɗaya.”

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Menene Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da bisharar wadata?
© Copyright Got Questions Ministries