settings icon
share icon
Tambaya

Me ke faruwa ga mutanen da ba su da damar jin labarin Yesu? Shin Allah zai la'anci mutumin da bai taɓa jin labarinsa ba?

Amsa


Duk mutane zasu ba da lissafi ga Allah ko sun “ji labarinsa” ko kuma a'a. Littafi Mai-Tsarki ya gaya mana cewa Allah ya bayyana kansa a bayyane cikin yanayi (Romawa 1:20) da kuma cikin zukatan mutane (Mai-Wa’azi 3:11). Matsalar ita ce cewa 'yan adam suna da zunubi; duk mun ƙi wannan ilimin na Allah kuma munyi tawaye dashi (Romawa 1:21-23). Idan ba don alherin Allah ba, da an ba da mu ga sha'awoyin zunubi na zukatanmu, yana ba mu damar gano yadda rayuwa mara amfani da baƙin ciki ba tare da shi ba. Yana yi wa waɗanda suka ƙi shi koyaushe (Romawa 1:24-32).

A zahiri, ba wai wasu mutane basu ji labarin Allah ba. Maimakon haka, matsalar ita ce, sun ƙi abin da suka ji da abin da ake gani cikin ɗabi'a. Maimaitawar Shari'a 4:29 ta yi shela, “Amma idan kun nemi Ubangiji Allahnku a can inda kuke, za ku same shi muddin kun neme shi da zuciya ɗaya, da dukan ranku.” Wannan ayar tana koyar da muhimmiyar ƙa'ida - duk wanda ya nemi Allah da gaske zai same shi. Idan da gaske mutum yana son sanin Allah, Allah zai bayyana kansa.

Matsalar ita ce “Babu wani mai fahimta, babu wani mai neman Allah” (Romawa 3:11). Mutane suna ƙin sanin Allah wanda yake akwai a yanayi da kuma a cikin zukatansu, kuma a maimakon haka sai suka yanke shawarar bauta wa "allah" na halittar kansu. Wauta ce a yi muhawara game da adalcin Allah da ya tura wani gidan wuta wanda bai taɓa samun damar jin bisharar Kristi ba. Mutane suna da alhaki ga Allah game da abin da Allah ya riga ya bayyana musu. Littafi Mai Tsarki ya ce mutane sun ƙi wannan ilimin, sabili da haka Allah mai adalci ne cikin yanke musu hukuncin wuta.

Maimakon yin muhawara game da makomar waɗanda ba su taɓa ji ba, ya kamata, a matsayinmu na Krista, ya kamata mu yi iya ƙoƙarinmu don tabbatar da sun ji. An kira mu ne don yaɗa bishara a cikin sauran al'umma (Matiyu 28:19-20; Ayukan Manzanni 1:8). Mun san mutane sun ƙi ilimin Allah wanda aka bayyana a cikin yanayi, kuma wannan dole ne ya motsa mu mu yi shelar bisharar ceto ta wurin Yesu Kiristi. Ta hanyar yarda da alherin Allah ta wurin Ubangiji Yesu Almasihu ne kawai za a iya ceton mutane daga zunubansu kuma a cece su daga madawwamin ba tare da Allah ba.

Idan muka ɗauka cewa waɗanda ba su taɓa jin bishara ba Allah ya yi musu jinƙai, za mu faɗa cikin mummunar matsala. Idan an sami ceto ga mutanen da basu taɓa jin bishara ba, yana da kyau mu tabbatar babu wanda ya taɓa jin bisharar. Abu mafi munin abin da zamu iya yi shi ne raba bishara ga mutum kuma yasa shi ko ita su ƙi shi. Idan hakan ta faru, za a hukunta shi ko ita. Dole ne a hukunta mutanen da ba su ji bishara ba, in ba haka ba babu wani dalili na yin bishara. Me yasa mutane zasu ƙi bishara kuma su hukunta kansu yayin da aka ceta a baya saboda basu taɓa jin bishara ba?

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Me ke faruwa ga mutanen da ba su da damar jin labarin Yesu? Shin Allah zai la'anci mutumin da bai taɓa jin labarinsa ba?
© Copyright Got Questions Ministries