settings icon
share icon
Tambaya

Mece ce Littafi Mai Tsarki game da aure?

Amsa


Littafi Mai Tsarki ya bada labarin kirkirar aure a cikin Farawa 2:23-24: “Sai mutumin ya ce, “Yanzu dai wannan ƙashi ne daga ƙasusuwana, nama ne kuwa daga namana, za a kira ta mace, don daga cikin mutum aka ciro ta. Domin haka mutum yakan rabu da mahaifinsa da mahaifiyarsa ya kuwa manne wa matarsa, sun zama ɗaya.” ”Allah ya halicci namiji sannan kuma ya sanya mace ta zama mai dace da shi. A cikin auren Littafi Mai Tsarki “gyaran” Allah ne saboda gaskiyar cewa “ba kyau mutumin ya kasance shi ɗaya” (Farawa 2:18).

Kamar yadda Littafi Mai-Tsarki ya bayyana auren farko, ya yi amfani da kalmar mataimaka don gano Hauwa (Farawa 2:20). “Taimako” a wannan mahallin yana nufin “kewayewa, kariya ko taimako.” Allah ya halicci Hauwa'u ta zo tare da Adamu a matsayin “rabinsa,” don ta zama mataimakiya da mataimakinta. Littafi Mai Tsarki ya ce aure yana sa mata da miji su zama “nama ɗaya”. Wannan daidaitaka ana bayyanarsa sosai a cikin haɗin jiki na kusancin jima'i. Sabon Alkawari ya kara gargadi game da wannan kadaitaka:

“Har nan gaba su zama ba jiki biyu ba ne, ɗaya ne. Abin da Allah fa ya gama, kada mutum ya raba” (Matiyu 19: 6).

Wasikun Bulus da yawa suna Magana game da aure da kuma yadda masu imani zasuyi aiki cikin dangantakar aure. Suchaya daga cikin irin wannan nassi shine Afisawa 5:22–33. Yin nazarin wannan wurin yana ba da wasu mahimman gaskiya game da abin da Littafi Mai Tsarki ya ce ya kamata aure ya kasance.

Littafi Mai-Tsarki, a cikin Afisawa 5, ya ce samun nasarar ingantaccen littafi mai tsarki ya shafi mata da miji su cika wasu matsayi: “Ku matan aure, ku yi biyayya ga mazanku, Ubangiji ke nan kuke yi wa. Don miji shi ne shugaban matarsa, kamar yadda Almasihu yake shugaban Ikkilisiya, wato, jikinsa, shi kansa kuma shi ne Mai Ceton jikin” (Afisawa 5:22-23).

“Ku maza, ku ƙaunaci matanku kamar yadda Almasihu ya ƙaunaci ikkilisiya, har ya ba da kansa dominta” (Afisawa 5:25). “Ta haka ya wajaba maza su ƙaunaci matansu, jikinsu ke nan suke yi wa. Ai, wanda ya ƙaunaci matarsa, ya ƙaunaci kansa ke nan. Domin ba wanda ya taɓa ƙin jikinsa, sai dai ya rene shi, ya yi tattalinsa, kamar yadda Almasihu yake yi wa Ikkilisiya” (Afisawa 5:28–29).

“Saboda haka ne, mutum sai ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa, ya manne wa matarsa, su biyu su zama jiki guda” (Afisawa 5:31).

Sa’ad da miji da mata mai bi suka kafa ƙa’idodin Allah game da aure a cikin Littafi Mai Tsarki, aure mai ƙarfi zai kasance da daɗi. Aure bisa ga tushen Littafi Mai Tsarki yana rike Kristi a matsayin shugaban namiji da matar tare. Ma’anar littafi mai tsarki game da aure ya hada da kadaitaka tsakanin mata da miji wanda ke nuna kadaitakar Kristi tare da cocin Sa.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mece ce Littafi Mai Tsarki game da aure?
© Copyright Got Questions Ministries