settings icon
share icon
Tambaya

Shin dole ne Kiristoci suyi biyayya ga dokokin ƙasar?

Amsa


Romawa 13:1-7 ya ce, "Bari kowa yă yi biyayya ga mahukunta. Gama ba wani iko sai da yardar Allah. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin Allah ne. Saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya, ya yi wa umarnin Allah ke nan, masu yin tsayayyar nan kuwa za a yi musu hukunci. Don kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aiki nagari, sai dai ga masu mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunci? To, sai ka yi nagarta, sai kuwa ya yaba maka. Domin shi bawan Allah ne, don kyautata zamanka. Amma in kai mai mugun aiki ne, to, ka ji tsoro, don ba a banza yake riƙe da takobi ba. Ai, shi bawa ne na Allah, mai sāka wa mugu da fushi. Saboda haka wajibi ne ka yi biyayya, ba domin gudun fushi kaɗai ba, amma domin lamiri kuma. Shi ne ma ya sa kuke biyan haraji, don su mahukunta ma'aikata ne na Allah, suna kuma yin wannan aiki a koyaushe. Ku ba kowa hakkinsa, masu haraji, harajinsu, masu kuɗin fito, kuɗinsu na fito, waɗanda suka cancanci ladabi, ladabi, waɗanda suka cancanci girmamawa, girmamawa."

Wannan nassi ya bayyana karara cewa ya kamata muyi biyayya ga gwamnatin da Allah ya dora akanmu. Allah ya halicci gwamnati don kafa tsari, azabtar da mugunta, da inganta adalci (Farawa 9:6; 1 Korantiyawa 14:33; Romawa 12:8). Dole ne mu yi biyayya ga gwamnati a komai - biyan haraji, bin dokoki da dokoki, da girmamawa. Idan ba muyi haka ba, a karshe muna nuna rashin girmamawa ne ga Allah, domin shine ya sanya wannan gwamnatin akan mu. Lokacin da manzo Bulus ya rubuta wasiƙa zuwa ga Romawa, yana ƙarƙashin gwamnatin Rome a lokacin mulkin Nero, wataƙila mafi sharrin duka sarakunan Rome. Bulus har ilayau ya amince da mulkin masarautar Rome akan sa. Ta yaya za mu iya yin ƙasa da haka?

Tambaya ta gaba ita ce "Shin akwai lokacin da ya kamata mu ƙi bin dokokin ƙasar da gangan?" Ana iya samun amsar wannan tambayar a cikin Ayyukan Manzanni 5:27-29, "Da suka kawo su, suka tsai da su a gaban majalisar. Sai babban firist ya tambaye su, ya ce, 'Mun fa kwaɓe ku da gaske kada ku ƙara koyarwa da sunan nan, amma ga shi, kun gama Urushalima da koyarwarku, har ma kuna nema ku ɗafa mana alhakin jinin mutumin nan.' Amma Bitrus da manzannin suka amsa suka ce, 'Wajibi ne mu yi wa Allah biyayya fiye da mutum," Daga wannan, a bayyane yake cewa muddin dokar ƙasar ba ta saɓa wa dokar Allah ba, muna daure yin biyayya ga dokar ƙasar. Da zaran dokar ƙasar ta saɓawa dokar Allah, ya kamata mu ƙi bin dokar ƙasar kuma mu bi dokar Allah. Koyaya, koda a wannan misalin, zamu yarda da ikon gwamnati akanmu. An nuna wannan ta wurin gaskiyar cewa Bitrus da Yahaya ba su nuna rashin yarda da bulalar ba, a maimakon haka sun yi farin ciki cewa sun sha wahala saboda yin biyayya ga Allah (Ayukan Manzanni 5:40-42).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Shin dole ne Kiristoci suyi biyayya ga dokokin ƙasar?
© Copyright Got Questions Ministries