settings icon
share icon
Tambaya

Mene ne mahimmancin Jibin Maraice na Ubangiji/Tarayyar Kirista?

Amsa


Nazarin Jibin Maraice abin kwarewa ne game da ruhi saboda zurfin ma'anar da ke ciki. Lokacin bikin Idin ketarewa ne a ranar jajibirin mutuwarsa ne Yesu ya kafa wani sabon muhimmin abincin tarayya wanda muke kiyayewa har zuwa yau. Wannan bangare ne mai mahimmanci na bautar kirista. Yana sa mu tuna da mutuwar Ubangijinmu da tashinsa daga matattu kuma mu nemi dawowar daukakarsa a nan gaba.

Idin Ƙetarewa shi ne idin mafi tsarki a shekarar addinin Yahudawa. Tana tunawa da annoba ta ƙarshe a kan Masar lokacin da dan fari na Masarawa suka mutu kuma aka bar Isra’ilawa saboda jinin ɗan rago da aka yayyafa a ƙofar gidansu. Daga nan sai aka gasa ragon kuma a ci shi da gurasa marar yisti. Umurnin Allah shi ne cewa a tsararraki masu zuwa za a yi bikin. Labarin da aka rubuta a Fitowa 12.

A lokacin Jibin Maraice na Karshe- bikin Idin Ƙetarewa - Yesu ga gurasa kuma ya yi godiya ga Allah. Kamar yadda ya karye ya ba almajiransa, ya ce, “’Wannan jikina ne da za a bayar dominku. Ku riƙa yin haka, domin tunawa da ni.’ Haka kuma, bayan jibi, ya ɗauki ƙoƙon, ya ce, ‘Ƙoƙon nan sabon alkawari ne, da aka tabbatar da jinina da za a bayar dominku’” (Luka 22:19-21). Ya kammala idin ta wurin yin waƙa (Matiyu 26:30), kuma suka fita cikin dare zuwa Dutsen Zaitun. A can ne, in ji annabta, Yahuza ya ci amanar Yesu. Washegari aka giciye Yesu.

Ana samun bayanan Jibin Maraice na Ubangiji a cikin Linjila (Matiyu 26:26-29; Markus 14:17-25; Luka 22:7-22; da Yahaya 13:21-30). Manzo Bulus ya rubuta game da Jibin Maraice na Ubangiji a cikin 1 Korantiyawa 11:23-29. Bulus ya hada da wata sanarwa ba samu a cikin Linjila: “Saboda haka duk wanda ya ci gurasar nan, ko ya sha a ƙoƙon nan na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi laifin wulakanta jikin Ubangiji da jininsa ke nan. Sai dai kowa ya auna kansa, sa'an nan ya ci gurasar, ya kuma sha a ƙoƙon. Kowa ya ci, ya kuma sha, ba tare da faɗaka da jikin Ubangiji ba, ya jawo wa kansa hukunci ke nan, ta wurin ci da sha da ya yi” 1 Korantiyawa 11:27-29). Muna iya tambaya menene ma'anar cin gurasa da ƙoƙon "a hanyar da ba ta cancanta ba." Yana iya nufin watsi da ma'anar burodi da ƙoƙon na gaske kuma mu manta da babban farashin da Mai Cetonmu ya biya don ceton mu. Ko kuma yana iya nufin ba da izinin bikin ya zama mutuƙar al'ada da al'ada ko kuma zuwa cin jibin Ubangiji da zunubin da ba a faɗi laifi ba. A ci gaba da umarnin Bulus, ya kamata mu bincika kanmu kafin cin gurasar da shan ƙoƙon.

Wani bayanin da Bulus yayi wanda ba'a saka shi cikin asusun bishara shine “Wato, duk sa'ad da kuke cin gurasar nan, kuke kuma sha a ƙoƙon nan, kuma ayyana mutuwar Ubangiji ke nan, har sai ya dawo” (1 Korantiyawa 11:26). Wannan yana sanya iyakantaccen lokaci akan bikin-har zuwa lokacin da ubangijinmu zai dawo. Daga cikin wannan taƙaitaccen labarin mun koya yadda Yesu yayi amfani da abubuwa biyu masu rauni a matsayin alamun jikinsa da jininsa kuma ya kafa su a matsayin abin tunawa ga mutuwarsa. Ba abin tunawa da marmara ne da aka sassaƙa ko tagulla ba, amma na burodi da ruwan inabi.

Ya bayyana cewa gurasar na magana ne game da jikinsa wanda zai karye. Babu karyayyen ƙashi, amma jikinsa yana da azaba sosai da ba za a iya gane shi ba (Zabura 22:12-17; Ishaya 53:4-7). Ruwan inabin ya yi magana game da jininsa, yana nuna mummunan mutuwar da zai fuskanta nan ba da daɗewa ba. Shi, cikakken Dan Allah, ya zama cikar annabce-annabce na Tsohon Alkawari game da Mai Fansa (Farawa 3:15; Zabura 22; Ishaya 53). Lokacin da Ya ce, "Ku yi haka don tunawa da ni," Ya nuna wannan bikin ne wanda dole ne a ci gaba a gaba. Ya kuma nuna cewa Idin ketarewa, wanda ke buƙatar mutuwar ɗan rago kuma yana ɗokin zuwan thean Rago na Allah wanda zai ɗauke zunubin duniya, ya cika a Jibin Ubangiji. Sabon Alkawari ya maye gurbin tsohon alkawari lokacin da aka yanka hadaya, Lamban ragon Idin Passoveretarewa (1 Korantiyawa 5:7) (Ibrananci 8:8-13). Ba a bukatar tsarin hadaya (Ibrananci 9:25-28). Jibin Maraice na Ubangiji/Tunawa da Kirista ambaton abin da Allah ya yi mana ne da kuma bikin abin da muke karɓa sakamakon hadayarsa.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mene ne mahimmancin Jibin Maraice na Ubangiji/Tarayyar Kirista?
© Copyright Got Questions Ministries