settings icon
share icon
Tambaya

Mene ne Babbar Farar Al'arshi Mai Hukunci?

Amsa


An bayyana babbar farar al'arshi mai hukunci a cikin Wahayin Yahaya 20:11-15 kuma ita ce hukuncin ƙarshe kafin a jefa batattu cikin korama ta wuta. Mun sani daga Wahayin Yahaya 20:7-15 cewa wannan hukuncin zai faru ne bayan shekara dubu kuma bayan an jefa Shaidan cikin ƙorama ta wuta inda dabbar da annabin ƙarya suke (Wahayin Yahaya 19: 19-20; 20: 7-10). Littattafan da aka bude (Wahayin Yahaya 20:12) suna dauke da bayanan ayyukan kowa, ko masu kyau ne ko marasa kyau, domin Allah ya san duk abinda aka taba fada, ko aka aikata, ko ma tunani, kuma zai sakawa ko hukunta kowane daya bisa hakan (Zabura 28:4; 62:12; Romawa 2:6; Wahayin Yahaya 2:23; 18:6; 22:12).

Har ila yau a wannan lokacin, an buɗe wani littafi, ana kiransa "littafin rai" (Wahayin Yahaya 20:12). Wannan littafin ne yake tantance ko mutum zai gaji rai madawwami tare da Allah ko kuwa zai sami horo na har abada a cikin tafkin wuta. Kodayake Krista suna da alhaki a kan ayyukansu, an gafarta musu cikin Kristi kuma an rubuta sunayensu a cikin “littafin rai tun halittar duniya” (Wahayin Yahaya 17:8). Mun kuma sani daga Littafi cewa a wannan hukuncin ne lokacin da matattu za a “yi musu hukunci gwargwadon aikin da suka yi” (Wahayin Yahaya 20:12) da kuma cewa “sunan kowa” wanda ba “an same shi a rubuce cikin littafin rai” za a "jefa cikin korama ta wuta" (Wahayin Yahaya 20:15).

Gaskiyar cewa akwai hukunci na ƙarshe ga duka mutane, masu bi da marasa bi, tabbatacce ne a wurare da yawa na Nassi. Kowane mutum wata rana zai tsaya a gaban Kristi kuma za a yi masa hukunci game da abin da ya aikata. Duk da yake a bayyane yake karara cewa babban farin kursiyin shari'a shine hukunci na karshe, Krista basu yarda da yadda ya shafi sauran hukunce-hukuncen da aka ambata a Littafi Mai Tsarki ba, musamman, wadanda za'a yiwa hukunci a babban farin kursiyin hukunci.

Wasu Krista sun gaskanta cewa Nassosi sun bayyana hukunce-hukunce daban-daban masu zuwa. Na farko shine hukuncin tumaki da awaki ko hukuncin al'ummai (Matiyu 25:31-36). Wannan yana faruwa ne bayan lokacin tsananin amma kafin karni; dalilin sa shine a tantance wanda zai shiga masarautar ta shekara dubu. Na biyu shine hukuncin masu bi ayyuka, galibi ana kiransa “kursiyin hukunci [bema] na Kristi” (2 Korantiyawa 5:10). A wannan hukuncin, Kiristoci za su sami digiri na sakamako don ayyukansu ko hidimarsu ga Allah. Na uku shine babban hukuncin kursiyin fari a karshen karni (Wahayin Yahaya 20:11-15) Wannan shine hukuncin marasa imani inda aka yanke masu hukunci gwargwadon ayyukansu kuma aka yanke masu hukunci madawwami a cikin tafkin wuta.

Sauran Kiristocin sun gaskata cewa duka waɗannan hukunce-hukuncen suna magana ne game da hukuncin ƙarshe ɗaya, ba na hukunce-hukunce uku daban ba. Watau, babban farin kursiyi a cikin Wahayin Yahaya 20:11-15 zai zama lokacin da za a yi wa masu bi da marasa bi hukunci. Wadanda aka samu sunayensu a littafin rayuwa za a yanke musu hukunci ne kan abin da suka aikata domin tantance ladan da za su samu ko wadanda za su rasa. Wadanda sunayensu ba sa cikin littafin rai za a yi musu hukunci gwargwadon ayyukansu don tantance irin hukuncin da za a yi musu a cikin tafkin wuta. Waɗanda suke da wannan ra'ayin sun yi imanin cewa Matiyu 25:31-46 wani kwatancin abin da ke faruwa ne a babban hukuncin kursiyin fari. Sun nuna gaskiyar cewa sakamakon wannan hukuncin daidai yake da wanda ake gani bayan babban farin kursiyin hukunci a cikin Wahayin Yahaya 20:11-15. Tumaki (muminai) suna shiga rai madawwami, yayin da awaki (marasa bi) ana jefa su cikin “azaba ta har abada” (Matiyu 25:46).

Duk mahangar da mutum ya rike game da babban hukuncin kursiyin fari, yana da mahimmanci kar a manta da hujjoji game da hukuncin (s) mai zuwa. Na farko, Yesu Kristi zai zama mai hukunci, duk marasa imani za a yi musu hukunci da Kristi, kuma za a hukunta su gwargwadon ayyukan da suka yi. Littafi Mai-Tsarki a bayyane yake cewa marasa ba da gaskiya suna tara fushin kansu (Romawa 2:5) kuma Allah zai “ba kowane mutum gwargwadon aikinsa” (Romawa 2:6). Hakanan Kristi zai shar'anta masu imani, amma tunda an lasafta adalcin Kristi a gare mu kuma an rubuta sunayenmu a cikin littafin rai, za a ba mu lada, amma ba a hukunta mu ba, gwargwadon ayyukanmu. Romawa 14:10-12 ta ce duk za mu tsaya a gaban kursiyin shari'a na Kristi kuma cewa kowane ɗayanmu zai ba da lissafi ga Allah.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mene ne Babbar Farar Al'arshi Mai Hukunci?
© Copyright Got Questions Ministries