settings icon
share icon
Tambaya

Shin har yanzu Allah yana magana da mu?

Amsa


Littafi Mai Tsarki ya nuna yadda Allah yake magana da mutane sau da yawa (Fitowa 3:14; Joshua 1:1; Alƙalawa 6:18; 1 Sama’ila 3:11; 2 Sama'ila 2:1; Ayuba 40:1; Ishaya 7:3; Irmiya 1:7; Ayyukan Manzanni 8:26; 9:15- wannan ƙaramin samfuri ne). Babu wani dalili a cikin littafi mai tsarki da ya sa Allah bai iya yi wa mutum magana ba yau. Tare da daruruwan lokatai da Littafi Mai Tsarki ya rubuta Allah yana magana, dole ne mu tuna cewa sun faru ne tsawon tsawon shekaru 4,000 na tarihin ɗan adam. Allah mai magana da ji shine banda, ba doka bane. Ko da a cikin rubutattun al'amuran littafi mai tsarki na Allah yana magana, ba koyaushe a bayyane yake ko ana jin murya ne, da na ciki, ko na tunani.

Allah yana magana da mutane a yau. Na farko, Allah yayi mana magana ta wurin kalmarsa (2 Timothawus 3:16-17). Ishaya 55:11 ya gaya mana, “To, haka maganar da na faɗa take, Ba ta kāsa cika abin da na shirya mata, Za ta yi kowane abin da na aike ta ta yi.” Littafi Mai Tsarki maganar Allah ne, duk abin da muke bukata mu sani domin samun tsira da rayuwar rayuwar Kirista. Bitrus na biyu 1:3 ya ce, “Allah da ikonsa yā yi mana baiwa da dukan abubuwan da suka wajaba ga rayuwa da kuma binsa, ta sanin wanda ya kira mu ga samun ɗaukakarsa da fifikonsa.”

Allah kuma yana iya "yi mana magana" ta cikin al'amuran- watau, zai iya mana jagora ta hanyar daidaita yanayinmu. Kuma Allah yana taimaka mana mu rarrabe tsakanin daidai da mugunta ta hanyar lamirinmu (1 Timothawus 1:5; 1 Bitrus 3:16). Allah yana kan aikin daidaita tunaninmu don tunanin tunaninsa (Romawa 12:2). Allah yana ba da damar al'amuran su faru a rayuwarmu don shiryar da mu, canza mu, da kuma taimaka mana mu haɓaka cikin ruhaniya (Yakubu 1:2-5; Ibrananci 12:5-11). Bitrus na farko 1:6-7 suna tunatar da mu, “A kan wannan ne kuke da matuƙar farin ciki, ko da yake da ɗan lokaci kwa yi baƙin ciki ta dalilin gwaje-gwaje iri iri. Wannan kuwa domin a tabbatar da sahihancin bangaskiyarku ne (wadda ta fi zinariya daraja nesa, ita zinariya kuwa, ko da yake mai ƙarewa ce, akan jarraba ta da wuta), domin bangaskiyar nan taku tă jawo muku yabo da girma da ɗaukaka a bayyanar Yesu Almasihu.”

Allah wani lokaci zai iya yin magana da mutane da karfi. Yana da matukar shakku, kodayake, cewa wannan yana faruwa kamar yadda wasu mutane ke da'awar hakan. Har ila yau, ko da a cikin Littafi Mai-Tsarki, Allah yana magana da ɗaiɗaikun abubuwa banda, ba talakawa ba. Idan wani ya yi da’awar cewa Allah ya yi magana da shi ko ita, koyaushe gwada abin da aka faɗa da abin da Littafi Mai Tsarki ya ce. Idan Allah zai yi magana a yau, kalmominsa za su kasance daidai da abin da ya faɗa a cikin Littafi Mai Tsarki (2 Timothawus 3:16-17). Allah ba ya saba wa kansa.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Shin har yanzu Allah yana magana da mu?
© Copyright Got Questions Ministries