settings icon
share icon
Tambaya

Mene ne addu'ar Ubangiji kuma ya kamata mu yi ta?

Amsa


Addu'ar Ubangiji addu'a ce da Ubangiji Yesu ya koya wa almajiransa a cikin Matta 6:9-13 da Luka 11:2-4. Matiyu 6:9-13 ya ce, “Saboda haka, sai ku yi addu'a kamar haka, ‘Ya Ubanmu, wanda yake cikin Sama, A kiyaye sunanka da tsarki. Mulkinka yă zo, A aikata nufinka a duniya kamar yadda ake yi a Sama. Ka ba mu abincinmu na yau. Ka gafarta mana laifofinmu, Kamar yadda mu ma muke gafarta wa waɗanda suke yi mana laifi. Kada ka kai mu wurin jaraba, Amma ka cece mu daga Mugun.’” Mutane da yawa ba sa fahimtar Addu'ar Ubangiji ta zama addu'a da ya kamata mu karanta kalma da kalma. Wasu mutane suna ɗaukar Addu'ar Ubangiji azaman sihiri ne na sihiri, kamar dai kalmomin kansu suna da wani takamaiman iko ko tasiri tare da Allah.

Littafi Mai Tsarki ya koyar da akasin haka. Allah ya fi son zuciyarmu yayin da muke addu'a fiye da yadda yake cikin kalmominmu. “Amma in za ka yi addu'a, sai ka shiga lollokinka, ka rufe ƙofa, ka yi addu'a ga Ubanku wanda yake ɓoye, Ubanku kuwa da yake ganin abin da ake yi a asirce, zai sāka maka. In kuwa kuna addu'a, kada ku yi ta maimaitawar banza, kamar yadda al'ummai suke yi, a zatonsu za a saurare su saboda yawan maganarsu” (Matiyu 6:6-7). A cikin addua, ya kamata mu zubda zuciyarmu ga Allah (Filibbiyawa 4: 6-7), ba kawai karanta kalmomin da aka haddace ga Allah ba.

Addu'ar Ubangiji ya kamata a fahimta a matsayin misali, abin kwatance, na yadda ake yin addu'a. Yana bamu “sinadaran” da zasu shiga addu’a. Ga yadda ta lalace. "Ubanmu wanda ke cikin sama" yana koya mana wanda zamu gabatar da addu'o'in mu zuwa ga-Uba. "Tsarkake sunanka" yana gaya mana mu bauta wa Allah, kuma mu yabe shi saboda wanene shi. Maganar "Mulkinka ya zo, za a yi nufinka a duniya kamar yadda ake yinsa a sama" tunasarwa ce a gare mu cewa ya kamata mu yi addu'a ga shirin Allah a rayuwarmu da duniya, ba namu shirin ba. Ya kamata mu yi addu’a don a yi nufin Allah, ba don muradinmu ba. An ƙarfafa mu mu roƙi Allah don abubuwan da muke buƙata a "ba mu yau abincinmu na yau." "Ka gafarta mana basussukanmu, kamar yadda mu ma mun gafarta wa waɗanda suke binmu" yana tunatar da mu mu furta zunubanmu ga Allah kuma mu juya daga barinsu, kuma mu gafarta wa wasu kamar yadda Allah ya gafarta mana. Kammala addu'ar Ubangiji, "Kada ka kai mu cikin jaraba, amma ka cece mu daga mugu" ita ce neman taimako don cimma nasara bisa zunubi da kuma neman kariya daga hare-haren shaidan.

Don haka kuma, Addu'ar Ubangiji ba addu’a ba ce da za mu haddace kuma mu maimaita ta ga Allah. Misali ne kawai na yadda ya kamata mu kasance muna yin addu'a. Shin akwai laifi a haddace addu'ar Ubangiji? Tabbas ba haka bane! Shin akwai abin da ke damun yin addu'ar Ubangiji a mayar da shi ga Allah? Ba haka bane idan zuciyar ka tana ciki kuma da gaske kana nufin kalmomin da ka faɗi. Ka tuna, a cikin addu'a, Allah ya fi son magana da shi da magana daga zukatanmu fiye da yadda yake cikin takamaiman kalmomin da muke amfani da su. Filibiyawa 4:6-7 ya ce, “Kada ku damu da kome, sai dai a kowane hali ku sanar da Allah bukatunku, ta wurin yin addu'a da roƙo, tare da gode wa Allah. Ta haka salamar Allah, wadda ta fi gaban dukkan fahimta, za ta tsai da zukatanku da tunaninku ga Almasihu Yesu.”

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mene ne addu'ar Ubangiji kuma ya kamata mu yi ta?
© Copyright Got Questions Ministries