შეკითხვები ცოდვებზე


როგორ განისაზღვრება ცოდვა?

როგორ შევიცნო რა არის ცოდვა?

რა წერილია ბიბლიაში პორნოგრაფიაზე?

რა ნიშნავს შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა?

ღმერთისთვის ყველა ცოდვა თანაბარია?

როგორია ქრისტიანული თვალსაზრისი მოწევის შესახებ? მოწევა ცოდვაა?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები ცოდვებზე