შეკითხვები კაცობრიობაზე


რამდენი ნაწილისგან შევდგებით? ორისგან თუ სამისგან? რა გვაქვს, სხეული, სამშვინველი და სული, თუ სხეული და სული?

როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან ადამიანის სული და სამშვინველი?

რას ნიშნავს, რომ კაცობრიობა შექმნილია ღვთის ხატად და მსგავსად? (დაბადება 1:26-27)?

რატომ ცხოვრობდნენ ადამიანები ასე დიდხანს „დაბადების" პერიოდში?

როგორ წარმოიშვა სხვადასხვა რასა?

რას ამბობს ბიბლია რასიზმის შესახებ?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები კაცობრიობაზე