შეკითხვები ღმერთზე


რატომ უშვებს ღმერთი ცუდ შემთხვევას კარგ ადამიანზე?

ღმერთმა შექმნა ბოროტება?

რატომ განსხვავდება ღმერთი ძველსა და ახალ აღთქმაში?

რას ნიშნავს ღმერთი სიყვარულია?

დღესაც მკაფიოდ ლაპარაკობს ღმერთი?

ვინ შექმნა ღმერთი? საიდან მოვიდა ღმერთი?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები ღმერთზე