settings icon
share icon
Ceist

Ceard is brí le Dia a ghlacadh mar do slánaitheoir pearsanta?

Freagra


Ar ghlac tú le hÍosa Críost mar do slánaitheoir pearsanta riamh? Roimh a fhreagraíonn tú lig dom an cheist a mhíniú. Chun an cheist a thuiscint i gceart caithfidh tú ar dtús “Íosa Críost”, “pearsanta” agus “Slánaitheoir” a thuiscint ar dtús.

Cé hé Íosa Críost? Glacann an-chuid daoine le hÍosa Críost mar fear maith, múinteoir maith, nó fiú fáidh Dé. Is cinnte go bhfuil na rudaí seo fíor mar gheall ar Íosa ach ní dhéanann siad cur síos ar cé go díreach atá sé. Deireann an Bíobla linn gurb é Íosa Dia i bhfeoil, d’aithrígh Dia ina dhuine.(féach Eoin 1:1,14). Tháinig Dia ar an domhan chun muid a mhúineadh, chun muid a chneasú, chun muid a cheartú, chun maithiúnas a thabhairt dúinn agus le bás a fháil dúinn! Is ionann Íosa Críost agus Dia, an cruthaitheoir, an tiarna ardcheannasaigh. An bhfuil an Íosa Críost seo glactha agat?

Ceard é slánaitheoir agus cén fáth go bhfuil slánaitheoir ag teastáil uainn? Deireann an Bíobla linn gur pheacaigh muid go léir, tá gníomhartha oilc déanta againn ar fad. (Na Rómhánaigh 3:10-18). Mar thoradh ar ár bpeacaí tá fearg agus breithiúnas Dé tuillte againn. Mar pá ón bpeaca i gcoinne Dia infinideach síoraí ná pionós síoraí. (Na Rómhánaigh 6:23; an Taispeáint a Fuair Eoin 20:11-15). Sin é an fáth a bhfuil slánaitheoir ag teastáil uainn!

Tháinig Íosa Críost ar an domhan agus fuair sé bás inár n-áit. Mar an té úd nárbh eol dó an peaca, rinne Dia peaca de ar mhaithe linne, d’fhonn go ndéanfaí dínne fíréantacht Dé ann (2 Corantaigh 5:21). Jesus died to pay the penalty for our sins (Romans 5:8). Jesus paid the price so that we would not have to. Jesus' resurrection from the dead proved that His death was sufficient to pay the penalty for our sins. That is why Jesus is the one and only Savior (John 14:6; Acts 4:12)! Are you trusting in Jesus as your Savior?

An é Íosa do slánaitheoir “pearsanta”? Féachann an chuid daoine ar an gCríostaíocht agus ceapann siad nach bhfuil ann ach ag freastal ar Aifreann, ag déanamh gnásanna agus gan pheacaí áirithe a dhéanamh. Ní hé sin an Críostaíocht. Le fíor-Chríostaíocht an rud atá ann ná gaol pearsanta a bheith agat le hÍosa Críost. An brí atá le glacadh le hÍosa mar do slánaitheoir pearsanta ná ag cur do chreideamh pearsanta agus muinín ann. Ná slánófar duine ar bith dá bharr creideamh daoine eile. Ní slánófar duine ar bith dá bharr rudaí áirithe a dhéanamh. An t-aon bhealach le bheith slánaithe ná chun Íosa a ghlacadh go pearsanta mar do slánaitheoir agus muinín agat go bhfuil a bhás mar íocaíocht ar do peacaí agus a aiséirí mar ráthaíocht an bheatha shíoraí. (Eoin 3:16). An é Íosa do slánaitheoir go pearsanta?

Más mian leat glacadh le Dia mar do slánaitheoir pearsanta abair an paidir seo. Cuimhnigh, ní slánóidh an phaidir seo thú, nó aon phaidir eile. An t-aon rud a féidir thú a slánú ó peacaí ná muinín a bheith agat i nDia. Is bealach é an phaidir seo chun a léiriú do Dhia do mhuinín ann agus do chreideamh ann a léiriú agus do bhuíochais a ghabháil leis toisc gur slánaigh sé thú. "A Dhia, tuigim gur pheacaigh mé I do choinne agus tá pionós tuilte agam. Ach thóg Íosa Críost an pionós atá tuilte agam ionas go mbeadh mé in ann maithiúnas a fháil trí chreideamh. Cuirim mo mhuinín ionat do slánú. Go raibh maith agat as ucht do ghrásta iontach agus do mhaithiúnas – an tíolacadh de bheatha síoraí! Amen!"

An bhfuil cinneadh déanta agat maidir le Chríost mar gheall ar rud ar bith a léigh tú anseo? Más ea le do thoill cliceáil ar an gcnapa thíos a deireann "Ghlac mé le Chríost inniu!"

EnglishFill ar an leathanach baile

Ceard is brí le Dia a ghlacadh mar do slánaitheoir pearsanta?
© Copyright Got Questions Ministries