settings icon
share icon
Ceist

An bhfuil beatha shíoraí agam?

Freagra


Léiríonn an Bíobla cosán soiléir do bheatha síoraí. Ar dtús caithfimid a aithint gur pheacaigh muid i gcoinne Dia: "Mar tá an peaca déanta acu uile agus iad uile in uireasa ghlóire Dé" (Na Rómhánaigh 3:23). Tá rudaí déanta againn ar fad a ndéanann Dia míshásta linn, mar gheall ar sin tá pionós tuillte againn ar fad. Mar go bhfuil ár bpeacaí ar fad i gcoinne Dia síoraí ní dhéanann ach pionós síoraí an cúis. "Mar pá ón bpeaca is ea an bás, ach tabhartas ó Dhia is ea an bheatha shíoraí in Íosa Críost ár dTiarna" (Na Rómhánaigh 6:23).

Cibé ar bith, Íosa Críost, gan pheaca (1 Peadar 2:22), d’aithrígh mac síoraí Dé ina bhfear (Eoin 1:1,14) agus a bhfuair bás chun ár bpionós a íoc. "Ach cruthaíonn Dia an grá atá aige dúinn trí Chríost a fháil bháis ar ár son agus sinn fós inár bpeacaigh" (Na Rómhánaigh 5:8). Cailleadh Íosa Críost ar an gcrios (John 19:31-42), ag glacadh leis an bpionós atá tuilte againn (2 Corantaigh 5:21). Trí lá i ndiaidh sin d’aiséirigh sé ón mbáis (1 Corantaigh 15:1-4), ag fíorú a bhua thar peaca agus báis. "D’athghin sé sinn as ucht a mhórthrócaire, trí aiséirí Íosa Críost ó mhairbh, chun bheómhuiníne" (1 Peadar 1:3).

Trí creideamh caithfimid á meoin maidir le Críost a athrú, cé atá Sé, ceard a rinne Sé agus cén fáth – do slánú.(Gníomhartha na nAspal 3:19). Má chuireann muid ár gcreideamh i nDia ag tabhairt muinín dá bás ar an gcrios le n-íoc d’ár bpeacaí, beidh ár bpeacaí maite agus tabharfar an gealltanas do bheatha síoraí ins na bhflaithis. "Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin Mic uaidh I dtreo, gach duine a chreideann ann, nach gcaillfí é ach go mbeadh an bheatha shíoraí aige" (Eoin 3:16). "Mar má admhaíonn tú ó do bhéal gurb é Íosa an Tiarna agus má chreideann tú ó do chroí gur thóg Dia ó mhairbh é, slánófar thú" (Na Rómhánaigh 10:9). Is é creideamh amháin in obair chríochnaithe Críost ar an gcrios an t-aon fíor chosán do bheatha síoraí! "Mar is le grásta a slánaíodh sibh, trí chreideamh. Ní uaibh féin é; is tabhartas é ó Dhia. Agus ní de bharr oibreacha I dtreo nach bhfuil cúis mhaithe ag duine ar bith." (Eifisigh 2:8-9).

Más mian leat glacadh le Dia mar do slánaitheoir seo paidir samplach. Cuimhnigh, ní slánóidh an phaidir seo thú, nó aon phaidir eile. An t-aon rud a féidir thú a slánú ó peacaí ná muinín a bheith agat i nDia. Is bealach é an phaidir seo chun a léiriú do Dhia do mhuinín ann agus do chreideamh ann a léiriú agus do bhuíochais a ghabháil leis toisc gur slánaigh sé thú. "A Dhia, tuigim gur pheacaigh mé I do choinne agus tá pionós tuilte agam. Ach thóg Íosa Críost an pionós atá tuilte agam ionas go mbeadh mé in ann maithiúnas a fháil trí chreideamh. Cuirim mo mhuinín ionat do slánú. Go raibh maith agat as ucht do ghrásta iontach agus do mhaithiúnas – an tíolacadh de bheatha síoraí! Amen!"

An bhfuil cinneadh déanta agat maidir le Chríost mar gheall ar rud ar bith a léigh tú anseo? Más ea le do thoill cliceáil ar an gcnapa thíos a deireann "Ghlac mé le Chríost inniu!"

EnglishFill ar an leathanach baile

An bhfuil beatha shíoraí agam?
© Copyright Got Questions Ministries