settings icon
share icon
سوال

آیا ما باید روح القدس را بپرستیم؟

جواب


ما می دانیم که تنها خدا باید پرستیده شود (خروج 14:34 و مکاشفه 9:22 مشاهده شود). فقط خدا لایق پرستش است. این سوال که آیا باید روح القدس را پرستید، به سادگی می توان با تعیین اینکه آیا روح القدس خداست، پاسخ داد. اگر روح القدس خداست، پس او می تواند و باید پرستیده شود.

کتاب مقدس، روح القدس را نه صرفاً بعنوان یک "نیرو"، بلکه یک شخص معرفی می کند. به روح القدس با واژگان مختص شخص اشاره شده است (یوحنا 26:15؛ 7:16-8، 13-14). او سخن می گوید (اول تیموتائوس 1:4)، محبت می کند (رومیان 30:15)، انتخاب می کند (اعمال رسولان 2:13)، تعلیم می دهد (یوحنا 26:14)، و هدایت می کند (اعمال رسولان 7:16). می شود به او دروغ گفت (اعمال 3:5-4)، و او را رنجاند (افسسیان 30:4).

روح القدس ذات الهی دارد- او از خصوصیات خدا بهره مند است. او ابدی است (عبرانیان 14:9). او حاضر مطلق (مزمور 7:139-10) و عالم مطلق است (اول قرنتیان 10:2-11). او در آفرینش جهان دخیل بوده است (پیدایش 2:1). روح القدس از مشارکت صمیمانه ای با پدر و پسر برخوردار است (متی 19:28،یوحنا 16:14). وقتیکه خروج 7:16 را با عبرانیان 7:3-9 مقایسه می کنیم، می بینیم که روح القدس و یهوه با هم یکسان هستند (همچنین اشعیا 8:6 را ببینید و با اعمال رسولان 25:28 مقایسه کنید).

از آنجاییکه روح القدس خداست، و خدا "لایق پرستش" است (مزمور 3:18)، پس روح القدس لایق پرستش است. عیسی، پسر خدا، پرستیده شد (متی 9:28)، پس در نتیجه این دلیلی است که روح خدا نیز پرستیده شود. فیلیپیان 3:3 می گوید که ما ایمانداران «در روحِ خدا عبادت می‌کنیم، و فخرمان به مسیحْ عیسی است.» تنها یک خداست که تا ابد در سه شخص وجود دارد. وقتیکه خدا را می پرستیم، طبیعتاً هر سه شخص الوهیت را می پرستیم.

چگونه روح القدس را می پرستیم؟ به همان طریقی که پدر و پسر را می پرستیم. پرستش مسیحی، روحانی است و از طریق کارهای درونی روح القدس جاری می شود، که با تقدیم کردن بدنهایمان، به آن پاسخ می دهیم (رومیان 1:12). ما روح را با اطاعت از فرامینش می پرستیم. در اشاره به مسیح، یوحنای رسول توضیح می دهد که «هر که احکام او را رعایت می‌کند در خدا زندگی می‌کند و خدا در او‌. او روح‌القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می‌کند‌» (اول یوحنا 24:3). در اینجا ارتباط بین اطاعت از عیسی و روح القدسی را که در درون ما ساکن است می بینیم، روح القدسی که ما را به نیازمان به پرستش از طریق اطاعت ملزم می سازد، و ما را قوت می بخشد تا پرستش کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"آیا ما باید روح القدس را بپرستیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries