settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس وقوع جنگ جهانی سوم تا قبل از آخر زمان را پیش بینی کرده است؟

جواب


شکی نیست که جنگ بخشی از آینده بشر خواهد بود. حزقیال نبی نبرد جاج و ماجوج را پیشگویی کرد که یا پیش از دوران عذاب سخت (برآشفتگی بزرگ) یا نزدیک به آن به شکل خواهد گرفت (حزقیال فصل 38 تا 39). عیسی مسیح به وضوح گفت که جنگی قبل از بازگشت دوباره او در خواهد گرفت (متی فصل 24 آیه های 4 تا 31). برخی معتقدند که عیسی مسیح به طور کلی درباره دوران کلیسا در آیه های 4 تا 14 و عذاب سخت (که در اواسط آغاز می شود) در آیه های 15 تا 31 صحبت می کند. برخی دیگر معتقدند که عیسی مسیح در این متن فقط درباره دوران هفت ساله عذاب سخت صحبت می کند. گرچه به نظر می رسد که آیه های 4 تا 14 یک توضیح کلی را ارائه می دهند، اما مشابه توضیحی است که در مکاشفه فصل 6 آیه های 1 تا 8 آمده و جزئیات آغاز دوره عذاب سخت را بیان می کند. متی فصل 24 آیه های 6 تا 7 درباره «جنگ ها و شایع آنها ... نبرد ملت ها و پادشاهی ها بر ضد یکدیگر» صحبت می کند.

حداقل یک جنگ دیگر در آینده اتفاق خواهد افتاد. کتاب مقدس تعداد دقیق جنگ های جهانی را عنوان نکرده است. به جنگ جهانی اول و دوم و یا احتمالا جنگ جهانی سوم در کلام خدا اشاره مستقیم نشده است. تنها به آخرین جنگ در دنیا اشاره دقیق شده است و وقوع هر جنگ دیگری قبل از آن را ممکن می داند.

یوحنا در آغاز فصل ششم مکاشفه، مشاهدات خود از آینده را ثبت کرده است. وقوع جنگ در این فصل عنوان شده است و بخشی از وقایعی خواهد بود که قبل از بازگشت دوباره مسیح (در فصل 19) اتفاق خواهند افتاد (مکاشفه فصل 6 آیه های 2 و 4، فصل 11 آیه 7، فصل 12 آیه 7، فصل 13 آیه های 4 و 7، فصل 16 آیه 14، فصل 17 آیه 14، فصل 19 آیه های 11 و 19).

مکاشفه فصل 19 آیه 11 می گوید: «سپس ديدم كه آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفيد بود كه سوارش «امين و حق» نام داشت، زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات می‌كند». سپس یوحنا در مکاشفه فصل 19 آیه 19 می بیند که «آن جاندار خبيث، حكومتهای جهان و لشكريان آنها را گرد آورد تا با آن اسب سوار و لشكر او بجنگند». این متن به وضوح درباره یک جنگ جهانی صحبت می کند. اما عیسی مسیح پیروز این میدان خواهد بود و آن جانور/ضد مسیح را همراه با پیامبران دروغین به دریاچه آتش خواهد افکند (مکاشفه فصل 19 آیه های 20 تا 21). شکی نیست که عیسی مسیح شاه شاهان، همه مخالفان را شکست خواهد داد و عدالت، پیروز خواهد شد.

در پادشاهی هزار ساله مسیح نیز آشوبی که شاید در سطح جهانی باشد، برپا خواهد شد. شیطان قبل از دوره هزار ساله پادشاهی مسیح، اسیر می شود و بعد از آن آزاد خواهد شد. او فورا آشوب و جنگی بین مردم دنیا برپا خواهد کرد. عیسی مسیح این آشوب را خاموش می کند، شیطان را برای همیشه داوری خواهد کرد و او را مانند آن جانور / ضد مسیح و پیامبران دروغین به دریاچه آتش خواهد فرستاد (مکاشفه فصل 20 آیه های 7 تا 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس وقوع جنگ جهانی سوم تا قبل از آخر زمان را پیش بینی کرده است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries