کتاب مقدس درباره کار کردن زنان در بیرون از خانه چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس درباره کار کردن زنان در بیرون از خانه چه می گوید؟

جواب:
اینکه زنان بیرون از خانه کار کنند یا نکنند، کشمکشی است که خیلی از زوجها و خانواده ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. کتاب مقدس رهنمودهایی را درباره نقش زنان می دهد. پولس در تیتوس 3:2-4 این رهنمودها را می دهد که چطور زنانی که تازه ازدواج کرده اند، از زنان سالخورده تر تعلیم ببینند: «...زنان جوان را خرد بياموزند كه شوهردوست و فرزنددوست باشند، و خردانديش و عفيفه و خانه نشين و نيكو و مطيع شوهرانِ خود كه مبادا كلام خدا متهّم شود.» در این متن، کتاب مقدس به روشنی می گوید که وقتی فرزندان در صحنه هستند، آنجاست که مسئولیت زن جوان واقع می شود. زنان سالخورده تر باید به زنان جوانتر بیاموزند و طوری زندگی کنند که خدا را جلال دهد. با در ذهن داشتن این مسئولیتها، وقت زن سالخورده تر می تواند صرف بصیرت دادن و هدایت الهی شود.

امثال 31 صحبت از "خصوصیت زن شایسته" می کند. نویسنده در آیه 11 شروع به ستودن این زن می کند، به عنوان زنی که به سعی تمام می کوشد تا از خانواده خود مراقبت کند. او سخت کار می کند تا خانه و خانواده خود را در نظم نگاه دارد. آیات 16، 18، 24، و 25 نشان می دهد که او آنچنان زبردست است که کارهای دیگری هم می کند که درامد اضافه برای خانواده اش تامین می کند. انگیزه این زن از این لحاظ مهم است که فعالیتهای کسب و کار او به منظور رسیدن به یک هدف هستند، و به خودی خود هدف نهایی نیستند. او برای خانواده اش تامین می کرد، نه اینکه حرفه اش را پیش ببرد، یا با همسایه هایش پایاپای شود. اشتغال او در قیاس با دعوت حقیقی او که همانا مباشرت از همسر، فرزندان، و خانه است در جایگاه دوم قرار داشت.

کتاب مقدس در هیچ کجا زنان را از کار کردن در بیرون از خانه منع نمی کند. اما کتاب مقدس به طور مشخص تعلیم می دهد که اولویتهای یک زن چه باید باشد. اگر کار کردن در بیرون از خانه باعث می شود که زن از شوهر و فرزندانش غفلت کند، آنگاه برای آن زن درست نیست که بیرون از خانه کار کند. اگر یک زن مسیحی می تواند بیرون از خانه کار کند و با این حال، محیطی گرم و صمیمی را برای شوهر و فرزندانش فراهم کند، آنگاه کار کردن او در بیرون از خانه کاملاً قابل قبول است. با در نظر داشتن این اصول، در مسیح آزادی وجود دارد. زنانی که بیرون از خانه کار می کنند، نباید محکوم شوند، و در عین حال زنانی که تمرکزشان بر خانه داری است، نباید با دیده حقارت به آنها نگاه شود.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس درباره کار کردن زنان در بیرون از خانه چه می گوید؟