settings icon
share icon
سوال

آیا زنان میتوانند واعظ و شبان کلیسا باشند؟ کتاب مقدس در رابطه با نقش زنان در خدمت موعظه و شبانی چه می گوید؟

جواب


این روزها موضوع واعظی و شبانی زنان در کلیسا جنجالی ترین و بحث برانگیزترین موضوع روز می باشد. در نتیجه خیلی مهم است درک کنیم که این موضوع در مورد ضدیت مردان با زنان نیست. از یک طرف زنانی را می بینیم که معتقدند زنان نباید در مقام شبانی خدمت کنند چرا که کتاب مقدس محدودیت هایی در این باره قرار داده است. و از طرف دیگر مردانی هستند که معتقدند زنان می توانند موعظه کنند و هیچ محدودیتی برای خدمت آنان وجود ندارد. پس، بحث این نیست که مردان برتری جنسی دارند و زنان باید مورد تبعیض واقع شوند. بلکه موضوع اصلی بحث تفسیر کلام خدا است.

در اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 12 می خوانیم: "زنان بايد در سكوت و با اطاعت كامل به فراگيری مسايل روحانی بپردازند. اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چيزی ياد دهند و يا بر آنان مسلط شوند. زنان بايد در جلسات كليسايی ساكت باشند". خداوند وظایف متفاوتی را برای زنان و مردان در کلیسا تعیین کرده است. چراکه شیوه خلقت به این ترتیب بوده و گناه نیز به همین ترتیب وارد جهان شد. (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 13 تا 14). خداوند از طریق پولس، زنان را از خدمت در زمینه تعالیم روحانی و تسلط معنوی بر مردان باز می دارد. و همین باعث منع ورود زنان به خدمت شبانی می شود چرا که شبانی بطور قطع شامل موعظه، تعلیم، و داشتن تسلط معنوی بر مردان است.

این تعلیم که زنان نمی توانند وارد خدمت شبانی کلیسا شوند مورد اعتراض قرار گرفته است. یکی از این اعتراض ها این است که پولس زنان را از تعلیم منع نموده زیرا در قرن اول، زنان عمدتا فاقد تحصیلات بودند. اما اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 14 هرگز صحبت از شرایط تحصیلی نمی کنند. اگر تحصیلات یک معیار برای خدمت به کلیسا بود، بنابراین اکثر شاگردان مسیح، شرایط و صلاحیت خدمت را نداشتند. دومین ایرادی که مخالفین مطرح می کنند این است که پولس فقط زنان کلیسای شهر افسس را از تعلیم دادن منع نموده است (پولس نامه اول خود را به تیموتائوس که شبان کلیسای افسس بود، نوشته است). شهر افسس از آن لحاظ مشهور بود که معبد آرتمیس (الهه دروغین یونانی – رومی) در آنجا واقع بود. و در عبادت آرتمیس، زنان از اقتدار کامل بر مردان برخوردار بودند. اما با این وجود، نامه اول تیموتاوس در هیچ جا از آرتمیس صحبت به میان نمی آورد؛ و پولس هرگز نمی گوید که عبادت آرتمیس دلیل محدودیتهایی است که وی در اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 12 مطرح کرده است.

سومین ایراد این است که پولس فقط زنان شوهردار را از خدمت شبانی منع کرده است. این گروه معتقدند که چون کلمات یونانی بکار رفته در اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 14 به زنان و شوهران اشاره دارد، پس نمی تواند دربرگیرندۀ زنان و مردان در حالت کلی باشد. اما ابتدایی ترین مفهوم کلمات مذکور اشاره به زنان و مردان دارد. علاوه بر این، دقیقاً همین کلمات در آیات 8 تا 10 بکار رفته اند. آیا باید فقط شوهران، دست های پاک را بدون خشم و نفرت بلند کرده و در هر جا دعا كنند( آیه 8 )؟ آیا فقط زنان شوهردار باید در پوشش و آرایش باوقار باشند، اعمال نیک انجام دهند و خدا را پرستش کنند (آیه های 9 و 10)؟ البته که نه! آیه های 8 تا 10 به همه مردان و زنان، چه آنهایی که ازدواج کرده اند و چه آنهایی که مجرد هستند، اشاره می کند. در آیات 11 تا 14 به هیچ عنوان فقط مربوط به زنان و شوهران نمی باشد و در کل منظور همه زنان و مردان است.

ایراد دیگری بر سمت شبانی و معلمی زنان در کلیسا این است که زنانی چون مریم، دبوره، حلده، در عهد قدیم، موقعیت و نقش رهبری داشته اند. اما این مخالفت، نکات مهمی را نادیده می گیرد. این درست است که این زنان توسط خدا برای خدمت به او انتخاب شده بودند و مثالی از ایمان و انگیزه و حتی رهبری نیز بوده اند. اما قدرت این زنان در عهد قدیم ربطی به مسئله شبانی در کلیسا ندارد. عهد جدید الگوی جدیدی را معرفی می کند و آن هم کلیسا می باشد. و این الگو شامل یک ساختار قدرت فقط منحصر، به کلیسا می باشد، و برای قوم اسرائیل و یا هر شخص دیگری در عهد قدیم نیست.

بحث دیگری که وجود دارد راجع به پرسکلا و فیبی ( دو تن از زنان خادم) در عهد جدید می باشد. درکتاب اعمال رسولان فصل 18، نام های پرسكلا و اكيلا به عنوان خادمین وفادار عیسی مسیح ذکر شده اند. اسم پرسكلا اول آمده است شاید به این دلیل که در خدمت کردن برجسته تر از شوهرش بوده است. آیا پرسکلا و شوهرش پیام عیسی مسیح را به اَپُلُ تعلیم دادند؟ بله! آنها در خانه خودشان به او، راه خدا را دقیقا نشان دادند (اعمال رسولان فصل 18 آیه 26). آیا در عهد جدید اشاره ای به این موضوع شده که پرسکلا شبان کلیسا بود و یا در انظار عمومی پیام انجیل را آموزش می داد و یا رهبر معنوی کلیسا شده بود؟ تا جایی که برای ما روشن است، خیر! پرسکلا در فعالیتهای خدماتی کلیسا نقشی متناقض با اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 14 نداشت.

در رومیان فصل 16 آیه 1 از فيبی به عنوان خادم نام برده شده است و بسیار زیاد مورد تحسین پولس واقع شده است. ولی مانند پرسکلا، در هیچ جای انجیل نیامده است که او شبان کلیسا و یا معلمی برای مردان بوده است. "قابلیت تعلیم دادن" در صلاحیت رهبران کلیسا بود نه خادمان ( اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 1 تا 13؛ تیطوس فصل 1 آیه های 6 تا 9).

ساختار اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 14 دلیل اینکه چرا زنان نمی توانند شبان کلیسا باشند را کاملا توضیح می دهد. آیه 13 با کلمه "زیرا" آغاز می شود و همین کلمه دلیل اظهارات پولس در آیات 11 تا 12 را روشن می کند. چرا زنان نمی توانند تعليم دهند و یا بر مردان تسلط داشته باشند؟ برای اینکه اول آدم آفریده شد و پس از او حوا آفریده شد. و آدم فريب نخورد بلكه زن فريب خورد (آیه های 13 و 14). خدا در ابتدا آدم را خلق نمود و بعد حّوا را تا کمکی برای آدم باشد. این ترتیب در آفرینش دارای یک کاربرد جهانی در خانواده ها و همچنین کلیسا شده است (افسسیان فصل 5 آیه های 22 تا 33).

این حقیقت که حوا فریب خورد دلیلی است که در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 14 عنوان شده که زنان نمی توانند شبان باشند و یا تسلط معنوی بر مردان داشته باشند. این بدان معنا نیست که زنان ساده لوح هستند و یا آسان تر از مردان فریب داده می شوند، اگر اینطور بود، تربیت فرزندان و تعلیم دیگر زنان بر عهده آنها گذاشته نمی شد. بلکه متن کتاب مقدس به طور خیلی ساده و واضحی دلیل اینکه چرا زنان نمی توانند به مردان تعلیم دهند و یا تسط معنوی بر آنان داشته باشند را فریب خوردن حوا اعلام می کند. این تصمیم و انتخاب خداوند است که حق تعلیم در کلیسا را بر عهده مردان قرار داده است.

به بسیاری از زنان موهبت هایی مانند دل رحمی، کمک کردن، خدمت کردن، تبلیغ کردن و پذیرایی داده شده است. بسیاری از خدمات کلیساهای محلی وابسته به زنان می باشد. زنان در کلیسا می توانند به طور علنی دعا و نبوت کنند (اول قرنتیان فصل 11 آیه 5) بلکه فقط در داشتن حق آموزش به مردان محدود شده اند. هیچ کجای کتاب مقدس زنان را از بکاربردن هدایای معنوی روح القدس منع نمی کند ( اول قرنتیان فصل 12). از زنان هم به اندازه مردان خواسته شده تا به دیگران خدمت کنند و ثمره های روح القدس را نشان دهند (غلاطیان فصل 5 آی های 22 تا 23) و پیام انجیل را به گوش گمشدگان برسانند ( متی فصل 28 آیه های 18 تا 20؛ اعمال رسولان فصل 1 آیه 8؛ اول پطرس فصل 3 آیه 15).

خداوند اینگونه مقرر کرده است که فقط مردان می توانند به عنوان معلمان معنوی در کلیسا خدمت کنند. و دلیلش این نیست که مردان حتما معلمان بهتری هستند و یا زنان در درجه پایین تری می باشند و یا از هوش کمتری برخوردار هستند. بلکه دلیلش فقط این است که خدا عملکرد کلیسا را اینگونه طراحی کرده است. مردان باید با شیوه زندگی و از طریق کلامشان، به یک مثال و نمونه در رهبری معنوی تبدیل شوند. و زنان باید نقشهای تسلطی کمتری داشته باشند. زنان تشویق شده اند تا به دیگر زنان آموزش دهند (تیطوس فصل 2 آیه های 3 تا 5). کتاب مقدس همچنین محدودیتی برای تربیت فرزندان توسط زنان قرار نداده است. تنها محدودیتی که بر زنان اعمال شده، اینست که نمی توانند به مردان آموزش دهند و تسلط معنوی بر آنان داشته باشند. بنابراین زنان نمی توانند به عنوان شبان مردان در کلیسا خدمت کنند. و باز هم تاکید می شود که این به هیچ عنوان به معنی کمتر اهمیت داشتن زنان نیست بلکه باعث می شود، زنان مشغول به انجام خدماتی شوند که خدا آ آنان را برای انجام آن خدمات فراخوانده و مستعد نموده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا زنان میتوانند واعظ و شبان کلیسا باشند؟ کتاب مقدس در رابطه با نقش زنان در خدمت موعظه و شبانی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries