settings icon
share icon
سوال

آیا زنان می توانند به عنوان الدر کلیسا خدمت کنند؟

جواب


توضیح مترجم: واژه الدر در انگلیسی (Elder) به معنی بزرگ و یا ریش سفید می باشد. در اصطلاحات کلیسایی، الدر به کسی گفته می شود که یک درجه از مقام رسمی کشیش پایین تر است و میتواند در امور روحانی مانند شبانی، تعلیم و موعظه خدمت کند و از نظر روحانی و معنوی هم پایه کشیش محسوب می شود.

پاسخ: دو دیدگاه اساسی در مورد این سوال که آیا زنان می توانند به عنوان الدر در کلیسا خدمت کنند وجود دارد. دیدگاه مساوات خواهی می گوید که زنان نیز تا زمانیکه شروط لازم در اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 1 تا 7 و تیطوس فصل 1 آیه های 5 تا 9 را داشته باشند می توانند به عنوان الدر در کلیسا خدمت کنند. دیدگاه مکمل گرایی می گوید که زنان اجازه انجام خدمات در سطح الدر کلیسا را ندارند.

بیایید نگاهی به اول تیمونائوس فصل 3 آیه های 1 تا 7 داشته باشیم: “ اين گفته صحيح است كه اگر كسی مشتاق است كشيش شود، در آرزوی كار خوبی است. اما كشيش بايد شخص نيک و درستی باشد تا كسی نتواند عيبی در او بيابد. او بايد شوهر وفادار يک زن باشد؛ خويشتندار بوده، عاقلانه فكر كند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه‌اش بايد به روی میهمان باز باشد و مشتاق تعليم كلام خدا باشد. او نبايد مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد بلكه ملايم و مهربان؛ پولدوست نيز نباشد. بايد سرپرست خوبی برای خانواده‌اش باشد و فرزندانش را طوری تربيت كند كه در كمال احترام از او اطاعت نمايند، زيرا اگر كسی نتواند خانوادهٔ خود را اداره كند، چگونه خواهد توانست كليسا را اداره و خدمت نمايد؟ كشيش نبايد تازه ايمان باشد، زيرا ممكن است از اينكه اينقدر زود به اين مقام گمارده شده، دچار غرور گردد؛ غرور نيز نخستين گام به سوی سقوط است، همانطور كه شيطان نيز از همين راه سقوط كرد. كشيش در خارج كليسا، در ميان مردم غيرمسيحی نيز بايد شهرت خوب داشته باشد، تا شيطان نتواند او را بوسيلهٔ اتهامات گوناگون به دام بيندازد، و دست و پای او را برای خدمت به اعضای كليسا ببندد”.

اولین نکته موجود در این متن تعداد ضمایر مذکر می باشد ( در زبان انگلیسی ضمیر مرد (He) و زن (She) متفاوت می باشند ). این ضمیر 10 بار در اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 1 تا 7 آورده شده است. یک مطالعه حتی سطحی این مطلب را به فرد خواننده می رساند که یک الدر/ناظر کلیسا باید مرد باشد. عبارت “مرد وفادار به یک زن” نیز این مطلب را بیان می کند که الدر باید مرد باشد. همین نکات در تیطوس فصل 1 آیه های 5 تا 9 نیز تکرار شده اند.

این متونی که شرایط و وظایف الدر/ناظر کلیسا را تعیین کرده اند، راهی را برای زنان برای خدمت به عنوان الدر باز نگذاشته اند. در حقیقت، استفاده مدام از ضمیر مذکر، وظیفه خدمت رسانی به عنوان الدر/ناظر را فقط به عهده مردان گذاشته است. با درنظر گرفتن مسائل دیگر در رابطه با این بحث باید تاکیید کرد که مجاز نبودن زنان برای کسب مقام الدری/ناظری اصلا به معنای تبعیض جنسیتی نمی باشد و به هیچ عنوان نشان دهنده این نیست که مردان از زنان بالاتر هستند. خداوند برای حفظ ساختار تعیین شده کلیسا، گروه الدر کلیسا را به مردان محدود کرده است. مردان خداپرست باید به عنوان رهبران خدمت کنند و این در حالی باید انجام شود که زنان نیز دارای نقش های بسیار مهم حمایتی باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا زنان می توانند به عنوان الدر کلیسا خدمت کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries