settings icon
share icon
سوال

آیا زنان می توانند به عنوان شماس (خادم) در کلیسا خدمت کنند؟

جواب


کتاب مقدس در این مورد که آیا یک زن می تواند به عنوان شماس در کلیسا خدمت کند یا نه، بطور صریح و روشن سخنی نگفته است. در عباراتی مانند “مردان محترم” (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8) و شرط “همسر یک زن” (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 12) بنظر می رسد که زنان را واجد شرایط برای خدمت در مقام شماسی نمی بیند. با این وجود، برخی اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 را اشاره به زنان تفسیر می کنند چراکه در کلمه ترجمه شده “همسران” میتواند “زنان” نیز ترجمه شود. پولس در اینجا احتمالا به زنان شماسان اشاره نمی کند بلکه به زنانی اشاره کرده که به عنوان شماس خدمت می کنند. استفاده از کلمه “همچنین” در آیه 8 گروه سومی از رهبران کلیسا را در کنار الدر (بزرگان) و شماسان معرفی می کند. پولس همچنین هنگامیکه شرایط خادمان را معرفی میکند شرطی برای زنان بزرگان و خادمان کلیسا قرار نمیدهد. پس چرا باید فهرستی از شرایط زنان شماسان را ارائه دهد؟ اگر رفتار زنان (همسران) رهبران مهم بود، پس منطقی است که او بیشتر و یا بطور مساوی نگران زنان الدرها (بزرگان) نیز باشد، چراکه الدرها در موقعیت مهمتری در کلیسا قرار دارند. اما او مطالبه ای از زنان الدرها نمی کند.

رومیان فصل 16 آیه 1 به “فیبی” اشاره میکند و همان کلمه ای بکار برده شده که پولس در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 12 بکار برده است. گرچه کاملا مشخص نیست که آیا پولس، فیبی را یک شماس معرفی می کند و یا یک خدمتکار . در کلیسای اولیه، وظیفه زنان خدمتکار کلیسا مراقبت از ایمانداران مریض، فقرا، غریبه ها و زندانی ها بود. آنها به زنان و بچه ها آموزش می دادند (تیطوس فصل 2 آیه های 3 تا 5). فیبی شاید بطور رسمی به عنوان یک شماس منتصب نشده بود اما آنقدر در نظر پولس دارای اهمیت و اطمینان بود که مسئولیت سنگین رساندن نامه پولس به کلیسا در رم را به او بسپارد (رومیان فصل 16 آیه های 1 تا 2). بسیار واضح است که پولس او را پایین تر و یا با توانایی کمتر ندیده است بلکه او را به عنوان یک عضو با ارزش و قابل اعتماد کلیسا در نظر گرفته است.

کتاب مقدس از ایده خدمت زنان در مقام شماس حمایت زیادی نکرده اما آنان را فاقد شرایط نیز نشمرده است. بعضی از کلیساها دفتر شماسان زن دارند اما اکثر آنها به نوعی میان دفتر شماسان مرد و زن تفاوت قائل هستند. اگر کلیسایی جایگاهی برای شماسان زن در نظر میگیرد، وظیفه کشیش کلیسا است که مطمئن شود وظایف و اختیارات آنها محدود به شرایطی است که پولس برای خدمت زنان در کلیسا قرار داده است (مانند اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 11 تا 12). این دقیقا مانند همه جایگاه های راهبری دیگر در کلیسا می باشد که باید مطیع ساختار رهبری کلیسا و در نهایت مطیع عیسی مسیح باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا زنان می توانند به عنوان شماس (خادم) در کلیسا خدمت کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries