settings icon
share icon
سوال

آیا یک زن باید از شوهرش اطاعت کند و تسلیم او باشد؟

جواب


تسلیم و اطاعت در ازدواج امری بسیار مهم است. افسسیان فصل 25 آیه های 22-24 یک دستور بسیار روشن در این مورد می باشد: «ای زنان، همچنانكه از مسيح اطاعت می‌كنيد، از شوهرتان نيز اطاعت نماييد. زيرا شوهر سرپرست زن است، همانطور كه مسيح سرپرست كليساست. به همين علت بود كه او جانش را فدا كرد و نجات‌دهندۀ كليسا گرديد.پس شما ای زنان، بايد در هر امری با كمال ميل از شوهر خود اطاعت كنيد، درست همانگونه كه كليسا مطيع مسيح است».

حتی قبل از اینکه گناه وارد جهان شود، اصل ریاست مرد وجود داشت (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 13). آدم اول آفریده شد، و بعد حوا آفریده شد تا «یار» آدم باشد (پیدایش فصل 2 آیه های 18-20). در آن وقت، چون گناه نبود، قدرتی هم بجز خدا نبود که انسان از او اطاعت کند. خداوند چندین مرکز قدرت و حاکمیت را خلق کرد: حکومت را قرار داد تا عدالت را در جامعه برقرار کند و از مردم حفاظت کند؛ کشیشان را قرار داد تا گوسفندان خدا را هدایت و تقویت کنند؛ شوهران را قرار داد تا همسران خویش را دوست بدارند و ایشان را پرورش دهند؛ پدران را قرار داد تا به فرزندان گوش زد کنند. هر یک از این موارد نیازمند اطاعت کردن می باشند: اطاعت شهروندان از دولت، گله از چوپان، زن از شوهر، فرزند از پدر.

واژه اطاعت کردن یا تسلیم شدن از کلمه یونانی «hupotasso» می آید و از نظر گرامری شکل استمراری فعل را دارد. بدین معنی که، اطاعت از خداوند، کشیش، و یا شوهر یک کار استمراری و همیشگی است. یک رفتار مستمر که به یک الگوی رفتاری تبدیل شده است.

البته مهمتر از هر چیزی تسلیم شدن به خداوند است که تنها راه اطاعت از او می باشد (یعقوب فصل 1 آیه 21؛ فصل 4 آیه 7). و هر مسیحی باید متواضعانه مطیع دیگران باشد (افسسیان فصل 5 آیه 21). اول قرنتیان فصل 11 آیه های 2-3 در رابطه با فرمانبرداری در حیطه خانوادگی میگوید که شوهر باید از مسیح اطاعت کند (همانطور که مسیح از خدای پدر اطاعت نمود) و زن نیز باید از شوهرش اطاعت کند.

در دنیای امروز، تصورات اشتباه زیادی در مورد نقش های زن و مرد در ازدواج وجود دارد. حتی زمانهایی که نقش های کتاب مقدسی درست و صحیح درک می شوند، بازهم خیلی ها به خاطر «آزادی» زنها این نقش ها را قبول نمی کنند و در نتیجه کیان و اتحاد خانواده از هم می پاشد. جای تعجبی وجود ندارد که دنیا طراحی خداوند را رد می کند اما فرزندان خدا باید با شادی این طراحی را تحسین کنند.

اطاعت یا تسلیم شدن کلمه بدی نیست و به معنی پایین تر بودن و یا ارزش کمتر نمی باشد. عیسی مسیح همواره خود را تسلیم خواست پدر نمود (لوقا فصل 22 آیه 42؛ یوحنا فصل 5 آیه 30)، بدون اینکه سر سوزنی از ارزش او کم شود.

برای اینکه مخالفت خود را با اطلاعات غلط دنیا از اصل «اطاعت زن از شوهرش» نشان دهیم به نکاتی که در افسسیان فصل 5 آیه های 22-24 با دقت توجه کنید: نکته اول، یک زن باید فقط از یک مرد (شوهرش) اطاعت کند نه از همه مردان. این قانون به جایگاه زن در جامعه ارتباطی ندارد. نکته دوم، یک زن باید میل و خواست خودش از شوهرش اطاعت می کند تا بدین وسیله مطیع عیسی مسیح باشد. او از شوهرش خود اطاعت می کند برای اینکه مسیح را دوست دارد. نکته سوم، اطاعت زن از شوهر مانند اطاعت کلیسا از مسیح می باشد. نکته چهارم، چیزی در مورد توانایی، استعدادها و ارزش زن گفته نشده است؛ و این حقیقت که او باید از شوهر خود اطاعت کند به هیچ عنوان به این معنی نیست که او دارای درجه ای پایین تر از مرد است و یا ارزش کمتری در مقایسه با او دارد. همچنین به این توجه کنید که «اطاعت کردن» باید در همه موارد باشد. بنابراین، شوهر مجبور به گذراندن آزمون هوش و استعداد نیست تا همسر از او اطاعت کند. ممکن است که زن در بسیاری از موارد از شوهر صلاحیت بیشتری داشته باشد اما او با اطاعت از شوهرش در واقع پیروی از دستور خداوند را انتخاب می کند. با انجام چنین کاری، یک زن خداشناس حتی می تواند «بدون اینکه حرفی بزند» تنها از راه رفتار مقدس خود باعث ایمان آوردن شوهرش بشود (اول پطرس فصل 3 آیه 1).

تسلیم و اطاعت باید عکس العمل طبیعی نسبت به رهبری محبت آمیز باشد. وقتی شوهری زنش را دوست دارد چنانکه مسیح کلیسا را (افسسیان فصل 5 آیه های 25-33)، آنوقت تسلیم و اطاعت عکس العمل طبیعی یک زن نسبت به شوهرش می شود. اما بدون توجه به عشق شوهر و یا فقدان آن، به زن دستور داده شده از شوهرش اطاعت کند «همانطور که از مسیح اطاعت می کند» (آیه 22). بدین معنی که اطاعت او از خدا –پذیرفتن نقشه خدا- به اطاعت او از شوهرش منجر می شود. عبارت مقایسه ای «همانطور که از مسیح اطاعت می کند» همچنین به زن یادآوری می نماید که قدرتی بزرگتر از شوهر او وجود دارد. بنابراین مجبور نیست که به اسم «اطاعت از شوهر»، قانون خدا و قانون جامعه را نقض کند. او در مواردی که درست می باشند و خداوند را گرامی می دارند باید از شوهرش اطاعت کند. البته که او از «سوء استفاده» اطاعت نمی کند چراکه غلط، غیر قانونی است و به خداوند احترام گذاشته نمی شود. اگر از اصل «اطاعت کردن» استفاده شود تا «سوء استفاده» توجیه شود در واقع بر عکس کتاب مقدس عمل شده و به شیطان کمک شده است.

اطاعت زن از شوهر در افسسیان فصل 5 اجازه خودخواهی و سلطه گری به مرد نمی دهد. دستور خداوند این است که مرد همسر خود را دوست بدارد (آیه 25) و او در قبال این انجام این دستور در برابر خدا پاسخگو می باشد. شوهر باید قدرت خود را عاقلانه، با مهربانی و با ترس از خدا بکار گیرد چراکه در برابر خدا پاسخگو می باشد.

زمانیکه یک زن از طرف شوهرش دوست داشته می شود همانطور که کلیسا از طرف مسیح دوست داشته می شود، اطاعت دیگر مشکل نخواهد بود. افسسیان فصل 5 آیه 24 می گوید، «پس شما ای زنان، بايد در هر امری با كمال ميل از شوهر خود اطاعت كنيد، درست همانگونه كه كليسا مطيع مسيح است». در یک ازدواج، اطاعت کردن از شوهر نشان دهنده احترام به او (به افسسیان فصل 5 آیه 33 نگاه کنید) و تکمیل کردن کاستی های او می باشد. این برنامه خردمندانه خداوند برای روش عمل کردن یک خانواده است.

متی هِنری می گوید، «زن از پهلوی آدم بوجود آمد. او از سرش بوجود نیامد تا به مرد حکومت کند، و نه از پایش که لگد مال او شود، بلکه از پهلوی او تا با او برابر باشد، زیر بازوهای او حفاظت شود، و نزدیک به قلبش تا به او محبت شود». مفهوم آنچه در افسسیان فصل 15 آیه های 19-33 آمده به معنی پر شدن از روح القدس است. ایماندارانی که از روح القدس پر شده اند باید خدا را پرستش کنند (آیه 19)، شکرگزار (آیه 20) و مطیع (آیه 21) باشند. پولس این خط فکری زندگی پر از روح القدس را ادامه داده و به زنان (آیه های 22-24) ربط می دهد. یک زن باید مطیع شوهر خود باشد، نه به این دلیل که از او پایین تر است (کتاب مقدس به هیچ عنوان این را نمی گوید) ، بلکه به این دلیل که این طراحی خداوند برای روابط زن و شوهر در ازدواج می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یک زن باید از شوهرش اطاعت کند و تسلیم او باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries