settings icon
share icon
سوال

چرا ما به نجات دهنده نیاز داریم؟

جواب


بشریت به یک نجات دهنده نیاز دارد. برای پاسخ به این سوال که چرا به یک نجات دهنده نیاز داریم به دانشنامه ای از اطلاعات نیاز داریم. ما به طور خلاصه و بر اساس کتاب مقدس اطلاعاتی در مورد این سوال به شما ارائه می دهیم.

اول از همه باید به کلمه «ما» در این سوال توجه کنیم، چراکه این کلمه شامل همه می شود. وقتی می گوییم «همه نیاز به نجات دهنده داریم»، منظورمان این است که هر کسی که در این دنیا زندگی کرده است به نجات دهنده نیاز دارد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کلمه «نجات دهنده» به نوعی استفاده ی گسترده ای در کتاب مقدس دارد؛ به هر کسی که نقش نجات دهندگی یا آزاد کنندگی دارد «نجات دهنده» گفته می شود – به عنوان مثال داورانی مانند عتنیئیل و ایهود (داوران فصل 3 آیه های 9 و 15). خود خداوند هم (نه فقط به طور مشخص عیسی مسیح) «نجات دهنده» نامیده شده است (اشعیا فصل 43 آیه 11؛ فصل 45 آیه های 21 تا 22؛ فصل 60 آیه 16). در این مقاله، برای اجتناب از سردرگمی برای اشاره به عیسی مسیح از کلمه «نجات دهنده» استفاده خواهیم کرد.

نیاز ما به نجات دهنده ریشه در طبیعت خداوند و طبیعت انسان دارد: اول از همه اینکه کتاب مقدس می گوید خدا برنامه دارد و انسان در برنامه او نقش اساسی دارد. دوم اینکه خدا مقدس است و نمی تواند گناه را تحمل کند. سوم اینکه، همه انسان ها گناه کرده اند و طبیعت گناه آلود در ذات همه آنها وجود دارد.

مسئله اصلی اینجاست که زندگی همراه با خدا نیاز به پاکی و کمال دارد، و هیچیک از ما کامل نیست. بنابراین خدا نمی تواند تا قبل از اینکه مشکل انسان را حل کند برنامه خود را به سرانجام برساند. به همین دلیل است که ما نیاز به نجات دهنده داریم و کتاب مقدس عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده معرفی می کند (لوقا فصل 2 آیه 11، تیتوس فصل 2 آیه های 13 تا 14).

ما برای پاک شدن به عیسی مسیح نجات دهنده نیاز داریم: «آنان که مقدّس نیستند، خداوند را نخواهند دید» (عبرانیان فصل 12 آیه 14). عیسی مسیح ما را تنها به انسان های بهتری تبدیل نمی کند؛ خداپرستی ما را تقویت نمی کند یا تقدس ما را تکمیل نمی کند، ما هیچیک از اینها را نداریم تا کاری برایش انجام شود؛ بلکه او از ما انسان های کاملا جدیدی می سازد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17؛ غلاطیان فصل 6 آیه 15).

نقشه خدا برای بشریت: ما به نجات دهنده نیاز داریم برای اینکه برنامه خدا برای ما این است که او را جلال دهیم (اشعیا فصل 43 آیه 7) و از معاشرت ابدی با او لذت ببریم (مزامیر فصل 27 آیه 4). او می خواهد که ما هر چه بیشتر شبیه پسرش شویم (رومیان فصل 8 آیه 29).

خداوند قائم به ذات، جهان را برای سرگرمی خودش نیافرید. او جهان را خلق کرد تا با انسانی که به شکل خود آفرید ارتباط برقرار کند (نگاه کنید به پیدایش فصل 1 آیه 27). خداوند (به عنوان یک شخصیت اجتماعی و اخلاقی) از بنده ی خود می خواهد که او را دوست داشته باشد و شکوفا شود. این حقیقت که ما به عنوان موجوداتی صاحب اراده، مرتکب گناه شدیم و بر ضد خدا شورش کردیم به این معنی است که یا متوجه نیاز خود به یک نجات دهنده هستیم و یا اینکه برنامه خدا برای خودمان را درک نمی کنیم. خداوند از روی عشق و محبتش نسبت به ما، نجات دهنده (تنها پسرش) را فرستاد تا ما را تا ابد زنده نگه دارد و جلال خودش را نشان دهد.

تقدس خداوند. در کتاب مقدس به تقدس خداوند بیش از 900 مرتبه اشاره شده است و این نشان می دهد که ما باید به اهمیت بسیار بالای آن پی ببریم. کتاب مقدس می گوید باید به دنبال تقدس و پاکی باشم (اول پطرس فصل 1 آیه 15).

عیسی مسیح به ما می گوید باید با درک تقدس خداوند به او نزدیک شویم (متی فصل 6 آیه 9). ما به یک نجات دهنده نیاز داریم، برای اینکه خداوند بسیار پاکتر از آن است که گناهکاری را تحمل کند: «چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد، و تو عادلتر از آن هستی که بی‌انصافی را تحمل کنی» (حبقوق فصل 1 آیه 13). سخن خداوند به ما بدون یک نجات دهنده این خواهد بود: «هرگز شما را نشناخته‌ام. از من دور شوید، ای بدکاران» (متی فصل 7 آیه 23).

ذات گناه آلود بشر. پولس در رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18 از کتاب مزامیر و اشعیا در مورد بحث احکام شریعت نقل قول می کند. او با استفاده از کتاب مقدس به این نتیجه قطعی می رسد که همه گناهکارند (رومیان فصل 3 آیه 23). بنابراین همه به درمان نیاز دارند. مانند پلنگ که نمی تواند خال هایش را تغییر دهد ما نیز نمی توانیم گناهان خود را پاک کنیم (ارمیا فصل 13 آیه 23). « کسی پارسا نیست، حتی یک نفر » (رومیان فصل 3 آیه 10؛ همچنین مزامیر فصل 14 آیه 1).

خداوند با قطعیت کامل می گوید همه گناهکارند حتی کسانی که فکر می کنند نیستند (نگاه کنید به اول یوحنا فصل 1 آیه 8). این یعنی همه نیاز به نجات دهنده دارند حتی کسی که فکر می کند نیازی ندارد.

لزوم نجات دهنده. به طور خلاصه باید گفت که خدا برنامه دارد. برنامه او کامل است و درباره اجرای آن تغییر عقیده نخواهد داد. برنامه او شامل ما انسان ها می شود که ذاتا گناهکاریم. از آنجاییکه خداوند مقدس است نمی تواند حضور گناه را تحمل کند و تا ما را به شکلی پاک نکند نمی تواند برنامه ابدی خود را به اجرا درآورد. راه حل خدا: اهدای قربانی کامل و بی نقص یک بار و برای همیشه تا گناهان ما پاک شود و با او آشتی کنیم. به همین دلیل پسر خود را روی صلیب فدای گناهان ما کرد.

ما به یک نجات دهنده نیاز داریم برای اینکه خودمان را نمی توانیم نجات دهیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم برای اینکه بدون مسیح «بی‌امید و بی‌خدا در این جهان به سر می‌بردید» (افسسیان فصل 2 آیه 12).

ما به نجات دهنده نیاز داریم و خدا او را برای ما فراهم کرده است. عیسی مسیح ما را نجات داد و با این کار عشق و مهربانی خدا نسبت به ما را نشان داد. حالا ما «به فیض او، بی‌گناه به شمار بیاییم، و اطمینان داشته باشیم که زندگی ابدی را به ارث خواهیم برد» (تیتوس فصل 3 آیه 7). فداکاری عیسی مسیح قفل همه چیز را برای ما باز کرد و اگر راه دیگری برای انجام بدون سازش این کار وجود داشت خداوند آن راه را به جای حقارت روی صلیب انتخاب کرده بود (نگاه کنید به لوقا فصل 22 آیه 42). خود این موضوع که عیسی مسیح جان خود را برای ما روی صلیب فدا کرد، مدرک کافی برای اثبات نیاز ما به یک نجات دهنده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا ما به نجات دهنده نیاز داریم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries