settings icon
share icon
سوال

چرا عیسی مسیح باید میمرد؟

جواب


ما وقتی چنین سوالاتی می پرسیم باید مراقب باشیم که خدا را زیر سوال نبریم. تعجب در این مورد که آیا خدا نمی توانسته راه دیگری پیدا کند به شکل غیر مستقیم به این موضوع اشاره می کند که روش او بهترین اقدام ممکن نبوده است و راه های بهتر دیگری وجود دارند. ما معمولا چیزی را «راه بهتر» می دانیم که از نظر خود ما درست است. قبل از اینکه بخواهیم با کارهای خدا دست و پنجه نرم کنیم باید بدانیم که راه و افکار او مانند راه ها و افکار ما نیستند، بلکه بسیار والاتر می باشند (اشعیا فصل 55 آیه 8). علاوه بر این، تثنیه فصل 32 آیه 4 به ما یادآوری می کند که «خداوند همچون صخره‌ای است و اعمالش کامل و عادل، اوست خدای امین و دادگر، از گناه مبرا و با انصاف.» بنابراین، برنامه ای که او برای نجات بشر ریخته است کامل، عادلانه و درست است و هیچکسی هرگز نمی تواند برنامه ای بهتر از آن داشته باشد.

کتاب مقدس می گوید، «من آنچه را که مهمترین مطلب بود و به خودم نیز رسیده بود، به شما انتقال دادم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتب مقدّس، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و مطابق همین کتب روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد.» (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3 تا 4). شواهد و مدارک نشان می دهند که عیسی مسیح بیگناه خونش جاری شد و بر روی صلیب مرد. از همه مهمتر، کتاب مقدس توضیح می دهد که چرا مرگ و رستاخیز مسیح تنها راه ورود به بهشت است.

مجازات گناه، مرگ است

خداوند زمین و انسان را کامل آفرید. اما آدم و حوا از دستورات او سرپیچی کردند و او راهی جز مجازات آنها نداشت. اگر قاضی، قانون شکن را ببخشد قاضی عادلی نیست. به همین ترتیب، نادیده گرفتن گناه می تواند خدای مقدس را ناعادل کند. مرگ مجازات عادلانه الهی برای گناه است. «مجازات گناه، مرگ است» (رومیان فصل 6 آیه 23). حتی انجام کارهای خوب نیز نمی تواند کارهای اشتباهی که بر ضد خدا انجام داده ایم را جبران کنند. همه کارهای خوب ما در برابر خوبی او مانند یک پارچه کثیف هستند (اشعیا فصل 64 آیه 6). از نافرمانی آدم تا به امروز، همه انسان ها محکوم به زیر پا گذاشتن قوانین مقدس خداوند هستند، «زیرا همه گناه کرده‌اند و از معیارهای پرجلال خدا کوتاه می‌آیند» (رومیان فصل 3 آیه 23). گناه فقط شامل خطاهای بزرگی مانند قتل یا کفرگویی نیست بلکه عشق به پول، نفرت از دشمنان، دروغ و غرور نیز گناه هستند. به خاطر گناه، همه سزاوار مرگ و جدایی ابدی (جهنم) از خداوند می باشند.

وعده خدا به یک قربانی بیگناه نیاز داشت

خداوند آدم و حوا را از باغ عدن اخراج کرد، اما آنها بدون امید به آشتی و صلح با او رها نکرد. او قول داد که نجات دهنده ای خواهد فرستاد تا مار را شکست دهد (پیدایش فصل 3 آیه 15). تا آن زمان، انسان باید بره های بیگناه را قربانی می کرد تا توبه خودش از گناه و ایمان به قربانی آینده ی خداوند را نشان دهد که بهای گناهان آنها را پرداخت خواهد کرد. خداوند قول قربانی نهایی را با کسانی مانند ابراهیم و موسی دوباره تایید کرد. زیبایی نقشه ی کامل خداوند در اینجاست که او شخصا تنها قربانی (عیسی مسیح) را فراهم کرد تا برای گناهان بشر مجازات میشد. پسر بی نقص خداوند، خواست بی نقص او از قانون بی نقصش را برآورده کرد. این نقشه خداوند در اوج سادگی به شکل بی نقصی شگفت انگیز است. «زیرا خدا مسیح را که هرگز گناه نکرد، در راه ما گناه ساخت، تا ما بتوانیم به‌واسطۀ مسیح در پیشگاه خدا مقبول واقع شویم» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21).

پیامبران، مرگ مسیح را پیشگویی کرده بودند

خداوند از زمان آدم تا عیسی مسیح، پیامبرانی را برای بشر فرستاد تا مجازات گناه را به آنها هشدار دهد و آمدن مسیح را برای آنها پیشگویی کند. اشعیای نبی او را اینگونه توصیف می کند:

«چه کسی پیام ما را باور کرده، و بازوی توانای خداوند بر چه کسی آشکار شده است! در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شوره‌زار روییده و ریشه دوانده باشد؛ اما در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. او را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم ما را تحمل کرد. همهٔ ما از او رو برگردانیدیم. او خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می‌کرد؛ اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه شده بودیم؛ راه خدا را ترک کرده به راههای خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همهٔ ما را به حساب او گذاشت! با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. همچنانکه بَره را به سوی کشتارگاه می‌برند، او را نیز به کشتارگاه بردند. او مثل گوسفندی که پشمهایش را می‌چینند، لب به اعتراض نگشود. به ناحق او را به مرگ سپردند و کسی از نسل او اعتراض نکرد. زیرا او از دنیای زندگان منقطع شد؛ آری، به سبب عصیان قوم من مجازات شد. هنگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند، او را در قبر مردی ثروتمند گذاشتند؛ اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش بیرون نیامده بود. خداوند می‌فرماید: «این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد، بنابراین صاحب فرزندان بی‌شمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و ارادهٔ من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد» (اشعیا فصل 53 آیه های 1 تا 12). او قربانی آینده را به بره تشبیه می کند که برای گناهان دیگران قربانی می شود.

صدها سال بعد، پیشگویی اشعیا با تولد عیسی مسیح کامل و بی نقص از مریم باکره محقق شد. وقتی یحیی تعمید دهنده او را دید گفت، «نگاه کنید! این همان برّه‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود» (یوحنا فصل 1 آیه 29). مردم برای شفا و تعلیم به او سمت او هجوم آوردند، اما رهبران دینی او را خوار شمردند و تمسخر کردند. جمعیت فریاد زد، «مصلوبش کنید!» سربازان او را کتک زدند، تحقیر کردند و به صلیب کشیدند. همانطوری که اشعیا پیشگویی کرده بود عیسی مسیح بین دو خلافکار مصلوب شد و در مقبره یک مرد ثروتمند دفن شد. اما در قبر نماند. برای اینکه خداوند قربانی بره ی خودش را قبول کرد و به این شکل پیشگویی دیگری محقق شد و عیسی مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد (مزامیر فصل 16 آیه 10؛ اشعیا فصل 26 آیه 19).

چرا عیسی مسیح باید میمرد؟ فراموش نکنید که خداوند مقدس نمی تواند گناه را بدون مجازات رها کند. خداوند مجازات گناه را با شعله های آتش جهنم داوری می کند. خدا را ستایش می کنیم که به قولش عمل کرد و بره ی کامل و بی عیب را فرستاد تا برای گناهان کسانی که به او ایمان می آوردند قربانی شود. عیسی مسیح باید میمرد چون او تنها کسی بود که می توانست بهای گناهان ما را بپردازد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا عیسی مسیح باید میمرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries