settings icon
share icon
سوال

روسپی بابل / راز بابل چیست؟

جواب


بخشی از رویای یوحنا در مکاشفه شامل توصیف نمادین پدیده ای به نام «روسپی بابل» یا «راز بابل» است. مکاشفه فصل 17 آیه های 1 تا 2 این رویا را توضیح می دهد: «آنگاه يكی از آن هفت فرشته كه بلاها را بر روی زمين ريخته بود، نزد من آمد و گفت: همراه من بيا تا به تو نشان دهم كه بر سر آن فاحشهٔ معروف كه بر آبهای دنيا نشسته است، چه خواهد آمد، زيرا پادشاهان دنيا با او زنا كرده‌اند و مردم دنيا از شراب زنای او سرمست شده‌اند». مکاشفه فصل 17 آیه 5 نام او را آشکار می کند: «بر پيشانی او اين اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه‌ها و فساد دنيا».

بر اساس مکاشفه فصل 17 آیه 3، آن فاحشه « بر روی يک حيوان سرخ رنگ نشسته بود. حيوان، هفت سر و ده شاخ داشت، و بر روی بدنش، شعارهای كفرآميزی نسبت به خدا نوشته شده بود». حیوان عنوان شده در این متن همان موجود مکاشفه فصل 13 آیه 1 است که نمادی از ضد مسیح و خرابکار می باشد (نگاه کنید به دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 3 تا 4، دانیال فصل 9 آیه 27). بنابراین، روسپی بابل هرکسی یا هر چیزی که هست، ارتباط نزدیکی با ضد مسیح آخر زمان دارد.

ما اطلاع کاملی نسبت به هویت روسپی بابل نداریم، به همین دلیل موضوعی اسرارآمیز شده است. کتاب مقدس سرنخی در این رابطه به ما نمی دهد. مکاشفه فصل 17 آیه 9 می گوید، «حالا خوب فكر كن! هفت سر او، نشانهٔ شهرهای مخصوصی است كه روی هفت تپه ساخته شده‌اند، و اين زن در آنجا خانه دارد». برخی از مفسران این متن را به کلیسای کاتولیک روم ارتباط می دهند، برای اینکه روم باستان به «شهر هفت تپه» معروف بوده است. اما آیه 10 می گوید هفت تپه به هفت پادشاه یا پادشاهی (قلمرو) اشاره می کند که پنج تن از آنها سقوط کرده اند، ششمی در حال حاضر حکومت می کند و هفتمی خواهد آمد. بنابراین «روسپی بابل» نمی تواند فقط به روم اشاره کند. او با هفت امپراطوری دنیا مرتبط است که یکی از آنها در آینده تشکیل خواهد شد.

مکاشفه فصل 17 آیه 15 آن روسپی را به نژادها، زبان ها و قوم های مختلف مرتبط می کند. او تاثیر بسیار بزرگی بر دنیا خواهد گذاشت. او برای مدتی بر دنیا تسلط خواهد داشت، برای اینکه او «شهر بزرگی است كه بر پادشاهان دنيا سلطنت می‌كند» (مکاشفه فصل 17 آیه 18). اما پادشاهانی که زیر نظارت ضد مسیح حکومت می کنند، بر ضد او شورش کرده و نابودش می کنند (مکاشفه فصل 17 آیه 16).

آیا راز روسپی بابل کشف خواهد شد؟ بله، حداقل تا قسمتی. روسپی بابل سیستم شرورانه دنیا در دوران عذاب سخت است که توسط ضد مسیح اداره خواهد شد. پادشاهان دنیا با او زنا می کنند و مردم روی زمین از شراب زنای او سرمست خواهند شد. زنا در کتاب مقدس اکثرا سمبلی از بت پرستی و خیانت روحانی بر ضد خدا می باشد (به عنوان مثال، خروج فصل 34 آیه 16، حزقیال فصل 6 آیه 9). به نظر می رسد که روسپی بابل اوج ظهور ادیان دروغین در تاریخ بشر است. این حقیقت که او سرمست از خون پرهیزکاران است (مکاشفه فصل 17 آیه 6) نشان دهنده نفرت او از دین واقعی خداوند است و مرگ وحشتناک او نشان دهنده نفرت خدا از ادیان دروغین است (آیه های 16 تا 17).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روسپی بابل / راز بابل چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries