settings icon
share icon
سوال

چه کسی به جهنم می رود؟

جواب


جهنم به یکی از بحث برانگیز ترین مباحث روز حتی در میان مسیحیان است. اما این بحث و مشاجره را انسان به راه انداخته است. انکار حقیقت وجود جهنم از ناتوانی یک فرد در آشتی با محبت خداوند و در نتیجه مواجه با مجازات ابدی یا انکار خدا سرچشمه می گیرد. حتی برخی از مسیحیان معتقد هم به نتایج غیر کتاب مقدسی رسیده اند. برخی تعریف تازه ای از جهنم ارائه داده اند، حالت میانی بین جهنم و بهشت ابداع کرده اند که در کتاب مقدس وجود ندارد، یا در کل آن را انکار می کنند. با این کار، هشدار عیسی مسیح را نادیده گرفته ایم:«و اگر از اين پيشگويی‌ها مطلبی كم كند، خداوند او را از درخت حيات و شهر مقدس كه آن را شرح دادم، بی‌نصيب خواهد ساخت» (مکاشفه فصل 22 آیه 19).

واژه جهنم 167 بار در کتاب مقدس آمده است، و با نام های جهنم دره، هادس، پرتگاه، چاه یا مجازات ابدی به آن اشاره شده است (امثال فصل 7 آیه 27؛ لوقا فصل 8 آیه 31، فصل 10 آیه 15؛ دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 9). عیسی مسیح درباره جهنم و بهشت به عنوان مکان های واقعی صحبت کرد (متی فصل 13 آیه های 41-42، فصل 23 آیه 33؛ مرقس فصل 9 آیه های 43-47، لوقا فصل 12 آیه 5). داستانی که عیسی مسیح درباره مرد ثروتمند و ایلعازر بیان کرد، رویدادی واقعی بود و دو وضعیت ابدی پس از مرگ را نشان میدهد (لوقا فصل 16 آیه های 19-31). خداوند در آسمان سکونت دارد (دوم تواریخ فصل 30 آیه 27) همان جایی که عیسی مسیح مکانی را برای ایماندارانش مهیا می کند (یوحنا فصل 14 آیه 2). جهنم برای شیطان و ارواح پلیدش ساخته شد (متی فصل 25 آیه 41). اما چون همه انسان ها گناهکارند، بنابراین همه به جهنم محکوم شده اند (رومیان فصل 3 آیه 10، فصل 5 آیه 12؛ یوحنا فصل 3 آیه 18). جهنم سزای همه ما به جرم شورش علیه خداوند است (رومیان فصل 6 آیه 23).

عیسی مسیح به روشنی این حقیقت را می گوید که «اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمی‌توانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه می‌گويم عين حقيقت است» (یوحنا فصل 3 آیه 3). او همچنین قاطعا اعلام کرد سزای کسانی که از او پیروی نمی کنند جهنم است (متی فصل 25 آیه 46). دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه های 8-9 به ما می گوید، «اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشهٔ نجات او توسط عيسی مسيح سر باز می‌زنند، به كيفر خواهد رسانيد. ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد.» یحیی تعمید دهنده در مورد عیسی مسیح گفت، «او كاه را از گندم جدا كرده، آن را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزاند؛ اما گندم را در انبار جمع خواهد نمود» (متی فصل 3 آیه 12).

یوحنا فصل 3 آیه 18 به سادگی توضیح می دهد که چه کسی به بهشت و چه کسی به جهنم خواهد رفت: « كسانی كه به او ايمان بياورند، هيچ نوع محكوميت و هلاكتی در انتظارشان نيست؛ ولی كسانی كه به او ايمان نياورند، از هم اكنون محكومند، چون به يگانه فرزند خدا ايمان نياورده‌اند.» بنابراین، کسانی به جهنم می روند که به عیسی مسیح ایمان نیاورده اند. «ایمان به عیسی مسیح» موضوعی فراتر از شناخت ذهنی و نظری حقیقت است، ایمان نجات دهنده به او مستلزم انتقال تابعیت می باشد. ما در این فرایند، پرستش خودمان را متوقف می کنیم، گناه را رها می کنیم، و خداوند را با تمامی دل، جان، فکر و قدرت پرستش می کنیم (متی فصل 22 آیه های 36-37، مرقس فصل 12 آیه 30).

خواست خداوند این است که همه انسان ها به زندگی ابدی دست پیدا کنند و با او باشند (متی فصل 18 آیه 14، دوم پطرس فصل 3 آیه 9)، اما به ما حق انتخاب هم داده است (یوحنا فصل 4 آیه 14). هرکسی که بخواهد می تواند به بهشت برود (یوحنا فصل 1 آیه 12). عیسی مسیح بهای نجات ما را پرداخته است، اما باید آن هدیه را قبول کنیم و مالکیت زندگی خود را به او منتقل کنیم (لوقا فصل 9 آیه 23). آسمان (بهشت) بی نقص و کامل است و خدا نمی تواند کسانی که به گناه چسبیده اند را به آنجا ببرد. ما باید به او اجازه دهیم تا گناه ما را آنطوری که خودش می خواهد پاک کند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). یوحنا فصل 1 آیه های 10 تا 12 مشکل و راه حل را برای ما تشریح می کند: « گرچه جهان را او آفريده بود، اما زمانی كه به اين جهان آمد، كسی او را نشناخت. حتی در سرزمين خود و در ميان قوم خود، يهوديان، كسی او را نپذيرفت. اما او به تمام كسانی كه به او ايمان آوردند، اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط كافی بود به او ايمان آورند تا نجات يابند.»

ما یا باید به عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهانمان ایمان بیاوریم و یا خودمان تاوان آن را پرداخت کنیم – اما نباید فراموش کنیم که تاوان گناه ما ابدیت در جهنم است. سی. اس. لوئیس موضوع را اینگونه مطرح می کند: «در نهایت تنها دو دسته انسان وجود خواهند داشت: کسانی که به خدا می گویند، خواست تو انجام شود و کسانی که خدا در آخر به آنها می گوید خواست شما انجام شود.»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه کسی به جهنم می رود
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries