settings icon
share icon
سوال

چه کسی به بهشت خواهد رفت؟

جواب


مردم تصورات مختلفی درباره بهشت دارند. برخی از آنها هیچ شناختی از خدا ندارند اما همچنان دوست دارند به بهشت به عنوان جای بهتری فکر کنند که پس از مرگ به آنجا خواهند رفت. تصوراتی که آنها در مورد بهشت دارند در بیشتر موارد چیزی جز امیدهای مبهم و نامعلومی نمی باشد که مانند بلیط بخت آزمایی به آن نگاه می کنند و می گویند «شاید یک روز برنده شوم.» اکثر مردم فقط زمان شرکت در مراسم تدفین یا با از دست دادن عزیزان خود به یاد بهشت می افتند. این عقیده رایج وجود دارد که بهشت برای آدمهای خوب است. و البته که همه آشنایان و عزیزان آنها در این گروه «مردم خوب» قرار دارند.

کتاب مقدس مطالب زیادی در مورد زندگی پس از مرگ گفته است که بر خلاف عقاید و نظریات رایج می باشد. یوحنا فصل 3 آیه 16 می گوید، «زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.» سپس عیسی مسیح در آیه 36 می گوید، «خدا كسانی را كه به فرزند او ايمان آورند، نجات می‌دهد و زندگی جاويد نصيبشان می‌سازد. ولی كسانی كه به او ايمان نياورند و از او اطاعت نكنند، هرگز به حضور خدا راه نخواهند يافت، بلكه گرفتار خشم او خواهند شد.» عبرانیان فصل 9 آیه 27 می گوید، «به حكم خداوند، انسان يک بار می‌ميرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد.» بر اساس این آیه ها همه می میرند ولی همه به بهشت نخواهند رفت (متی فصل 25 آیه 46، رومیان فصل 6 آیه 23، لوقا فصل 12 آیه 5، مرقس فصل 9 آیه 43).

خداوند کامل و مقدس است، محل سکونت او نیز کامل و مقدس است (مزامیر فصل 68 آیه 5، نحمیا فصل 1 آیه 5، مکاشفه فصل 11 آیه 19). بر اساس گفته رومیان فصل 3 آیه 10، هیچ انسانی بی گناه نیست، همه گناهکارند. هیچ انسانی به اندازه ای که شایستگی بهشت را داده باشد کامل و مقدس نیست. افرادی که ما آنها را «خوب» می دانیم، در مقایسه با کمال خداوند اصلا خوب نیستند. اگر خدا به انسان های گناهکار اجازه ورود به بهشت را بدهد، آنجا دیگر کامل و بی نقص نخواهد بود. معیار تشخیص خوبی یک فرد برای ورود به بهشت چیست؟ تنها معیار را فقط خداوند تعیین می کند. رومیان فصل 3 آیه 23 می گوید همه گناه کرده اند و هیچکس به کمال مطلوبی که خدا انتظار دارد نرسیده است. و مجازات گناه، جدایی ابدی از خداوند است (رومیان فصل 6 آیه 23).

گناه باید مجازات شود، درغیر اینصورت خداوند عادل نیست (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 6). داوری و محاکمه ای که پس از مرگ با آن روبرو می شویم، فقط بازبینی و به روزرسانی گناهانی است که مرتکب شده ایم. ما به هیچ عنوان نمی توانیم خودمان را تبرئه کنیم. خوبی های ما بیشتر و سنگین تر از بدی های ما نیستند. حتی یک گناه میتواند کمال و بی عیبی را از بین می برد، درست مانند یک قطره آرسنیک در یک لیوان که می تواند همه آب موجود در لیوان را سمی کند.

بنابراین خدا به شکل انسان درآمد و مجازات گناه را گردن گرفت. عیسی مسیح خداوند در جسم انسان بود. او بی گناه و مطیع پدر زندگی کرد (عبرانیان فصل 4 آیه 15). او هیچ گناهی نداشت؛ با وجود این، گناهان ما را به گردن گرفت. او تاوان گناه ما را پرداخت کرد، به همین دلیل می توانیم مقدس و بی گناه به حساب آورده شویم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). ما وقتی به گناهان خود اعتراف می کنیم و از او طلب بخشش می کنیم، مهُر تاوان همه خودخواهی ها، شهوت ها و طمع ها «کاملا پرداخت شد» را روی ما می زند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 38، فصل 3 آیه 19؛ اول پطرس فصل 3 آیه 18).

یک روز وقتی در حضور خدا ایستاده ایم دیگر نیازی به التماس برای ورود به بهشت بر اساس شایستگی هایمان نیست، چون شایستگی ای برای ارائه نداریم. هیچیک از ما بر اساس معیار خداوند برای تعیین میزان پاکی به اندازه کافی خوب نیستیم. اما عیسی مسیح این استاندارد را دارد و ما نیز بر اساس شایستگی او وارد بهشت می شویم. اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 11، « مگر نمی‌دانيد كه مردم نادرست از بركات سلطنت خدا بی‌نصيب خواهند ماند؟ خود را فريب ندهيد! شهوترانان، بت‌پرستان و زانيان و آنانی كه به دنبال زنان و مردان بدكاره می‌افتند، و همينطور دزدان، طمعكاران، مشروبخواران و كسانی كه به ديگران تهمت می‌زنند و يا مال مردم را می‌خورند، در دنيای جديدی كه خدا سلطنت می‌كند، جايی نخواهند داشت. بعضی از شما در گذشته، چنين زندگی گناه‌آلودی داشتيد، اما اكنون گناهانتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌ايد، و اين در اثر كار خداوند ما عيسی و قدرت روح‌القدس ميسر شده است.» فداکاری عیسی مسیح همه این گناهان را پوشش می دهد.

همه کسانی که به بهشت می روند در یک مورد شبیه هم هستند: همه آنها گناهکارانی هستند که به عیسی مسیح ایمان آورده اند (یوحنا فصل 1 آیه 12، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31، رومیان فصل 10 آیه 9). آنها نیاز خود به یک نجات دهنده را تشخیص داده اند و هدیه رایگان بخشش الهی را پذیرفته اند. از زندگی گناه آلود گذشته توبه کرده اند و در مسیر پیروی از عیسی مسیح قرار گرفته اند (مرقس فصل 8 آیه 34، یوحنا فصل 15 آیه 14). آنها برای به دست آوردن بخشش الهی تلاش نکرده اند بلکه با قلبی سپاسگزار و شاد به او خدمت کرده اند (مزامیر فصل 100 آیه 2). ایمان نجات دهنده، زندگی را دگرگون کرده (یعقوب فصل 2 آیه 26، اول یوحنا فصل 3 آیه های 9 تا 10) و کاملا به لطف خدا تکیه می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه کسی به بهشت خواهد رفت
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries