settings icon
share icon
سوال

الله کیست؟

جواب


الله یک کلمه عربی و به معنای خداوند و یا دقیق تر خدای یگانه ی جهان می باشد. باور رایج در جوامع غربی این است که کلمه الله توسط مسلمانان برای توضیح خدای خودشان به کار می رود، اما این طرز فکر درست نیست. کلمه الله توسط همه پیروان عرب زبان ادیان ابراهیمی ( شامل مسیحت و یهودیت) به معنای «خدا» استفاده می شود. با این وجود، بر اساس عقیده اسلام، نام درست خداوند الله است، در حالیکه مسیحیان و یهودیان او را با نام یهوه می شناسند. مسیحیان عرب زبان معمولا از کلمه الله الاب به معنای خدای پدر استفاده می کنند، و این روشی برای تشخیص آنها از مسلمانان عرب زبان است.

اکثر اعراب قبل از ظهور اسلام چندخداگرا و بت پرست بودند و به سرنوشت بی رحم و قدرتمندی اعتقاد داشتند که انسان نمی توانست آن را کنترل کند، تغییر دهد یا تحت تاثیر خود قرار دهد. مسمانان محمد را آخرین و بزرگترین پیامبر می دانند و او را به عنوان کسی می شناسند که اعراب را به یگانه پرستی اجداد خود بازگرداند. اسلام و یهودیت هر دو از نظر روحانی از نسل ابراهیم هستند، اما مفهوم خدا در اسلام با مسیحیت و یهودیت تفاوت های اساسی دارد. یهوه و الله هر دو قادر مطلق، حاضر مطلق، دانای مطلق و بخشنده در نظر گرفته می شود. اما در یهودیت و اسلام، بخشندگی و مهربانی خدا تا حدی و در برخی مواقع کاملا به اعمال یک شخص بستگی دارد. مفهوم اسلامی الله و مفهوم یهودی یهوه تثلیث را رد می کنند. آنها عیسی مسیح را به عنوان پسر خدا و روح القدس را به عنوان خدا در تثلیث قبول ندارند.

بدون عیسی مسیح، نجاتی وجود ندارد – یعنی بدون او نجات بر اساس تلاش و کارهای خود انسان است تا لطف خدا. بدون روح القدس، تقدیس و آرامش و رهایی وجود ندارد (رومیان فصل 8 آیه 6، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 17). مسیحیان معتقدند با مرگ و رستاخیز مسیح و سکونت روح القدس در وجود انسان گناهان بخشیده می شود، وجدان پاک می گردد و روح انسان آزاد می شود تا به خداوند و خوبی او بدون اینکه از مجازات بترسد، دست یابد (عبرانیان فصل 10 آیه 22).

یک مسلمان می تواند الله را دوست داشته باشد و در آرزوی خشنود کردن او نهایت تلاش خود را بکند، اما این سوال همیشه در ذهن او در جریان خواهد بود که آیا این کافی است؟ آیا اعمال من مرا شایسته نجات می کند؟ مسیحیان معتقدند که خداوند پسر خودش عیسی مسیح را فرستاد تا پاسخ این سوال را بدهد، «آیا کارهای ما برای نجات کافی است؟» خیر. کارهای ما کافی نیستند (متی فصل 5 آیه 48). این موضوع برای کسانی که همواره سعی کرده اند تا با اعمال خود خدا را خشنود کنند شوکه کننده است. اما این دقیقا منظور عیسی مسیح در موعظه بالای کوه بود (متی فصل 5 آیه های 1-48). یهودیانی که عیسی مسیح برای آنها صحبت می کرد، درست مانند مسلمانان پیرو الله، به این شناخت رسیده بودند که کارهایی که انجام داده اند رضایت خدا را جلب نکرده است. اما زندگی بی نقص مسیح، مرگ او به عنوان کفاره گناهان و رستاخیز او، استاندارد کامل خداوند را برآورده کرد (عبرانیان فصل 10 آیه 10، رومیان فصل 8 آیه های 1-8). پیام مسیح برای یهودیان و امروز برای همه از جمله مسلمانان این است که توبه کنند و ایمان بیاورند (مرقس فصل 1 آیه 15)؛ یعنی که گناه را رها کنید و به وجود خدا ایمان بیاورید؛ از گناه رویگردان شوید و دیگر سعی نکنید تا با تکیه بر توانایی های خودتان خدا را خشنود کنید و ایمان بیاورید که مسیح همه کارهایی که برای نجات نیاز داشتید را برای شما به سرانجام رساند. به کسانی که مسیح ایمان می آورند قول داده شده که فرزندان خدا می شوند (یوحنا فصل 1 آیه 12).

الله چنین قولی نمی دهد. مسلمانان معتقدند که خداوند بر اساس ارزیابی از عملکرد آنها به آنها لطف می کند. اما نجات هرگز تضمین نمی شود و یک قول نیست. جهان غرب با نگاهی همراه با ترس و وحشت به مواردی مانند جهاد و اعمال تروریستی مسلمانان متوجه میزان ترس بسیار زیادی می شود که الله در قلب پیروان خود قرار می دهد. مسلمانان معتقد با یک انتخاب وحشتناک روبرو هستند: از دستورات خشن خدای قادر مطلق اطاعت کنید، چراکه او تنها به پیروان متعهد و پرشور خود رحم می کند( شاید حتی به آنها هم رحم نکند) و یا با ناامیدی منتظر مجازات الهی باشید.

مسیحیان نباید با نفرت به مسلمانان نگاه کنند بلکه باید دلسوز آنها باشند. خدای آنها، الله، خدای دروغین است و چشم آنها به روی حقیقت بسته شده است (نگاه کنید به دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). ما باید برای مسلمانان دعا کنیم و از خدا بخواهیم تا حقیقت را به آنها نشان دهد و قول لطف خود و رهایی در مسیح را برای آنها آشکار کند (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه های 24-26).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

الله کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries