settings icon
share icon
سوال

چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمده است؟

جواب


یک بحث متداول از طرف کسانی که به خدا اعتقاد ندارند و یا در وجود او شک دارند این است که اگر همه چیز باید آفریننده ای داشته باشد، پس خدا هم باید آفریننده ای داشته باشد. نتیجه این است که اگر خدا، خودش خود نیازمند یک آفریننده است، پس دیگر خدا نیست ( و اگر خدا، خدا نیست، پس خدایی وجود ندارد). این سوال شکل ساده تری از این سوال است که "چه کسی خدا را ساخت؟" همه می دانند که یک چیز از هیچ چیز بوجود نمی آید. پس اگر خدا چیزی است، باید از چیزی به وجود آمده باشد. درست است؟

این سوال خیلی موذیانه است چون اول انسان را بطرف این تصور غلط می برد که خدا باید از جایی آمده باشد و بعد می پرسد، از کجا؟ جواب ما این است که این سوال بی معنی است. مثل اینکه بپرسیم، "رنگ آبی چه بویی دارد؟" آبی در گروه چیزهایی نیست که بو داشته باشند، پس سوال بخودی خود، اشتباه است. به همین ترتیب، خدا در گروه چیزهایی نیست که آفریده شود و یا سازنده ای داشته باشد. خدا بدون آفریننده و آفریده نشدنی است. به بیان خیلی ساده می توان گفت که، " او هست".

ما از کجا این را می دانیم؟ می دانیم چون از هیچ، هیچ چیزی خلق نمی شود. پس اگر زمانی هیچ چیزی وجود نداشته، پس هیچ چیزی نباید به وجود می آمد. اما چیزها به وجود آمدند. بنابراین، از آنجاییکه امکان ندارد هیچ چیزی وجود نداشته بوده است، پس باید چیزی همیشه وجود می داشته است. همان چیزی که همیشه وجود داشته، خدا است. خدا وجودی است که خلق نشده است و خود خالق همه چیز است. خداوند یک خالق خلق نشده است که هستی و همه چیز در آن را، آفریده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمده است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries