چه کسی می تواند نجات پیدا کندسوال: چه کسی می تواند نجات پیدا کند

جواب:
عیسی به طور واضح در (یوحنا 16:3) تعلیم داد که هرکس به او ایمان آورد نجات پیدا خواهد کرد: "زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود."

این "هر که" شامل شما و هر شخص دیگری در این دنیا می شود.

کتاب مقدس می گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد:

"همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند (رومیان 23:3). مزمور 2:143 اضافه می کند: "بنده ات را محاکمه مکن، زیرا هیچ شخص زنده ای در حضور تو بی گناه نیست."همچنین رومیان 10:3 تصدیق می نماید: "حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد."

ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. درعوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می یابیم. افسسیان 8:2-9 به ما می گوید:

"زیرا بسبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی بخود ببالد."

ما از طریق فیض خداوند نجات یافته ایم؛ و فیض، همانطور که از معنایش پیداست، نمی تواند کسب شود. ما سزاوار نجات نیستیم و تنها از طریق ایمان آن را به دست می آوریم.

فیض خداوند برای پوشاندن تمام گناهان کافی است (رومیان 20:5). کتاب مقدس پر از نمونه های افراد مختلفی است که از پیش زمینه گناه آلود نجات یافته اند. پولس رسول، به مسیحیانی که در گذشته در انواع گوناگونی از گناه مانند شهوت رانی، بت پرستی، زناکاری، لواط گرایی، دزدی، طمعکاری و مستی زندگی می کردند نامه نوشت. پولس به ایشان می گوید که بعد از نجات :"...از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و بنام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملاً نیک محسوب شده اید" (اول قرنتیان 9:6-11).

پولس رسول، خود، مسحیان را مورد آزار و اذیت قرار می داد؛ مرگ استیفان را تایید کرده (اعمال رسولان 1:8)، مسیحیان را دستگیر نموده و آنها را به زندان می انداخت (اعمال رسولان 3:8) او بعدها می نویسد:

"اگر چه در گذشته به او دشنام می دادم و جفا می رسانیدم و اهانت می کردم اما، خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم. و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما می گردد. این سخن درست است وکاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست!" (اول تیموتائوس 13:1-15).

خداوند معمولاً انتخاب می کند تا کاندیدهایی غیر متعارف را نجات داده، تا اهداف او را به پیش ببرند. او از دزدی بر روی صلیب که تنها دقایقی به پایان زندگی اش مانده بود استفاده کرد (لوقا 42:23-43). از آزاردهنده کلیسا (پولس)، ماهیگیری که او را رد کرده بود (پطرس)، سرباز رومی و خانواده اش (اعمال رسولان ۱۰)، برده ای فراری (اونیسیموس در کتاب فیلیمون)، و بسیاری دیگر بهره گرفت. هیچ کسی خارج از توان خداوند برای نجات نیست (به اشعیا 2:50 مراجعه کنید). ما باید با ایمان واکنش نشان داده و هدیه رایگانِ زندگی ابدی را دریافت کنیم.

چه کسی می تواند نجات یابد؟ یک چیز قطعی است: شما می توانید؛ اگر عیسی مسیح را به عنوان ناجی خود بپذیرید! اگر مطمئن نیستید که عیسی را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، شما می توانید با دعایی به مانند دعای زیر هم اکنون عکس العمل نشان دهید:

"خداوندا من درک می کنم که گناهکار هستم و هرگز با کارهای نیک خود نمی توانم به بهشت برسم. اکنون ایمان خود را بر عیسی مسیح قرار می دهم، که به عنوان پسر خدا برای گناهان من مرد، و از مرگ رستاخیز پیدا کرد تا به من زندگی ابدی بدهد. گناهان من را ببخش و به من کمک کن تا با تو زندگی کنم. شکرگزارم که مرا می پذیری و به من زندگی ابدی می بخشی."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسیچه کسی می تواند نجات پیدا کند