settings icon
share icon
سوال

جهنم کجاست؟ محل فیزیکی جهنم کجاست؟

جواب


تئوری های متعددی در رابطه با محل فیزیکی جهنم عنوان شده اند. دیدگاه مرسوم این است که جهنم در مرکز زمین قرار دارد. نظریه های دیگر می گویند که جهنم جایی در فضا درون سیاه چاله قرار دارد. در عهد قدیم، واژه جهنم ترجمه کلمه «شئول» است؛ و در عهد جدید، ترجمه واژه های «هادس» (به معنای دیده نشده) و «جهنا» (جهنم دره) می باشند. شئول به معنای گودال و قبر هم ترجمه شده است. شئول و هادس هر دو به معنای اقامتگاهی برای مردگان قبل از فرارسیدن روز داوری می باشد (مزامیر فصل 9 آیه 17، مکاشفه فصل 1 آیه 18). جهنا «جهنم دره» به مجازات ابدی مردگان بی ایمان اشاره دارد (مرقس فصل 9 آیه 43).

این نظریه که جهنم جایی در مرکز زمین قرار دارد، از تفسیر نوشته هایی مانند لوقا فصل 10 آیه 15 می آید، «ای مردم كفرناحوم، به شما چه بگويم؟ شما كه می‌خواستيد تا به آسمان سر برافرازيد، بدانيد كه به جهنم سرنگون خواهيد شد!». در اول سموئیل فصل 28 آیه های 13 تا 15 نیز، عیندر جادوگر روح سموئیل را دید که از اعماق زمین بیرون می آید. با این وجود، باید به این نکته توجه کنیم که هیچ یک از این نوشته ها به مکان فیزیکی جهنم نمی پردازد. سرنگون شدن (به اعماق فرو رفتن) کفرناحوم اشاره به محکوم شدن آن دارد تا جهت فیزیکی سرنگونی آن. دیدن روح سموئیل هم فقط یک تجسم بوده است.

افسیان فصل 4 آیه 9 می گوید عیسی مسیح قبل از صعود به آسمان به اعماق زمین رفته بود؛ تفسیر برخی از مسیحیان از این آیه، جهنم است، آنها می گویند که عیسی مسیح در فاصله بین مرگ و رستاخیز در آنجا بوده است. ترجمه های دیگر کتاب مقدس معنی بهتری از این آیه را ارائه می دهند و می گویند که «عیسی مسیح به مکان های پست تر زمینی نزول کرد». این آیه به سادگی می گوید که او به روی زمین آمد. این آیه به تجسم عیسی ( حلول خداوند در جسم عیسی) اشاره دارد تا مکان فیزیکی او پس از مرگ.

این عقیده که جهنم جایی در فضا و احتمالا در سیاه چاله قرار دارد از این نظریه سرچشمه می گیرد که سیاه چاله ها، مکان هایی با گرما و فشار بسیار شدید هستند که هیچ چیزی حتی نور نمی تواند از گرانش آنها فرار کند. فرضیه دیگر درباره جهنم این است که زمین به دریاچه آتش تبدیل خواهد شد (مکاشفه فصل 20 آیه های 10 تا 15). زمانی که زمین با آتش نابود می شود (دوم پطرس فصل 3 آیه 10، مکاشفه فصل 21 آیه 1). بر اساس این نظریه، خداوند از این فضای شعله ور و سوزان برای مجازات ابدی دوزخیان استفاده می کند. باز هم تاکید می کنیم که این تنها یک فرضیه است.

در آخر باید بگوییم که کتاب مقدس محل جغرافیایی و فیزیکی جهنم را برای ما آشکار نکرده است. جهنم یک مکان واقعی برای مجازات دوزخیان است، اما ما از مکان فیزیکی آن اطلاعی نداریم. جهنم ممکن است یک مکان فیزیکی در جهان هستی باشد و یا ممکن است در کل شکل متفاوتی داشته باشد. به هر حال، مهمتر از دانستن محل فیزیکی جهنم این است که باید از رفتن به آنجا دوری کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جهنم کجاست؟ محل فیزیکی جهنم کجاست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries