settings icon
share icon
سوال

بهشت کجاست؟ محل فیزیکی بهشت کجاست؟

جواب


بدون هیچ شکی، بهشت یک محل واقعی است. کتاب مقدس با اطمینان از جایی به نام بهشت حرف می زند که برای ایمانداران به عیسی مسیح فراهم شده است، اما هیچ آیه ای نیست که به ما مشخصات محل فیزیکی بهشت را بدهد. پاسخ کوتاه به این پرسش این است که، «بهشت همان جایی است که خدا هست». جایی که مد نظر پرسش این مقاله است، «آسمان سوم» و «بهشت» در دوم قرنتیان فصل 12 آیه های 1 تا 4 است. در این آیه ها پولس از بشر زنده ای (خودش) سخن می گوید که به بهشت برده شده اما نمی تواند (اجازه ندارد) همه چیز آن را توضیح بدهد. کلمه «بُرده شدن» در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 به همین معنی و برای اشاره به رویداد «ربوده شدن ایمانداران» به کار رفته است.

آیه های متعدد دیگری وجود دارند که می گویند بهشت بالای زمین قرار دارد. در داستان برج بابل، خدا گفت «پس پایین بریم»(پیدایش فصل 11 آیه 7)، و در مزایر فصل 103 آیه 11 گفته شده، بهشت در جایی بالای زمین قرار دارد که خداوند از آنجا به پایین نگاه می کند (مزامیر فصل 14 آیه 2). گفته شده که عیسی مسیح «به آسمان رفت» و «از آسمان به زمین پایین آمد» (یوحنا فصل 3 آیه 13). اعمال رسولان فصل 1 آیه های 9 تا 11 می گوید، عیسی مسیح به آسمان برده شد، و وقتی خداوند یوحنا را به آسمان می برد به او می گوید «بیا بالا» (مکاشفه فصل 4 آیه 1). نتیجه گیری بدست آمده از این آیه ها این است که بهشت در جایی بالای جو زمین و ستارگان قرار دارد.

از آنجایی که خداوند روح است، بهشت (اقامتگاه خداوند) نمی تواند جایی دور از ما باشد. در گذشته اینگونه تصور می شد که خدایان یونانی اکثر وقت خود را به دور از زمین و در محلی ملکوتی و زیبا مانند «باهاما» سپری می کردند، اما خداوند کتاب مقدس اینگونه نیست. او همیشه نزدیک ما می باشد تا بتوانیم به راحتی او را صدا بزنیم (یعقوب فصل 4 آیه 8) ، و ما تشویق شده ایم که به او نزدیک شویم (عبرانیان فصل 10 آیه های 1 و 22). با توجه به اینکه که قدیسان و فرشتگان در بهشت زندگی می کنند، پس باید یک محل فیزیکی باشد، برای اینکه قدیسان و فرشتگان مخلوقات خدا هستند و بُعد زمان و مکان دارند. وقتی گفته می شود که خداوند در بهشت است، گمان می رود که در سطح دیگری نسبت به ما در بهشت قرار دارد نه در مکان دیگری.

مطلبی که در سرتاسر کتاب مقدس گفته می شود این است که آن خدایی که در بهشت قرار دارد همیشه در روی زمین نزدیک فرزندانش است. عهد جدید از واژه «بهشت» بسیار زیاد استفاده کرده است. اما با این وجود، محل فیزیکی آن را مشخص نکرده است. احتمالا خواست خدا این است که محل فیزیکی بهشت برای ما آشکار نشود تا تمامی تمرکز ما بر روی خدای بهشت باشد تا محل فیزیکی خود بهشت. چرا و چه کسی، بسیار مهم تر از «کجا» است. عهد جدید به جای توضیح محل فیزیکی بهشت، بر روی هدف آن و اینکه چه کسی آنجاست تمرکز کرده است. جهنم محل جدایی و مجازات است (متی فصل 8 آیه 12، فصل 22 آیه 13). اما بهشت محلی برای معاشرت و شادی ابدی و مهمتر از همه، پرستش خداوند در کنار تخت پادشاهی اوست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

بهشت کجاست؟ محل فیزیکی بهشت کجاست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries