settings icon
share icon
سوال

کلیسا از چه زمانی آغاز شد؟

جواب


کلیسا از روز پنتیکاست یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح (پس از مرگ و رستاخیز مسیح) آغاز شد. واژه «کلیسا» ترجمه دو کلمه یونانی به معنای «از دنیا برای خداوند فراخوانده شده» است. این کلمه در سرتاسر کتاب مقدس برای اشاره به کسانی به کار رفته که به وسیله ایمان به مرگ و رستاخیز مسیح (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10)، حیات نو دریافت کرده اند (یوحنا فصل 3 آیه 3). واژه «کلیسا» برای اشاره به همه ایمانداران روی زمین مترادف با اصطلاح «بدن مسیح» به کار رفته است (افسسیان فصل 1 آیه های 22 تا 23، کولسیان فصل 1 آیه 18).

واژه کلیسا اولین بار در متی فصل 16 آیه 18 استفاده شده است: «تو پطرس، يعنی ”سنگ“ هستی، و من بر روی اين صخره، كليسای خود را بنا می‌كنم، و قدرتهای جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود». پطرس که در اینجا سنگ/صخره نامیده می شود درباره مسیح می گوید: «تو مسیح فرزند خدای زنده هستی!» (آیه 16). حقیقت عیسی مسیح، صخره ای به نام کلیسا است که به مدت دو هزار سال در حال شکوفایی می باشد. هرکسی که این حقیقت را پایه و اساس زندگی خود قرار دهد، عضوی از کلیسای مسیح می شود (اعمال رسولان فصل 16 آیه 31).

عیسی مسیح وقتی گفت: «کلیسای خود را بنا خواهم کرد»، او با گفتن این جمله روز نزول روح القدس به ایمانداران را پیشگویی کرد (یوحنا فصل 15 آیه های 26 تا 27، فصل 16 آیه 13). اما عیسی مسیح همچنان باید به صلیب کشیده شده و دوباره زنده می شد. شاگردان تا حدودی متوجه شدند که ماموریت عیسی مسیح هنوز تکمیل نشده بود. عیسی مسیح پس از رستاخیزش اجازه نداد تا پیروانش کاری را که به آنها سپرده بود آغاز کنند (متی فصل 28 آیه های 19 تا 20) تا وقتی که روح القدس بر آنها نازل شد (اعمال رسولان فصل 1 آیه های 4 تا 5).

کتاب اعمال رسولان جزئیات آغاز کلیسا و انتشار معجزه آمیز آن به وسیله قدرت روح القدس را توضیح می دهد. ده روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان (اعمال رسولان فصل 1 آیه 9)، روح القدس بر 120 تن از پیروان عیسی مسیح که منتظر او و در حال دعا بودند، نازل شد (اعمال رسولان فصل 1 آیه 15، فصل 2 آیه های 1 تا 4). همان شاگردانی که از ترس برملا شدن رابطه شان با عیسی مسیح به خود می لرزیدند (مرقس فصل 14 آیه های 30 و 50) ناگهان به چنان قدرتی دست پیدا کردند که شجاعانه به بشارت پیام انجیل پرداختند و صحت پیام خود را با انجام معجزه ها و نشانه های شگفت انگیز اثبات کردند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 4 و آیه های 38 تا 41، فصل 3 آیه های 6 تا 7، فصل 8 آیه 7). هزاران یهودی از سرتاسر دنیا برای جشن پنتیکاست در اورشلیم حاضر شده بودند. آنها پیام انجیل را به زبان های خودشان شنیدند (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 5 تا 8) و بسیاری از آنها ایمان آوردند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 41، فصل 4 آیه 4). کسانی که ایمان آوردند تعمید گرفتند و روز به روز به تعدادشان اضافه می شد. وقتی آزار و شکنجه مسیحیان شروع شد، ایمانداران پخش شدند، پیام انجیل را با خود به نواحی مختلف بردند. به این ترتیب، پیام انجیل به همه نواحی شناخته شده جهان رسید (اعمال رسولان فصل 8 آیه 4، فصل 11 آیه های 19 تا 21).

یهودیان در آغاز کلیسای مسیح حضور داشتند، ولی پیام مسیح و کلیسا خیلی زود به گروه ها و جوامع مختلف رسید. فیلیپ به مردم سامره بشارت داد (اعمال رسولان فصل 8). پطرس رویایی از طرف خداوند دید (اعمال رسولان فصل 10)، رویای پولس ثابت کرد که نجات فقط خاص یهودیان نیست و هرکسی که ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت (اعمال رسولان فصل 10 آیه های 34 تا 35 و آیه 45). نجات خزانه دار حبشی (اعمال رسولان فصل 8 آیه های 26 تا 39) و فرمانده رومی (اعمال رسولان فصل 10) به یهودیان ثابت کرد که دامنه نجات وسیعتر از حد تصور آنهاست. فراخوان معجزه آمیز پولس در راه دمشق (اعمال رسولان فصل 9 آیه های 1 تا 19) سرآغاز جنبش بسیار وسیعتری برای انتشار پیام انجیل بین غیریهودیان شد (رومیان فصل 15 آیه 16، اول تیموتائوس فصل 2 آیه 7).

سخنان نبوتی عیسی مسیح خطاب به پطرس قبل از مصلوب شدن، به حقیقت پیوست. کلیسا با وجود همه آزار و اذیت ها و مخالفت ها رشد کرد و قوی تر شد. مکاشفه فصل 7 آیه 9 گوشه ای از کلیسا مورد نظر خداوند را به تصویر می کشد: «پس از آن، ديدم كه گروه بزرگی از تمام قومها، قبيله‌ها، نژادها و زبانها، در پيشگاه تخت و در برابر «برّه» ايستاده‌اند. تعداد ايشان چنان زياد بود كه امكان شمارش وجود نداشت. ايشان لباسی سفيد بر تن داشتند و در دستشان شاخه‌های نخل ديده می‌شد». کلیسایی که عیسی مسیح آغاز کرد تا بازگشت دوباره او (یوحنا فصل 14 آیه 3، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 17) و پیوستن ما به او به عنوان عروسش (افسسیان فصل 5 آیه 27، دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2، مکاشفه فصل 19 آیه 7) ادامه خواهد داشت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کلیسا از چه زمانی آغاز شد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries