settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح در چه سالی بدنیا آمد؟

جواب


کتاب مقدس اشاره ای به روز و حتی سال دقیق تولد عیسی مسیح در بیت لحم نمی کند. اما بررسی دقیق جزئیات زمانی به ما این امکان را داده است تا بتوانیم حدسی منطقی در مورد تاریخ تولد او بزنیم.

جزئیات کتاب مقدسی تولد عیسی مسیح را می توان در انجیل ها پیدا کرد. متی فصل 2 آیه 1 می گوید که عیسی مسیح در زمان فرمانروایی هیرودیس بدنیا آمد. فوت هیرودیس در سال 4 قبل از میلاد به ما سرنخی در این مورد می دهد. علاوه بر آن، بعد از فرار مریم و یوسف همراه با عیسی از بیت لحم، هیرودیس دستور داد تا همه کودکان دوساله و کمتر در قلمرو او را بکشند. این بدان معناست که عیسی مسیح باید هنگام مرگ هیرودیس 2 ساله بوده باشد. این موضوع، تولد را بین سالهای 4 تا 6 قبل از میلاد قرار می دهد.

لوقا فصل 2 آیه های 1 تا 2، نکات قابل ملاحظه ای برای روشنتر شدن این مسئله بیان می کند، «در آن زمان، اوگوستوس، امپراتور روم، فرمان داد تا مردم را در تمام سرزمينهای تحت سُلطه امپراتوری سرشماری كنند. اين سرشماری زمانی صورت گرفت كه كرينيوس، از جانب امپراتور، فرماندار سوريه بود». ما می دانیم که آگوستوس بین سالهای 27 پیش از میلاد تا 14 میلادی حکمرانی می کرد.

با در نظر گرفتن سرشماری انجام شده در آن زمان، که تقریبا منطقه یهودا را نیز در سال 6 پیش از میلاد دربر داشت، کرینیوس فرماندار سوریه بود. برخی از محققان درباره اینکه آیا منظور لوقا این سرشماری بوده یا نه بحث دارند اما به نظر می رسد که همین رویداد بوده است. بر اساس این جزئیات تاریخی، تاریخ تولد عیسی مسیح در بیت لحم به احتمال زیاد در سال های 5 تا 6 پیش از میلاد بوده است.

لوقا جزئیات دیگری را درباره زمان بندی ما بیان می کند: «عيسی تقريباً سی ساله بود كه خدمت خود را آغاز كرد» (لوقا فصل 3 آیه 23). عیسی مسیح ماموریت خود را در زمان رسالت یحیای تعمید دهنده آغاز کرد، و رسالت یحیی در «سال پانزدهم فرمانروايی تيبريوس، امپراتور روم، كلام خدا در بيابان بر يحيی، پسر زكريا، نازل شد. (در آن زمان، پنطيوس پيلاطوس فرماندار يهوديه؛ هيروديس حاكم جليل؛ فيليپ برادر هيروديس، حاكم ايالات ايتوريه و تراخونيتس؛ و ليسانيوس حاكم آبليه بود. حنّا و قيافا نيز كاهنان اعظم بودند)» (لوقا فصل 3 آیه های 1 تا 2).

تنها دوره زمانی که با همه این جزئیات بیان شده تطابق دارد سال های 27 تا 29 میلادی است. اگر عیسی مسیح تا سال 27 میلادی تقریبا سی ساله بوده است، زمان تولد زمانی بین 6 و 4 پیش از میلاد بوده است که از نظر تاریخ شماری نیز تطابق دارد. دقیق تر می توان گفت که عیسی مسیح زمان آغاز ماموریت خود تقریبا 32 ساله بوده است (باز هم حدود سی سال).

عیسی مسیح در چه روزی متولد شد؟ رسم 25 سپتامبر به عنوان روز تولد عیسی مسیح، مدتها پس از دوران عهد جدید رایج شد. مسیحیان بر روی این روز به عنوان روز تولد او با هم توافق دارند. اما روز دقیق تولد نامعلوم است.

سال تقریبی تولد عیسی مسیح بر اساس جزئیات تاریخی و کتاب مقدسی، برای ما مشخص است. عیسی مسیح در سالهای 6-5 پیش از میلاد در بیت لحم از مریم باکره بدنیا آمد. تولد او تاریخ بشر و زندگی تعداد بی نهایتی از انسان ها را برای همیشه تغییر داد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی مسیح در چه سالی بدنیا آمد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries