settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح در چه سالی درگذشت؟

جواب


مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، مهمترین واقعه تاریخی از آغاز خلقت جهان هستی است. مرگ عیسی مسیح بود که بشر گناهکار و بیگانه با خداوند را با او آشتی داد: «اين صلح شامل حال شما كه زمانی از خدا دور بوديد نيز می‌شود. بلی، شما روزگاری از خدا رويگردان و با او دشمن بوديد؛ نیتهای بد و اعمال زشتتان، شما را از او جدا كرده بود. اما اكنون او شما را به حضور خود پذيرفته است. عيسی مسيح با فدا كردن بدن انسانی خود بر روی صليب، ايجاد چنين رابطه‌ای را با خدا ممكن ساخته است. در نتيجهٔ اين فداكاری است كه مسيح، شما را به پيشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هيچ اتهام و محكوميتی در حضور خدا ايستاده‌ايد، به طوری كه ديگر او خلافی در شما نمی‌بيند تا به سبب آن، شما را سرزنش كند» (کولسیان فصل 1 آیه های 21 تا 22). و بوسیله رستاخیز مسیح بود که خداوند تولد و امید دوباره به ما داد (اول پطرس فصل 1 آیه 3). کتاب مقدس تاریخ دقیق مرگ عیسی مسیح را برای ما ثبت نکرده است. اما می توانیم تا حدودی تاریخ دقیق مرگ او را حدس بزنیم.

گرچه تاریخ جهان به دو بخش پیش از میلاد مسیح و پس از میلاد مسیح (میلادی) تقسیم شده است، اما عیسی مسیح در بین سالهای 6 تا 4 پیش از میلاد (بر اساس تقویم میلادی امروزی) متولد شد. ما بر اساس تاریخ مرگ هیرودیس پادشاه به این تاریخ رسیده ایم. هیرودیس از سال 47 پیش از میلاد تا زمان مرگش در سال 4 میلادی بر یهودیه نیز فرمانروایی می کرد. پس از مرگ هیرودیس بود که به مریم و یوسف گفته شد تا همراه عیسی مسیح نوزاد از مصر به اسرائیل بازگردند (متی فصل 2 آیه 19).

چندین فاکتور به ما اجازه می دهد تا سال مرگ عیسی مسیح را تخمین بزنیم. بر اساس لوقا فصل 3 آیه 1، می دانیم که یحیی تعمید دهنده رسالت خود را در سال 26 میلادی آغاز کرد. احتمالا عیسی مسیح ماموریت خود را همزمان با یحیی تعمید دهنده آغاز کرده است. طول مدت ماموریت او تقریبا سه سال و نیم بوده است. بنابراین پایان ماموریتش باید بین سالهال 29 تا 30 میلادی بوده باشد.

پیلاطوس به عنوان فرمانروای یهودیه در سالهای 26 تا 36 میلادی شناخته می شود. مصلوب کردن عیسی مسیح در زمان عید پسح بوده است (مرقس فصل 14 آیه 12)، و همچنین با در نظرگرفتن اطلاعات اخترشناسی ( تقویم یهودیان بر اساس ماه بوده است) دو تاریخ به دست می آید – 7 آوریل، سال 30 میلادی یا 3 آوریل سال 33 میلادی. محققان هر دو تاریخ را قبول دارند. سال 33 میلادی مستلزم این است که سالهای ماموریت عیسی مسیح طولانی تر بوده باشد و دیرتر آغاز شده باشد. نظریه 30 میلادی بنظر می رسد منطبق تر با نتیجه ای باشد که با زمان آغاز ماموریت او از لوقا فصل 3 آیه 1 می گیریم.

اتفاقات زیادی در دنیا از زمان تولد عیسی مسیح به بعد افتاده است، اما هرگز چیزی نتوانسته بر روی معنا و بزرگی اتفاقی که در سال 30 میلادی افتاد (یعنی مرگ و رستاخیز نجات دهنده دنیا)، سایه بیندازد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی مسیح در چه سالی درگذشت؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries