settings icon
share icon
سوال

عیسی مسیح از چه نژاد و قومی بود؟

جواب


کتاب مقدس درباره ظاهر فیزیکی انسانی عیسی مسیح توضیحی نداده است. اما به ما می گوید که او در بیت لحم به دنیا آمد و در شهر ناصریه در استان جلیل در شمال اسرائیل بزرگ شد (متی فصل 2 آیه 1؛ لوقا فصل 2 آیه های 4 تا 7، فصل 4 آیه 16؛ یوحنا فصل 7 آیه 42). بنابراین عیسی مسیح یک مرد عبری یهودی و خاورمیانه ای بود.

با ردیابی شجره نامه ی عیسی مسیح به این نتیجه می رسیم که او یک یهودی چند قومیتی بود. اصل و نسب او شامل ویژگی هایی از چند نژاد و فرهنگ مختلف می باشد، نسب او از طرف روت به موآبی ها و از طرف رحاب به کنعانیان می رسد.

قدیمی ترین تصویرهای نقاشی شده، او را به شکل مردی با رنگ پوست تیره نشان می دهند. اما از اوایل قرون وسطی، هنرمندان او را با ویژگی های اروپایی مانند پوست روشن، صورت ریش دار و موهای بلند و قهوه ای روشن به تصویر کشیدند. با این وجود، عیسی مسیح به عنوان یک خارمیانه ای تقریبا باید دارای موهای مشکی و پوست زیتونی تیره و ویژگی های ظاهری یهودی بوده باشد. و به عنوان پسر یک نجار، احتمالا پوست او به دلیل کار زیر آفتاب به شدت برنزه بوده است.

در طول تاریخ، فرهنگ ها و نژادهای مختلف سعی کرده اند او را به شکل خود نشان دهند. شاید دلیل سکوت خداوند درباره رنگ پوست عیسی مسیح نیز همین باشد. کتاب مقدس به ما می گوید خداوند نژادهای بشری را به اشکال گوناگون و منحصر به فرد خلق کرد (اعمال رسولان فصل 17 آیه های 26 تا 27). خداوند ما، عیسی مسیح، آمد تا با همه نژادها احساس نزدیکی و همدردی کند (متی فصل 28 آیه 19). پدر آسمانی همه انسان ها را دوست دارد و پسر خودش را فرستاد تا تمامی بشریت را نجات دهد (یوحنا فصل 3 آیه های 16 تا 17؛ مکاشفه فصل 5 آیه 9).

درک ماموریت عیسی مسیح که همه نژادهای بشر را در بر می گیرد از شناسایی نژاد و قومیت او مهمتر است (یوحنا فصل 1 آیه 14؛ فیلیپیان فصل 2 آیه های 6 تا 7). در دنیایی که نژاد در اکثر موارد باعث تفرقه بین انسان ها می شود، عیسی مسیح آمد تا انسان ها را در ایمان و عشق متحد کند (یوحنا فصل 13 آیه 34؛ کولسیان فصل 1 آیه 4). خداوند از ما می خواهد با همه تفاوت هایی که داریم، یکدیگر را بپذیریم (غلاطیان فصل 5 آیه 22).

وقتی ما مسیحیان (اعضای بدن مسیح) هویت غنی خود به عنوان فرزندان خدا و شهروندان بهشت را شناسایی می کنیم، نژاد و میراث ملی در پس زمینه این حقیقت بزرگ محو می شود (فیلیپیان فصل 3 آیه 20). سپس با پولس هم رای می شویم که می گوید، «دیگر فرقی نمی‌کند که یهودی باشیم یا غیریهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن؛ زیرا همهٔ ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم» (غلاطیان فصل 3 آیه 28؛ همچنین نگاه کنید به افسسیان فصل 2).

شاید بهتر است به جای این پرسش که «عیسی مسیح از چه نژادی بود؟» بپرسیم که «عیسی مسیح برای چه نژادی آمد؟» پاسخ قطعی و محکم این است که او برای همه نژادهای بشری آمد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی مسیح از چه نژاد و قومی بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries