settings icon
share icon
سوال

شهوت چیست؟ کتاب مقدس درباره شهوت چه می گوید؟

جواب


تعریف فرهنگ لغت از شهوت چیست: 1) هوس شدید و مهار نشده جنسی. 2 ) تمایل و هوس مقاومت ناپذیر. کتاب مقدس به چندین روش به مسئله شهوت می پردازد. « زنا نکن و چشم طمع به مال و ناموس ديگران نداشته باش. به فكر تصاحب غلام و كنيز، گاو و الاغ، و اموال همسايه‌ات نباش » (خروج فصل 20 آیه های 14 و 17). حساسیت این مسئله در متی فصل 5 آیه 28 بیشتر می شود و می گوید حتی اگر با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه كنی، همان لحظه در دل خود با او زنا كرده‌ای. «زيرا اين كار زشت سزاوار مجازات است، و مانند آتشی جهنمی می‌تواند تمام هستی مرا بسوزاند و از بين ببرد» (ایوب فصل 31 آیه های 11 تا 12).

تمرکز شهوت بر روی ارضای یک شخص است و در اکثر موارد به انجام کارهای ناپسند منتهی می شود و آن شخص حتی به نتایج آن کار توجهی نمی کند. شهوت یعنی حس تصاحب و طمع. ایمان مسیحی یعنی اینکه از تمایلات جسمانی رهایی پیدا کنیم و این آزادی از نفس را با یک زندگی مقدس و پاک نشان دهیم (رومیان فصل 6 آیه 19، رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2، اول قرنتیان فصل 1 آیه 2 و 30، اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19 تا 20، افسسیان فصل 1 آیه 4 و فصل 4 آیه 24، کولسیان فصل 3 آیه 12، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 3 تا 8 و فصل 5 آیه 23، دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 9، عبرانیان فصل 12 آیه 14، اول پطرس فصل 1 آیه های 15 تا 16). هدف شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد این است که روز به روز بیشتر شبیه او شود؛ یعنی باید روش زندگی قدیمی اش را که در آن گناه کنترل ذهن و اعمالش را به دست گرفته بود کنار بگذارد و روش زندگی خود را با اصول زندگی کتاب مقدسی منطبق کند. شهوت در نقطه مقابل این نوع زندگی ایده آل قرار دارد.

گرچه زندگی پاک و بی گناه هدف همه ما است، اما تا زمانی که بر روی این کره خاکی زندگی می کنیم به بی گناهی و معصومیت کامل دست نخواهیم یافت. کتاب مقدس در این مورد می گوید، «زيرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشيم، بلكه پاک و مقدس. اگر كسی حاضر نيست مطابق اين احكام زندگی كند، بداند كه با دستورهای انسان مخالفت نمی‌كند بلكه با احكام خدايی كه روح پاكش را به شما عطا كرده است» (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 7 تا 8). اگر شهوت هنوز وجود شما را در کنترل خود نگرفته است، خود را برای زندگی کتاب مقدسی آماده کنید تا بتوانید با وسوسه های شهوت آلود مبارزه کنید. اگر هم اکنون با شهوت در زندگی خود دست و پنجه نرم می کنید، زمان آن است که به گناه خود نزد خدا اعتراف کنید و از او بخواهید وارد زندگی شما شود تا قداست و پاکی به زندگی شما راه یابد و تبدیل به نشانه زندگی شما شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شهوت چیست؟ کتاب مقدس درباره شهوت چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries